Mikä on auditointi

Auditoinnissa selvitetään täyttääkö korkeakoulun laatujärjestelmä sille asetetut vaatimukset.

Auditoinnilla

 • Selvitetään, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita
 • Arvioidaan, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin
 • Rohkaistaan korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
 • Kerrytetään avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä
Auditointiprosessi

Auditointiprosessin vaiheet?

 1. Sopimus auditoinnista 14.11.2019
  VAMK on allekirjoittanut sopimuksen auditoinnista Karvin (Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen) kanssa.
 2. Vertaisoppimiskumppanin ja teeman valinta
  VAMK valitsi vertaisoppimiskumppaniksi Yrkeshögskola Novian ja teemaksi opinnäytetyöprossin: ’Sujuva opinnäytetyöprosessi- valmiiksi määräajassa’.
 3. Itsearviointiraportin kokoaminen
  Korkeakoulu kokoaa Karvin digitaaliseen alustaan auditointiaineiston ml. itsearvioinnin ja vertaisarviointiraportin kolme kuukautta ennen auditointivierailua. VAMK toimitti aineiston 30.12.2020.
 4. Karvi kokoaa auditointiryhmän suorittamaan auditoinnin
  Korkeakoulujen arviointijaosto nimeää nelijäsenisen auditointiryhmän.
 5. Auditointivierailun ohjelma ja lisäaineistot
  Karvi toimittaa auditointivierailun ohjelman korkeakoululle viimeistään kuukausi ennen vierailua ja pyytää tarpeellisina pitämiään lisäaineistoja. Ohjelman saatuamme kokoamme kunkin teeman mukaiset haastatteluryhmät.
 6. Auditointivierailu 23.-24.3.2021
  Auditointivierailu toteutetaan verkkovälitteisesti niin että jokainen osallistuu haastatteluun omalta koneeltaan. Kahden päivän aikana auditoijat haastattelevat tai järjestävät työpajan noin sadalle VAMKin henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien edustajalle. Vierailun lopuksi auditointiryhmä antaa korkeakoulun johdolle alustavaa palautetta auditoinnista.
 7. Auditointiraportti
  Auditointiryhmä kirjoittaa auditointiraportin verkossa toimivalla digitaaliselle alustalle ja tekee arvion auditoinnin tuloksesta korkeakoulujen arviointijaostolle. Korkeakoulujen arviointijaosto päättää auditoinnin tuloksesta.‒Mikäli korkeakoulu läpäisee auditoinnin, se saa laatuleiman ja korkeakoulu lisätään Karvin auditoitujen korkeakoulujen rekisteriin. Laatuleima on voimassa kuusi vuotta. Mikäli korkeakoulu ei läpäise auditointia, siltä edellytetään uusinta-auditointia. Uusinta-auditointi toteutetaan 2–3 vuoden kuluttua. Auditoinnin tulos on odotettavissa n. 3 kuukauden kuluttua auditointivierailusta.
 8. Julkistamisseminaari
  Korkeakoulu järjestää yhteistyössä Karvin kanssa julkistamisseminaarin korkeakoulussa noin kuukauden sisällä korkeakoulujen arviointijaoston päätöksestä.

Itsearvioinnin osa-alueet

VAMK esitely
1. osaamista luova VAMK
2. Vaikuttava ja uudistava VAMK
3. Kehittyvä ja hyvinvoiva VAMK
4. Oppiva korkeakoulu
Vertaisoppimisprojekti

Lisämateriaalit auditointiin

HUOM! Auditoinnin lisämateriaalit ovat saatavilla vain englanniksi.

1. The principles and instructions for staff
2. Documentation of the measures taken on the basis of staff feedback and their follow-up (Työyhteisövire)