Teollinen palvelumuotoilu

Rgb check väri

Hyödyt

 • Teollisia palveluiden kehittäminen edellyttää omanlaista osaamista ja kehittämisprosessia. Palvelumuotoilu tuo asiakkaan kehittämisen keskiöön ja havainnollistaa abstraktin palvelun konkreettiseksi kehittämiskohteeksi.
 • Opintojakso vahvistaa asiakaslähtöistä palvelukehittämisosaamista erityisesti teollisessa liiketoimintaympäristössä. Palvelumuotoilun käsitteiden tuntemus auttaa toimimaan palvelukehittämistiimeissä.
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Teollisuuden työntekijät
 • Soveltuvan korkeakoulutuksen omaavat työttömät
Tiimi e1652793342847 1024x864

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat

 • palvelumuotoilun periaatteet
 • määrittää elinkaaripalvelut
 • tunnistaa palveluiden prototypiointitapoja
 • soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä teollisessa liiketoiminnassa.

Sisältö

Opintojakso antaa perustiedot ja -taidot palvelumuotoilusta teollisten palveluiden kehittämisessä. Opintojaksolla perehdytään muotoiluajatteluun, teollisen palvelumuotoilun prosessiin ja menetelmiin. Lisäksi opintojakso antaa katsauksen elinkaaripalveluihin ja palveluiden prototypiointiin. Opintojakson keskiössä on projektityö, joka integroituu osallistujan omaan työhön ja kiinnostuksen kohteeseen. Projektityössä sovelletaan opintojaksolla opittuja sisältöjä käytännön kehittämistyössä.

Opetusmuoto- ja menetelmät

Opintojakso rakentuu verkko-opiskelusta sekä työelämälähtöisestä projektityöstä. Opintojakso sisältää aloitustilaisuuden, jossa käydään läpi muotoiluajattelua, opintojakson aihetta ja toteutustapaa sekä päätöstilaisuuden, jossa reflektoidaan projektityötä. Tilaisuudet järjestetään verkossa. Opintojaksolla toteutetaan työelämälähtöinen projektityö, joka tukee henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämistä. Projektityötä tukee kouluttajien antama ohjaus.

Opiskelumateriaali

Verkko-opiskelumateriaali Moodlessa sekä kirjallisuus:

 • Stickdorn, M., Hormess, M. E., Lawrence, A. & Schneider, J. (2018). This is service design doing: applying service design thinking in the real world. O’Reilly Media, Inc. https://www.thisisservicedesigndoing.com/methods
 • Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. (2019). Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent Oy

Arviointi

Arvosteluasteikko: hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista verkkotilaisuuksiin ja tehtävien suorittamista.

Aikataulu ja paikka

Opiskelu tapahtuu verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Lisätiedot

Miia Lammi

Kehittämispäällikkö

Muotoilukeskus MUOVA | Muova

miia.lammi@vamk.fi | +358 207 663 637

Ilmoittautumisohjeet

 • Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisesta sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa.
 • Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Ilmoittaudu

 Ilmoittautumisohjeet