AMK-tutkintoon johtavat opinnot

HUOM! Yksikön johtajat allekirjoittavat toimeksiantosopimukset sähköisesti. Sopimuksen sähköistä allekirjoitusta varten opiskelijaa pyydetään lähettämään täytetty sopimuslomake sekä toimeksiantajan edustajan sähköpostiosoite sähköpostitse assistentti Lena Svartsjölle, lena.svartsjo@vamk.fi.

Ylempään AMK-tutkintoon johtavat opinnot

Wihi

VAMK:ssa opinnäytetöitä ohjataan Wihissä syksystä 2022 alkaen kaikissa AMK- ja YAMK tutkintoon johtavissa koulutuksissa.  Opiskelija ja ohjaaja työskentelevät ja kommunikoivat Wihissä koko opinnäytetyöprojektin ajan.

Wihi löytyy osoitteesta vamk.wihi.fi 

Wihin käyttäjäroolit on kuvattu lyhyesti alla. Käyttäjäroolien tarkemmat ohjeet löytyvät suoraan Wihiin kirjautumalla. Linkki ohjeeseen löytyy käyttöliittymän oikeassa yläkulmassa olevan kysymysmerkki -painikkeen takaa.

 

 

Opinnäytetöiden esittelyajat 2022-23

Liiketalous

Liiketalouden opinnäytetöiden esitysajat löytyvät Liiketalouden koulutusohjelmasivulta Moodlesta.

Tietotekniikka

 • 2.11. klo 12:30-16 A2040-41
 • 14.12. klo 12:30-16 A2040-41
 • 8.2. klo 12:30-16 A2040-41
 • 12.4. klo 12:30-16 A2040-41
 • 3.5. klo 12:30-16 A2040-41
 • 24.5. klo 12:30-16 A2040-41

Sähkötekniikka

 • 3.11. klo 12:30-16 A2040-41
 • 13.12. klo 12:30-16 A2040-41
 • 9.2. klo 12:30-16 A2040-41
 • 11.4. klo 12:30-16 A2040-41
 • 4.5. klo 12:30-16 A2040-41
 • 25.5. klo 12:30-16 A2040-41

Kone-, energia- ja ympäristötekniikka

 • 22.11.2022 klo 8:15-11:45 A1066-67
 • 13.12.2022 klo 8:15-11:45 A1066-67
 • 15.2.2023 klo 8:15-11:45 A1066-67
 • 19.4.2023 klo 8:15-11:45 A1066-67
 • 15.5.2023 klo 8:15-11:45 A1066-67
Pääkäyttäjä

Pääkäyttäjä asettaa opinnäytetöiden arviointikriteerit ja projektityypit Wihissä Asetukset -sivulla. Pääkäyttäjä ei osallistu aktiivisesti opinnäytetyöprosessiin, koordinaattorin tai ohjaajan tapaan, vaan toimii ensisijaisesti teknisenä pääkäyttäjänä.

Koordinaattori

Koordinaattori välittää oman koulutusyksikkönsä opinnäytetöiden aiheita ohjaajille ja saa ilmoituksen saapuneesta aihe-ehdotuksesta. Koordinaattori hyväksyy tai hylkää opiskelijoiden  aihe-ehdotukset. Opiskelija saa hyväksynnästä ilmoituksen työtilaansa, jolloin työ siirtyy Aktiiviset projektit -sivulle.

VAMK:ssa koordinaattoreina toimivat koulutuspäälliköt. Koordinaattori voi seurata kaikkia koulutusyksikkönsä opinnäytetöiden etenemistä projektisivulla ja raporttinäkymässä.

 

Ohjaaja

Ohjaaja

Ohjaaja kommunikoi ja ohjaa opinnäytetyöprojektia yhdessä opiskelijan kanssa Wihissä vaiheittain. Ohjaaja saa työtilaansa ilmoituksen, kun koordinaattori on siirtänyt aihe-ehdotuksen eteenpäin. 

Työn eteneminen

 • Huomioithan, että voit peruuttaa käynnissä olevan vaiheen ainoastaan, jos siinä ei ole kommentteja, liitteitä tai aktiivisuusmerkintöjä. Projekti palaa tällöin edelliseen hyväksyttyyn vaiheeseen. Mikäli olet epähuomiossa edennyt ylimääräisiä vaiheita, ota yhteyttä koordinaattoriin/ pääkäyttäjään.
 • Ohjaaja tekee opinnäytetyölle Urkund tarkistuksen Wihin kautta.
 • Opinnäytetyöprojektin päättämiseksi Wihissa on tärkeää, että opiskelija lataa viimeisimmän version PDF-muodossa 3/3 vaiheeseen!  Huomioithan, että arviointia ei voi  muokata tallennuksen jälkeen, mutta koordinaattori voi avata sen uudelleen, ennen työn arkistointia.

Opinnäytetyön arviointi (Peppi)

Wihissä tehdyn  opinnäytetyön vaiheiden suoritusmerkinnät eivät toistaiseksi siirry automaattisesti Peppiin. Opinnäytetyöprojektin päätyttyä on siten huomioitava, että arvioinnit viedään aiempaan tapaan erikseen opiskelijan suorituksiin! Opinnäytetyön arvioinnista (Pepissä) on erillinen, koulutusyksikkökohtainen ohjeistus VAMK:n  Intrassa -> koulutuksen tuki ->  Opiskelijapalvelut

 

 

Opiskelija

Opinnäytetyöprojektin aloittaminen

Kirjaudu Wihiin opiskelijan työpöydällä (PAKKI) tai suoraan osoitteessa vamk.wihi.fi

Käyttöliittymän kieltä voit vaihtaa sivun oikeasta yläkulmasta: FI-EN-SV. Käyttöliittymän ohjeet löytyvät kysymysmerkki- painikkeen takaa rooleittain.

Opiskelija aloittaa opinnäytetyöprojektin aihe-ehdotuksella:

 

Wihi aihe ehdotus

 1. Varmista, että käyttäjänimestäsi aukeavassa valikossa on valittuna oikea opiskeluoikeus.
 2. Luo aihe-ehdotus, jolloin ponnahdusikkuna avautuu
 3. Kirjoita kenttiin pakolliset tiedot: Mikäli teet opinnäytetyötä ryhmässä, tulee ryhmän jäsenet hakea pudotusvalikosta. Huomioithan, että voit kutsua ryhmään jäseniä vain aihe-ehdotusvaiheessa
 4. Kun olet valmis lähettämään aihe-ehdotuksen koordinaattorille, valitse ”lähetä”.  Mikäli haluat vielä myöhemmin palata muokkaamaan ehdotusta, voit tallentaa sen luonnoksena.  Muutokset hylkäät peruuta -painikkeella.

Opinnäytetyön eteneminen

Aihe-ehdotuksen ja projektisuunnitelman laatimisen jälkeen opiskelija edistää vaiheita 1/3 ja 2/3 yhdessä ohjaajan kanssa. Keskustelu ja liitteet tallennetaan Wihiin.  Vaiheissa pääset eteenpäin, kun ohjaaja on sallinut siirtymisen seuraavaan.

Vaiheet wihi

Opinnäytetyön valmistuminen

Kun lopullinen versio on valmis, voit ladata työsi Plagioinnin tarkastus -otsikon alle.  Tila-sarakkeesta näet, missä vaiheessa tarkastus on.

Jos et lähettänyt tarkastettavaa tiedostoa PDF-muodossa, lataa opinnäytetyö PDF -tiedostona 3/3-vaiheeseen sen jälkeen, kun plagioinnin tarkastus on valmis. Muutoin työtä ei voi arkistoida. 

Kun ohjaaja ja tarkastaja ovat arvioineet työn, saat ilmoituksen siitä Wihiin sivun yläreunaan.  Arvioinnin pääset lukemaan, kun olet lisännyt linkin julkaistuun työhösi (Theseus)  ja ohjaaja tai koordinaattori on arkistoinut sen.

Opinnäytetyön arviot viedään Peppiin ohjaavan opettajan toimesta manuaalisesti, suoritus ei siirry Wihi:stä automaattisesti.