Valmistuminen2

Valmistumispäivät

Lukuvuonna 2022-2023 valmistuminen on mahdollista pääsääntöisesti kuukauden viimeinen arkipäivä. Poikkeuksena joulukuu ja toukokuu, jolloin on ennalta määritetyt valmistumispäivät. Heinä- ja elokuussa ei ole mahdollista valmistua. Tutkintoa voi anoa, kun kaikki tutkintoon vaaditut opinnot on suoritettu ja arvioinnit kirjattu opintorekisteriin (Peppi).

Valmistuvan muistilista

 • Lähetä hyvissä ajoin ennen tutkintoanomusta mahdolliset hyväksilukuhakemukset puuttuvista opinnoista ja siirrä muissa ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa suoritettujen verkko-opintojen arvioinnit Puro-palvelun kautta.
 • Tarkista, että kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu ja merkitty opintorekisteriin. Tämä koskee myös opinnäytetyötä ja harjoittelua. Tutkintotodistusanomusta ei käsitellä, mikäli opintoja puuttuu.
 • Tee valmistumisanomus opiskelijan työpöydällä, VALO-palvelussa. Valmistumisprosessi käynnistyy vastaamalla valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyyn (AVOP).
 • AVOP on valtakunnallinen palautekysely, jossa arvioit ja annat palautetta toteutuneesta koulutuksesta. Vastaaminen vie noin 20 minuuttia. Annathan palautteen ajatuksen kanssa, sillä hyödynnämme kyselyn tuloksia VAMKin toiminnan kehittämisessä. Lisäksi tulokset vaikuttavat valtakunnallisesti koulutuksen ohjaukseen ja rahoitukseen.
 • AVOP- palautekyselyn jälkeen ohjaudut takaisin opiskelijan työpöydälle, VALO-valmistumispalveluun, jossa pääset jatkamaan varsinaisen tutkintotodistusanomuksen täyttämiseen. Huomioithan, että AVOP-kyselyyn voi kirjautua vain kerran.
 • Anomuksen eri vaiheissa saat automatisoituja viestejä sekä valmistumispävän vahvistuksen sähköpostiisi.
 • Tutkintotodistusanomus käsitellään koulutusosastossa ja anomuksen hyväksymisen jälkeen opiskelijapalveluissa laaditaan tutkintotodistus ja sen liitteet.
 • Palauta ammattikorkeakoulun omaisuus ao. kohteisiin.
 • Valmistuvan opiskelijan käyttäjätunnus tietojärjestelmiin on voimassa seitsemän päivää valmistumisen jälkeen. Opiskelija saa sähköpostitse ilmoituksen tunnuksen poistamisesta heti valmistumisen yhteydessä.
 • Tiedot valmistumisesta siirtyvät automaattisesti KELAan.
 • Sosiaali- ja terveysalan valmistuvat opiskelijat (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi) hakevat laillistamista henkilökohtaisesti heti valmistumisen jälkeen.
Tutkintotodistus

Tutkintotodistuksesta ilmenee tutkinnon suorittaneen nimi, henkilötunnus, suoritettu tutkinto ja tutkinnon laajuus, tutkintonimike, koulutusohjelma sekä tutkinnon suorituspäivämäärä. Tutkintotodistus annetaan koulutusohjelman kielellä ja todistuksen liitteinen allekirjoittaa rehtori (sähköisesti).

Opiskelija saa valmistumisen yhteydessä paperisen sekä sähköisen tutkintotodistuksen.

Valmistumisen jälkeen tutkintotodistus kirjoitetaan uudelleen ainoastaan tilanteessa, että opiskelijan henkilötunnus, sekä etu- tai sukunimi tai molemmat ovat muuttuneet.

Tutkintotodistuksen liite

Tutkintotodistuksen liite annetaan koulutusohjelman kielellä. Tutkintotodistuksen liitteestä ilmenee tutkinnon suorittaneen nimi, henkilötunnus, opiskelijanumero, koulutusohjelma, suuntautumisvaihtoehto, suoritetut opinnot, opintojen laajuus ja arvosanat sekä tiedot hyväksiluetuista opinnoista. Lisäksi tutkintotodistuksen liitteestä ilmenee kielilausekkeet, direktiivit, muut todistusmerkinnät sekä opinnäytetyön nimi.

Diploma supplement

Diploma Supplement on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite. Englannin kielellä annettavassa liitteessä kuvataan todistuksen haltijan suorittaman tutkinnon luonnetta, laajuutta, tasoa, sisältöä ja asemaa kansallisessa koulutusjärjestelmässä. Lisäksi liitteessä annetaan tietoa suoritetun tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta. Liite myönnetään automaattisesti ja maksutta kaikille korkeakouluista valmistuville opiskelijoille tutkintotodistuksen yhteydessä. Diploma Supplement on osa Europassi-kokonaisuutta.

 

Työmahdollisuudet2

Tutkintotodistuksen anominen

Valmistuva opiskelija anoo tutkintotodistusta vasta, kun kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot on merkitty opintorekisteriin.

 • Opiskelija täyttää tutkintotodistusanomuksen VALO-valmistumispalvelussa (opiskelijan työpöydän kautta)
 • Opiskelija vastaa ensin ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen
  opiskelijapalautekyselyyn (AVOP). Palautekyselyn täyttämisen jälkeen opiskelija uudelleenohjautuu takaisin VALO-valmistumispalveluun, jossa pääsee jatkamaan varsinaisen valmistumisanomuksen täyttämiseen.
 • Tutkintotodistusanomus käsitellään koulutusosastossa
 • Anomuksen hyväksymisen jälkeen opiskelijapalveluissa laaditaan tutkintotodistus ja sen liitteet. Opiskelija saa sähköpostitse tiedon, milloin todistus on valmis.
 • Valmistuva opiskelija palauttaa ammattikorkeakoulun omaisuuden ao. kohteisiin.
 • Valmistuvan opiskelijan käyttäjätunnus tietojärjestelmiin on voimassa seitsemän päivää valmistumisen jälkeen. Opiskelija saa sähköpostitse ilmoituksen tunnuksen poistamisesta heti valmistumisen yhteydessä.
 • Tiedot valmistumisesta siirtyvät automaattisesti KELAan.
Valviran laillistamishakemukset

Joulukuusta 2019 lähtien sosiaali- ja terveysalan valmistuvat opiskelijat (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi) hakevat laillistamista henkilökohtaisesti heti valmistumisen jälkeen.

 • Hakemus tehdään suoraan Valviralle sähköisesti.
 • Sähköisen asioinnin hakemusohjeet
 • Valvira lähettää todistuksen sekä rekisteröintiä koskevan laskun rekisteröidylle itselleen. Maksuista löydät tietoa täältä