Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus

Rgb check väri

Hyödyt

 • Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa.
 • Koulutuksen käyneitä ja akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia ammattilaisia on tarpeen olla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa.
 • Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti.
 • Koulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla.
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille (AMK- tai opistoaste), jotka haluavat kehittää akuuttihoitotyön osaamistaan.
 • Erikoistumiskoulutus sopii sinulle, jos
  – haluat syventää asiantuntemustasi
  – tarvitset työssäsi laajempaa tai monialaisempaa osaamista
  – toimit asiantuntijana yhteisöissä ja verkostoissa
  – suuntaat vaativimpiin asiantuntijatehtäviin.
Nainen seisoo kuvan etuosassa ja katsoo kameraan hymyillen, muita ihmisiä näkyy taustalla tietokoneiden ääressä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat

 • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa akuutisti ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään akuuttihoitotyötä
 • hallita akuuttihoidon edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja osaa kriittisesti sairaan potilaan edellyttämän kokonaishoidon
 • käyttää akuuttihoidossa eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti potilaan tilan arvioinnissa
 • priorisoida potilaan hoidossa tehtäviä ja työskennellä potilasturvallisesti,
 • toimia akuuttihoidon asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisessa ja tukemisessa
 • viestiä akuuttihoidosta suullisesti ja kirjallisesti
 • hyödyntää valmiuksiaan jatkuvan oppimisen ja itsensä kehittämisessä.

Sisältö

Opinnot koostuvat akuuttihoitotyön kliinisen osaamisen vahvistamisesta ja näyttöön perustuvan akuuttihoitotyön soveltamisesta käytäntöön sekä akuuttihoitotyön kehittämisestä. Opinnot sisältävät myös valinnaisia opintojen osia.

Toteutustapa

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen verkko- ja lähiopetusta. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa, ja ne voidaan suorittaa työn ohessa.

Aikataulu ja paikka

Opiskelu sisältää kontaktiopetusta 1-2 päivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua. Kontaktiopetus sisältää sekä lähiopetusta kampuksella että verkko-opetusta. Lähiopetus toteutuu Vaasan ammattikorkeakoulun Aleren kampuksella.

 • 12.-13.9.2022
 • 24.10.2022
 • 14.-15.11.2022
 • 12.12.2022
 • 16.-17.1.2023
 • 13.2.2023
 • 13.3.2023
 • 24.4.2023
 • 29.5.2023

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu suomalaisten terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Hakuohjeet

Hakuaika on 16.5.-13.6.2022.

Hae koulutukseen

Hakukelpoisuus

 • Ammattikorkeakoululain § 25:n mukaan ”Erikoistumiskoulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi se, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon taikka jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten”.
 • Sähköinen kopio tutkinto- ja työtodistuksista tulee liittää hakulomakkeeseen.

Valintaperusteet ja opiskelijavalinta

 • Hakukelpoiset hakijat laitetaan tarvittaessa valintajärjestykseen työkokemuksen ja opiskelumotivaatioon liittyvien avointen kysymysten perusteella.
 • Päätös opiskelijavalinnasta tehdään hakuajan jälkeisellä viikolla. Hakija saa tiedon päätöksestä sähköpostilla.
 • Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan seuraavista syistä:

– Hakija on antanut suorituksistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.
– Opintomaksun 1. osasuoritusta ei ole maksettu määräaikaan mennessä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

 • Hakijan tulee vastaanottaa opiskelupaikka 21.6.2022 mennessä.

Maksu- ja peruutusehdot

 • Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Hakuaikana voi hakemuksen perua kuitenkin maksutta.
 • Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Maksettuja maksuja ei palauteta.
 • Laskutus tapahtuu koulutuksen alkamisen jälkeen. Lasku toimitetaan sähköpostitse, mikäli maksajana on hakija itse. Työnantajan tai muun organisaation toimiessa maksajana lasku toimitetaan ensisijaisesti verkkolaskuna.

Lisätiedot

Miia Joensuu | maj@vamk.fi | puh. 040-1984968