Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Kansainvälistyminen kannattaa!

Paras aika lähteä vaihtojaksolle on yleensä joko toisena tai kolmantena vuotena. Opiskelijan tulee olla suorittanut vähintään ensimmäisen vuoden opinnot ennen vaihtoon lähtemistä. Kun oman alan perusopinnot ovat suoritettuna, vaihtojaksosta saa myös enemmän irti. Ulkomailla suoritettavat opinnot tai harjoittelu tulee suunnitella siten, että ne hyödyntävät tutkintoa ja voidaan hyväksilukea osaksi opintoja. Hyvällä suunnittelulla vaihtojakso ei pidennä opintojen suoritusaikaa VAMKissa.

Kv-liikkuvuuspalvelut järjestävät hakuinfoja kiinnostuneille opiskelijoille tammi-helmikuussa ja syyskuussa.
Näille sivuille on kerätty tietoa ja ohjeita hakuprosessista, vaihtojen rahoituksesta ja muita hyödyllisiä linkkejä ja osoitteita. Lue ja tutustu tarjolla olevaan materiaaliin huolellisesti.

Web vamk 2021 kasper dalkarl 58

”Miksi minun kannattaisi lähteä vaihtojaksolle?”

Erittäin tavallinen kysymys, joka pyörii monen opiskelijan mielessä. Hyviä syitä löytyy useita. Vaihtojaksolla on paljon positiivisia vaikutuksia, kuten kielitaidon kehittyminen, kansainvälisen kokemuksen ja osaamisen karttuminen ja lisävaihtoehtojen saaminen suuntaaviin opintoihin. Kansainvälisyysosaamisesta on myös hyötyä tulevaisuuden työnhaussa ja työelämässä. Työnantajat arvostavat kv-kokemusta ja kielitaitoa. Vaihtojaksolle osallistuminen on myös merkki aktiivisuudesta ja siitä, että selviää myös uusista ja erilaisista, haastavistakin tilanteista.

Liikkuvuusjakson aikana saa uusia ystäviä ja oppii lisää vieraista kulttuureista ja tavoista, mutta oppii myös tuntemaan ja tarkastelemaan itseään ja omaa kulttuuriaan uudessa valossa.

Voit hakea vaihtojaksolle, jos:
 • olet VAMKin tutkinto-opiskelija ja ilmoittautunut läsnäolevaksi
 • olet suorittanut vähintään yhden vuoden opintoja ja opintosi ovat edistyneet normaalin aikatalun mukaisesti, 55 op/vuosi.
 • suunnittelemasi vaihto-opinnot/harjoittelu ulkomailla hyväksytään osaksi tutkintoasi. Koulutusosaston tulee hyväksyä suunnitelmasi.
 • VAMKin apurahan saadaksesi vaihto-opintojen tai ulkomaan harjoittelun tulee tapahtua normaalin opiskeluajan puitteissa (3,5 tai 4 vuotta)
Double degree -opinnot
 • Double degree opinnot liiketalouden yksikössä (Cracow, Mannheim, Heilbronn tai Kiel) kestävät yhden lukuvuoden ja sinä aikana on suoritettava 60 op.
 • Double degreen kohderyhmänä on ensisijaisesti International Business opiskelijat, toissijaisesti kansainvälisen kaupan opiskelijat.
Vaihto-opintojen pituus on yksi lukukausi

Suunnittele vaihto-opintosi siten, että valmistut ajallaan. Tämä tarkoittaa vaihto-opintoja 30 op/lukukausi. Varaa riittävästi aikaa etsiäksesi tietoa ja valmistautuessasi vaihtoosi. Vaihtoon lähteminen on varmasti kaiken vaivan arvoista! Olet ottanut jo iso harppauksen kansainvälistymisessä, kun teet päätöksen vaihtoon hakemisesta.

Täytä alla oleva hakemus ja vaadittavat liitteet sähköisesti.

 1. Application for nomination (nominaatiohakemus)
 2. Learning Agreement (opintosuunnitelma)
 3. Opintosuoritusote englanniksi
 4. KV-vaihtopassi hoitotyö (pakollinen hoitotyön opiskelijoille )
 • Erasmus opintoihin Euroopassa: Learning agreement
 • TAI Erasmus harjoitteluun Euroopassa: Learning agreement for traineeship
 • TAI Opintoihin Euroopan ulkopuolella:Learning Agreement

Muita mahdollisesti tarvittuja dokumentteja ovat:

 • Kielitodistus (vain tarvittaessa)
 • CV (vain tarvittaessa)

Saatuasi hyväksynnän partnerikorkeakoulusta voit hakea apurahaa. Ohjeet apurahan hakemiseen ja vaadittavat liitteet löytyvät kohdasta Liikkuvuuden rahoitus

Hakuprosessi

Haku seuraavan lukuvuoden vaihto-opintoihin ajoittuu tammi-helmikuulle. Hakupaperit tulee palauttaa helmikuun lopussa. (itsenäisen opiskelun viikkoa edeltävä perjantai) Helmikuun hakukierroksen jälkeen jäljellejääneitä paikkoja keväälle voi hakea 15.9. mennessä. Huomioitavaa on, että joillakin partnerikorkeakouluilla hakuaika on aikaisin ja siten nominaatiodokumentit tulee palauttaa VAMKin kv-liikkuvuuspalveluihin hyvissä ajoin.

On tärkeää tutustua hyvin hakuprosessiin, jotta tiedät mitä tapahtuu ja milloin. Muista noudattaa hakuaikoja, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja että sekä molemmilla korkeakouluilla on tarpeeksi aikaa järjestää vaihtoon liittyvät asiat.

Tavoitteena on pystyä lähettämään vaihtoon opiskelijat, jotka täyttävät kriteerit ja joiden learning agreement (opintosuunnitelma) on hyväksytty koulutusosastolla. learning agreementin allekirjoitta opinto-ophjaaja.
Koska vaihtopaikkoja/partnerikoulu on rajoitettu määrä, joskus joudumme tekemään valintoja. Vertaillessa tarkastelemme seuraavia tekijöitä: 1. opintovuosi 2. opintopistemäärä 3. arvosanat 4. motivaatio

Hakuprosessin 1. vaihe

Mieti, mikä on sinulle sopivin ajankohta ja kohde. Mitkä ovat tavoitteesi? Tarkista kohdekorkeakoulun lukukausien ajoittuminen.

Vaihtojakson pituus määrittyy kohdekorkeakoulun lukukauden mukaan. Lukukausi voi alkaa ja loppua eri aikaan kuin VAMKissa. VAMK ei maksa apurahaa alle 3 kuukauden vaihtoihin, poikkeuksena on kuitenkin hoitotyön Nordhelse harjoittelut.

Hakuprosessin 2. vaihe

Keskustele asiasta opiskelujesi aikana ryhmänohjaajasi/koulutuspäällikön/ opinto-ohjaajan kanssa. Mikäli kyseessä on harjoittelu ulkomailla, ole yhteydessä osastosi harjoittelusta vastaan opettajaan. Ole yhteydessä myös kv-palveluihin.

Hakuprosessin 3. vaihe

Keskustelujen ja muiden saatavilla olevien tietojen perusteella mieti, mitä opintoja aiot suorittaa ja täytä Learning Agreement/Training agreement.

Tutustu partnerikorkeakoulun kotisivuilla olevaan opintotarjontaan ja kurssien ajankohtaan (syksy/kevät). Mieti, miten nämä sopivat osaksi VAMKin opintojasi. Täytetyn learning agreementin allekirjoittavat opiskelija, VAMKin edustaja (opinto-ohjaaja tai harjoittelusta vastaava opettaja) ja vastaanottavan korkeakoulun/yrityksen edustaja. Asioista sopiminen etukäteen helpottaa opintojen hyväksilukua vaihtojakson päätyttyä.

 

Hakuprosessin 4. vaihe

Palauta Application for nomination –lomake liitteineen.

Täytä ja palauta Application for nomination -lomake vaadittavine liitteineen kv-koordinaattorille. VAMKin tekemän hyväksynnän perusteella, kv-koordinaattori nimeää valitut opiskelijat partnerikouluihin. Vastaanottava korkeakoulu lähettää sen jälkeen lisäohjeet, kuinka tämän jälkeen edetään ja millaisia liitteitä tarvitaan. Tällaisia liitteitä ovat esim. opintosuoritusote, passikopio, learning agreement, kielitodistus, kopio eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Vastaanottava korkeakoulu tekee lopullisen päätöksen hyväksynnästä. Huomioi, että päätöksen saapuminen voi viedä aikaa.

Opinnot ja opintopisteet

Ulkomailla suoritetut opinnot ja harjoittelut tulee sisällyttää osaksi opintojasi ja VAMKin tutkintoa. Siitä syystä asioista sopiminen etukäteen on tärkeää. Ulkomailla suoritetut opinnot voivat korvata joko pakollisia opintoja/harjoittelua tai ne voidaan sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin. On kuitenkin hyvä huomioida, että vapaasti valittavien opintojen laajuus on suhteellisen pieni, yleensä 10 op. Vaihto-opintojen aikana on hyvä tutustua myös paikalliseen kieleen ja kulttuuriin, mutta toisaalta on hyvä myös ottaa huomioon, että opintoihin sisältyy myös omaan opiskelualaan liittyviä kursseja.

Kielitodistus

Joissakin partnerikouluissa vaaditaan saapuvilta vaihto-opiskelijoilta todistus kielitaidosta. Sen todentamiseksi heillä voi olla valmis lomake täytettäväksi tai todentamiseski voi käyttää VAMKin kielitodistuspohjaa. Joku VAMKin kieltenopettajista voi tehdä kieliarvioinnin. Ihanteellisinta olisi kääntyä oman kieltenopettajan puoleen, joka kenties tuntee sinut jo ennestään. Kielitestiin varataan opettajalta sopiva ajankohta arviota varten. Joihinkin paikkoihin voidaan vaatia laajempia ja virallisempia kielitestejä (esim. USA). Tällaisia kielitestejä ovat esimerkiksi:

 • Englanti: TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (The International English Language Testing System), CAE (Cambridge Certificate in Advanced English), CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English)
 • Saksa: ZdaF (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache), KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom)
 • Ranska: DELF 1 and 2 (Diplome Elemetaire de Langue Francaise), DALF (Diplome Approfondi de Langue Francaise)

Vaihtoon lähtiessä on suositeltavaa valmistautua myös kielellisesti. Erasmusvaihtoon lähtevillä on esimerkiksi mahdollisuus ottaa ilmainen online kielikurssi. Usein on myös mahdollista suorittaa kielikursseja vaihtoa ennen tai sen aikana.