Korkeakoulukuraattori

Kuraattori tarjoaa keskusteluapua opiskeluhyvinvointiin liittyen. Kuraattori tukee opiskelijoita arjen sujumiseen ja ihmissuhteisiin, sekä erilaisiin opiskeluvaikeuksiin liittyen. Kuraattorilta saa tietoa erilaisista tavoista oppia ja opiskella. Yhdessä kuraattorin kanssa voi pohtia erilaisia keinoja sujuvaan opiskeluun ja omien voimavarojen ylläpitämiseen.

Kuraattori tukee opiskelijoiden opiskelukykyä, opintojen etenemistä ja opintoihin kiinnittymistä:

  • tarjoamalla yksilöllistä ohjausta ja keskusteluapua
  • järjestämällä erilaisia tapahtumia
  • välittämällä tietoa opiskelijahyvinvointiin liittyvistä palveluista
  • tukemalla opiskelijoiden yhteisöllisyyttä

Lukuvuoden aikana järjestään opiskeluhyvinvointiin liittyviä tapahtumia ja työpajoja, joista tiedotaan erikseen.

Milloin ottaa yhteyttä?

Voit olla yhteydessä kuraattoriin, jos haluat keskustella elämäntilanteestasi, arjen toimivuudesta, jaksamisesta tai opiskelun haasteista. Opiskeluiden aikana esiin tulevia haasteita voivat olla mm. ajanhallinta, tehtävien aloittamisen tai loppuunsaattamisen vaikeus, keskittyminen, motivaatio, stressi tai jännittäminen. Kuraattorilta voit pyytää tukea myös oppimisvaikeuksiin.

Miten ottaa yhteyttä?

Kuraattorin tarjoama ohjauspalvelu on yksilöllinen, opiskelijan tarpeista lähtevä luottamuksellinen keskustelu.

Voit varata ajan kuraattorille itse tai vaihtoehtoisesti opinto-ohjaajan tai ryhmänohjaajan tukemana.

Varattavissa olevat ajat kuraattorille:

  • Maanantaina klo 11.00 ja 13.00, Sijainti: Teams (tapaaminen vain verkossa)
  • Tiistaina klo 10.00, 13.00 ja 14.00, Sijainti: (W)A1126
  • Keskiviikkona klo 10.00, 13.00 ja 14.00 Sijainti: (W)A1126

Kirjoita ajanvarauksen lisätietoihin lyhyt kuvaus tilanteestasi tai toiveestasi keskustelulle.
Ilmoita myös, haluatko uraohjausta paikan päällä kampuksella vai etänä. Maanantaisin ohjausta on tarjolla vain etänä.
Ohjauskeskustelu kestää noin 45 min. Tarvittaessa tapaamisia voi olla useampia.

HUOM! Voit saada ohjausta ja neuvontaa mahdollisuuksien mukaan myös näiden aikojen ulkopuolella. Ota yhteyttä kuraattoriin puhelimitse 050 435 4508 tai sähköpostitse teija.pitkakangas@vamk.fi.

Ota yhteyttä

Teija Pitkäkangas

Ammattikorkeakoulukuraattori

VAMK – Vaasan ammattikorkeakoulu
Wolffintie 30, 65200 Vaasa
(W)A1126
+358 (0) 50 435 4508, teija.pitkakangas@vamk.fi

Varaa aika kuraattorille tästä

 

Korkeakoulukuraattori