Ketterä ja yhteisöllinen

Olemme ketterän kokoinen amk ja kuuluisa hyvästä yhteishengestämme. Kovaa ydintämme ovat teknlogiaosaaminen, kansainvälisyys ja työelämäkumppanuus. Koulutamme ammattilaisia tekniikan, kaupan sekä sosiaali- ja hoitoalan tehtäviin kokopäiväisesti, mutta myös joustavasti työn ohessa.

Vamk organisaatiokaavio2022 suomiOy Vaasan ammattikorkeakoulu-Vasa yrkeshögskola Ab (VAMK) organisaatiokaavio

Vastuullisuus on välittämistä

Vastuullisuus on välittämistä

VAMK sitoutuu vahvaan eettiseen ja vastuulliseen toimintaan. Tavoitteena on rakentaa yhteisö, jossa jokainen voi luottaa siihen, että toiminta on eettisesti kestävää.

Kestävän tulevaisuuden puolesta

Kestävän tulevaisuuden puolesta

VAMKin strategisena tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Innovatiivisia ratkaisuja kehitetään kestävämmän tulevaisuuden puolesta yhteistyössä laajan kumppaniverkostomme kanssa.

Yhdenvertainen ja turvallinen VAMK

Yhdenvertainen ja turvallinen VAMK

VAMKin turvallisuustavoitteena on olla yksi maamme turvallisimmista työskentely- ja opiskeluympäristöistä. Jatkuvalla turvallisuuden kehittämisellä pyrimme parantamaan reaaliturvallisuutta sekä turvallisuudentunnetta.

Yhdenvertainen ja sympaattinen VAMK

Yhdenvertainen ja sympaattinen VAMK

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat meille arjen tekoja. Tutustu juuri julkaistuun Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan 2022.

Päätöksenteko

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab:n omistajia ovat Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto ja Pohjanmaan kauppakamari

Osakeyhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää ylläpitäjänä osakeyhtiön yhtiökokous, jossa osakkaat käyttävät valtaansa omistusosuuksiensa äänimäärän perusteella. Osakeyhtiölain mukainen hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. VAMKin rehtori toimii myös yhtiön toimitusjohtajana tukenaan johtoryhmä.

Historia

Vaasan ammattikorkeakoulu, VAMK aloitti toimintansa väliaikaisena ammattikorkeakouluna 1.8.1996. Sen lähtökohtana oli viisi oppilaitosta: Vaasan teknillinen oppilaitos, Vaasan kauppaoppilaitos, Vaasan hotelli- ja ravintola-alan oppilaitos, Vaasan terveydenhuolto-oppilaitos sekä Vaasan kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos.

Kokeiluvaiheen aikana oppilaitokset yhdistyivät ja vakinaistumisen aikaan olivat jäljellä Vaasan teknillinen oppilaitos, Vaasan liiketalous- ja hotelli-instituutti sekä Vaasan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos. Oppilaitoksilla on pitkät perinteet ennen yhdistymistään: kaupan ja liiketalouden opetusta on tarjottu Vaasassa yli 100 vuotta ja terveysalan opetusta 25 vuotta. Tekniikan asiantuntijoita on koulutettu Vaasassa jo vuodesta 1849.

Teknillistä oppilaitosta lukuun ottamatta oppilaitokset jakautuivat 1.8.1999 tapahtuneen vakinaistamisen yhteydessä ammattikorkeakouluun ja toisen asteen oppilaitoksiin. VAMKiin muodostettiin tekniikan ja liikenteen, liiketalouden ja matkailun sekä sosiaali- ja terveysalan toimialayksiköt. Vakinaistamisen yhteydessä VAMKin vahvuuksiksi todettiin monialaisuus, monikielisyys, kansainvälisyys ja korkea teknologinen osaaminen.

VAMKin toiminta muutettiin osakeyhtiömuotoiseksi vuoden 2010 alusta. Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab:n omistajia ovat Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto ja Pohjanmaan kauppakamari.

Osakeyhtiön hallitus

Hallituksen jäsenet

Vaasan kaupungin edustajina toimivat:

 • Christina Knookala, hallituksen puheenjohtaja
 • Sture Erickson
 • Jasmin Granholm
 • Susanna Koski
 • Sirpa Sainio
 • Opiskelijoiden edustajana: Anne Ilmonen
 • Henkilöstön edustajana:Kenneth Norrgård

Muut jäsenet:

 • Jari Kuusisto, Vaasan yliopisto
 • Johanna Kakkuri, Pohjanmaan kauppakamari
 • Toimitusjohtaja / rehtori toimii hallituksessa esittelijänä ja rehtorin sihteeri hallituksen sihteerinä.
VAMKin johtoryhmän jäsenet

VAMKin johtoryhmän jäsenet ovat:

 • Rehtori Kati Komulainen, puheenjohtaja
 • Hallintojohtaja Piia Kujala
 • Koulutusjohtaja Sanna Eronen
 • Liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan yksiköiden johtaja Elina Martin
 • Tekniikan yksikön johtaja Jorma Tuominen
 • Muotoilukeskus MUOVAn johtaja Annika Hissa
 • Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Sirpa Rutanen
 • Opiskelijoiden edustajana Antti Kaskiluoto
 • Johtoryhmän sihteeri: Miia Leinonen

Johtamisen vuosikello