Sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan erikoistumiskoulutus

Rgb check väri

Hyödyt

Erikoistumiskoulutuksessa käydään läpi:

 • Monipuolinen työnkuva sairaanhoitajan vastaanottotoiminnasta
 • Kliinisen osaamisen vahvistaminen
 • Näyttöön perustuva asiakkaan ohjaus ja neuvonta
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus sopii sinulle, jos:

 • Olet kiinnostunut työskentelemään sairaanhoitajana vastaanottotoiminnassa
 • Haluat syventää erityisosaamistasi sairaanhoitajan vastaanottotoiminnassa
 • Haluat syventää osaamistasi potilaan kliinisestä tutkimisesta ja ohjausmenetelmistä
Nainen seisoo kuvan etuosassa ja katsoo kameraan hymyillen, muita ihmisiä näkyy taustalla tietokoneiden ääressä.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi:

 • hallitset asiakaslähtöisessä palveluprosessissa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot
 • toimit itsenäisesti kliinisen hoitotyön erityisosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitset valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • osaat tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjausmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen sekä hallitset tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen dokumentoinnin
 • arvioit ja kehität omaa toimintaasi, vahvistat oman alasi tietoperustaa ja yhtenäisiä käytäntöjä sekä tuet työyhteisösi osaamista
 • osallistut vastaanottotyön toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehitys- ja uudistamistyöhön.

 

Sisältö

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan erikoistumiskoulutus on 9 kuukauden pituinen 30 op:n kokonaisuus.

Erikoistumiskoulutus koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä opintojaksosta:

 • Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotyössä, 15 op
 • Asiakaslähtöinen ohjaus, 8 op
 • Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen, 7 op

Voit soveltaa opiskeltavia asioita omaan työhösi sekä työyhteisösi toiminnan kehittämiseen. Tutustu tarkemmin opintojaksojen sisältöihin sivun alempana olevista kohdista.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan pääosin verkko-opetuksena, johon sisältyy 5 lähiopetuspäivää. Koulutukseen sisältyy:

 • Tutortapaamisia verkossa
 • Kliinisiä harjoituksia Vaasan ammattikorkeakoululla
 • Kliiniset näyttökokeet ja oppimistehtävät

Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutuksen laajuus on 30 op, mikä tarkoittaa yhteensä noin 810 tuntia opiskelua.

Opiskelumateriaali ja arviointi

Opettajan ilmoittama materiaali. Numeerinen arviointi (arvosteluasteikko 1-5).

Aikataulu ja paikka

Etäkontaktipäivät (päivän kesto 3 h) järjestetään Zoomin kautta seuraavasti:

 • 22.9.2023
 • 12.10.2023
 • 16.11.2023
 • 12.12.2023
 • 18.1.2024
 • 22.2.2024
 • 21.3.2024
 • 25.4.2024
 • 23.5.2024
 • 6.6.2024

Lähipäivät (5 kpl) Vaasan ammattikorkeakoululla:

 • 25.-26.1.2024
 • 28.-29.3.2024
 • 30.5.2024

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lisätietoja antavat:

Riitta Häyry

Koulutuspäällikkö| Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

riitta.hayry@vamk.fi | +358 207 663 300

Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa, 15 op

Tavoitteet

Opintojakson suoritettua opiskelija

 • hallitsee potilaan hoitoketjussa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät kliiniset tiedot ja taidot
 • toimii itsenäisesti kliinisen hoitotyön erityisosaajana potilaan hoitoprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • toteuttaa hoitotyötä vastaanotolla asiakaslähtöisesti sekä kohtaa potilaan aidosti ja asiakasta kunnioittaen.

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käydään läpi:

 • Anatomia, kliininen fysiologia ja patofysiologia
 • Lääketiede ja farmakologia soveltuvin osin
 • Hoidontarpeen arviointi puhelimitse ja vastaanotolla
 • Systemaattinen kliininen tutkiminen
 • Pientoimenpiteet vastaanottotyössä
 • Erityistä tukea tarvitsevat asiakasryhmät
 • Terveyden edistäminen
 • Sähköinen asiointi ja oda-palvelut
 • Kirjaaminen
 • Asiakkaan/potilaan jatkohoidon koordinointi
 • Asiakas/potilasturvallisuus ja työturvallisuus vastaanottotyössä
 • Konsultaatiokäytänteet ja moniammatillinen yhteistyö
Asiakaslähtöinen ohjaus, 8 op

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi opiskelija

 • hallitsee valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • osaa tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjausmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen
 • hallitsee tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen ja sen dokumentoinnin.

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käydään läpi:

 • Ohjauksen pedagogiset ja didaktiset lähtökohdat (tasa-arvoinen valmentava ohjaussuhde, yksilön ja ryhmien ohjaus)
 • Tavoitteellinen ohjausprosessi ja sen dokumentointi
 • Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöt ja alueelliset palvelut (sote-kela) ja ohjaaminen palvelujen piiriin moniammatillisessa tiimissä
 • Omahoitoa tukevat asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja välineet
 • Ohjausmateriaalin tuottaminen sähköisiin välineisiin
 • Viestintäosaaminen sosiaali- ja terveysalalla
Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen, 7 op

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi opiskelija

 • tuntee näyttöön perustuvan toiminnan idean ja sen implementoinnin periaatteet
 • arvioi ja kehittää omaa toimintaansa
 • vahvistaa oman alansa tietoperustaa ja yhtenäisiä käytäntöjä sekä tukee työyhteisönsä osaamista.

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käydään läpi:

 • Näyttöön perustuvan toiminnan idea ja implementointi
 • Työelämälähtöiset kehittämismenetelmät
 • Vastaanottotoiminta osana palvelukokonaisuutta
 • Kustannustietoisuus
 • Palvelumuotoilu

Hakuohjeet

Hakuaika on 31.3.-15.5.2023!

Ilmoittaudu koulutukseen täyttämällä hakulomake Opintopolussa

Hakukelpoisuus

 • Ammattikorkeakoululain § 25:n mukaan ”Erikoistumiskoulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi se, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon taikka jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten”.
 • Sähköinen kopio tutkinto- ja työtodistuksista tulee liittää hakulomakkeeseen.

Valintaperusteet ja opiskelijavalinta

 • Hakukelpoiset hakijat laitetaan tarvittaessa valintajärjestykseen työkokemuksen ja opiskelumotivaatioon liittyvien avointen kysymysten perusteella.
 • Päätös opiskelijavalinnasta tehdään hakuajan jälkeisellä viikolla. Hakija saa tiedon päätöksestä sähköpostilla.
 • Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan seuraavista syistä:

– Hakija on antanut suorituksistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.
– Opintomaksun 1. osasuoritusta ei ole maksettu määräaikaan mennessä.

Maksu- ja peruutusehdot

 • Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Hakuaikana voi hakemuksen perua kuitenkin maksutta.
 • Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Maksettuja maksuja ei palauteta.
 • Laskutus tapahtuu koulutuksen alkamisen jälkeen. Lasku toimitetaan sähköpostitse, mikäli maksajana on hakija itse. Työnantajan tai muun organisaation toimiessa maksajana lasku toimitetaan ensisijaisesti verkkolaskuna.

Lisätiedot

Riitta Häyry

Koulutuspäällikkö| Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

riitta.hayry@vamk.fi | +358 207 663 300