Web vamk opiskelijat julkaisuvapaa

Urapalveluiden tavoitteena on

tukea opiskelijoita työelämätaitojen kehittämisessä, kontaktien luomisessa sekä valmistumisen jälkeisen elämän suunnittelussa.

Urapalvelut tukevat opiskelijoiden urasuunnittelua ja työelämätaitojen kehittymistä mm.

 • tarjoamalla yksilöllistä uraohjausta
 • järjestämällä erilaisia tapahtumia ja
 • välittämällä tietoa työpaikoista, harjoittelupaikoista, työelämästä ja työnhausta

Lukuvuoden aikana järjestämme työelämätaitoihin ja työnhakuun liittyviä työpajoja, joista tiedotetaan erikseen myöhemmin.

 

Mitä on urasuunnittelu ja uraohjaus?

Urasuunnittelussa rakennetaan siltaa opinnoista työelämään. Urasuunnittelu on koko opintojen kestävä prosessi, joka auttaa opiskelijaa löytämään itselleen mieluisan paikan työelämästä. Omaa osaamista, kiinnostuksen kohteita ja tavoitteita on hyödyllistä pohtia opiskelujen alusta lähtien.

Uraohjauksen tavoitteena on kartoittaa opiskelijan omaa osaamista ja henkilökohtaisia vahvuuksia sekä lisätä itsetuntemusta. Näiden lisäksi uraohjauksessa vahvistetaan työelämän tuntemusta ja työnhakutaitoja.

Uraohjauksen tavoitteena on antaa opiskelijalle työkaluja vastausten löytämiseen ja selkiyttää ajatuksia yhteisen keskustelun myötä.

 Uraohjaaja tukee opiskelijaa urapolun rakentamisessa.

Henkilökohtainen uraohjaus

Henkilökohtainen uraohjaus on yksilöllinen, opiskelijan tilanteesta lähtevä luottamuksellinen keskustelu.  Voit keskustella ura -ja rekrytointiasiantuntijan kanssa mm. seuraavista aiheista:

 • oman osaamisen ja henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistaminen,
 • työllistymismahdollisuudet opintojen aikana ja niiden jälkeen,
 • omien tavoitteiden sanoittaminen,
 • urasuunnittelu- ja työnhakutaitojen vahvistaminen,
 • harjoittelupaikan sekä työpaikan hakeminen,
 • erilaisten työnhakukanavien tehokas käyttö
 • jatko-opintomahdollisuuksien kartoittaminen
 • CV:n ja työhakemuksen kirjoittaminen sekä haastatteluun valmistautuminen

Voit varata ajan uravalmennukseen itse tai vaihtoehtoisesti opinto-ohjaajan tai ryhmänohjaajan tukemana.

Varattavissa olevat ajat ura- ja rekrytointiasiantuntijalle:

 • Tiistaisin klo 10-12 & 13-15
 • Keskiviikkoisin klo 10-12 & 13-15
 • Kirjoita ajanvarauksen lisätietoihin lyhyt kuvaus tilanteestasi tai toiveestasi uraohjaukselle.
 • Ilmoita myös, haluatko uraohjausta paikan päällä kampuksella vai etänä.
 • Ohjauskeskustelu kestää noin 45 min. Tarvittaessa tapaamisia voi olla useampia.

HUOM! Voit saada uraohjausta ja neuvontaa mahdollisuuksien mukaan myös näiden aikojen ulkopuolella. Ota yhteyttä ura- ja rekrytointiasiantuntijaan puhelimitse 050 475 7944 tai sähköpostitse emilia.makitalo@vamk.fi

Urasuunnittelu verkossa

Toissa.fi

Tietoa työllistymisestä ja valmistuneiden kuvauksia työstään.

Urapolulla.fi

Verkkopalvelussa pohditaan ja suunnitellaan omaa uraa itsenäisesti tai ryhmässä.

Uraohjaus.net

Arvioi itseäsi ja osaamistasi! TAITO-URAlla hahmotat persoonallisuuden piirteitäsi, tietojasi ja taitojasi. AIKA-URAn avulla tunnistat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi ajankäytössä.

Ota yhteyttä

Emilia Mäkitalo

Ura- ja rekrytointiasiantuntija

VAMK – Vaasan ammattikorkeakoulu
Wolffintie 30, 65200 Vaasa
Opintotoimisto, Huone B1041
+358 (0) 50 475 7944, emilia.makitalo@vamk.fi

Varaa aika uraohjaukseen tästä

 

Emilia mäkitalo