WordPress

Rgb check väri

Hyödyt

 • Opit toteuttamaan verkkosivusi yhdellä markkinoiden käytetyimmistä julkaisujärjestelmistä.
 • Osaat suunnitella erilaisia sisältöjä WordPress-julkaisujärjestelmää hyödyntäen.
 • WordPressin hallitseminen on valttikortti nykyajan työmarkkinoilla – monet organisaatiot hyödyntävät kyseistä julkaisujärjestelmää.
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Kaikki WordPress-sisällönhallintajärjestelmästä kiinnostuneet, jotka haluavat oppia hyödyntämään WordPressiä erilaisissa verkkosivustoprojekteissaan.
 • Kaikki, jotka tarvitsevat päätyössään, sivutoimisessa työssään tai vapaa-ajallaan WordPress-sisällönhallintajärjestelmän osaamista.
Tiimi e1652793342847 1024x864

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • tunnet WordPress-sisällönhallintajärjestelmän perusteet ja käyttöliittymän
 • osaat hyödyntää sitä verkkosivustotuotannossa ja
 • osaat suunnitella ja toteuttaa kokonaisen verkkosivuston WordPressillä.

Sisältö

 • WordPress sisällönhallintajärjestelmä ja sen ominaisuudet, käyttöliittymä ja käyttötavat
 • WordPress-sivuston suunnittelu ja toteuttaminen

Opetusmuoto- ja menetelmät

Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin verkko-oppimisympäristö Moodlessa, jossa on opetusmateriaalia, harjoituksia, itsearviointia ja tukifoorumi. Tukifoorumissa saat tukea harjoituksien tekemiseen.

Opiskelumateriaali

WordPress-ohjeet

Arviointi

Hyväksytty / Hylätty. Arviointiperusteena harjoitusmuotoinen osaamisnäyttö.

Aikataulu ja paikka

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu Moodlessa.

Lisätiedot

Päivi Rajala

Yliopettaja

Liiketalouden yksikkö | Tietojenkäsittely

paivi.rajala@vamk.fi | +358 207 663 566

Ilmoittautumisohjeet

 • Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisesta sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opinnot laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen.
 • HUOM! Syksyn 2022 opinnot avoimessa AMK:ssa ovat maksuttomia. Kevään 2023 opintomaksuista ei ole vielä tehty päätöstä. Jos opinnot muuttuvat maksullisiksi keväällä 2023, veloitamme opinnoista 15 €/op tai 150 €/kevätlukukausi. llmoitamme kevään 2023 mahdollisista opintomaksuista sinulle myöhemmin.
 • Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Ilmoittaudu

 Ilmoittautumisohjeet