Potilas- ja asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisoituessa, 3 op

Rgb check väri

Hyödyt

 • Opintojakso integroi yhteen näyttöön perustuvan toiminnan ja sen edistämisessä ja vakiinnuttamisessa hyödynnettävät työkalut.
 • Se tuo uutta tietoa näytön käyttöönotosta ja sitä ohjaavasta teoreettisesta lähestymistavasta sekä näyttöön perustuvaan toimintaan liittyvistä eettisistä kysymyksistä.
 • Tarjoaa kokonaiskuvan näyttöön perustuvasta toiminnasta ja sen vakiinnuttamisesta pysyväksi toiminnaksi.

 

Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset
Terveydenhoitaja tyossaan2

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • Mitä tarkoitetaan näytöllä
 • Miten näyttö operationalistetaan hoitamista ohjaaviksi toimintamalleiksi
 • Miten toimintamallit otetaan yhdenmukaisesti käyttöön niin, että näytön käytöstä voi seurata odotetut tulokset asiakkaille/potilaille
 • Ymmärrät näyttöön perustuvan toiminnan merkityksen hoitotyössä

Sisältö

 • Tarve ja tavoitteet näyttöön perustuvalle toiminnalle
 • Näyttöön perustuvaa toimintaa tukevat rakenteet
 • Näyttöön perustuvan toiminnan prosessi
 • Näyttöön perustuvan toiminnan arviointi

Opetusmuoto- ja menetelmät

Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin verkossa. Oppimistehtävät koostuvat:

 • 25 luennosta
 • Itseopiskelutestistä

Opiskelumateriaali

 • Skholessa ilmoitettu materiaali.

Arviointi

Hyväksytty / Hylätty

Aikataulu ja paikka

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Skholessa.

Ilmoittautumisohjeet

Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisesta sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa ja rekisteröintikoodin Skhole -oppimisympäristöön. Opinnot laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen valitsemasi laskutustavan mukaan.

Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Siirry Skhole -oppimisympäristöön ja rekisteröidy palvelun käyttäjäksi klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa ”Rekisteröidy” -kuvaketta. Syötä saamasi rekisteröintikoodi ja tietosi palvelun rekisteröintilomakkeeseen.

Ilmoittaudu

 Ilmoittautumisohjeet