Tule osaksi osaamistamme

VAMK on 3300 opiskelijan kansainvälinen, yhteisöllisyydestään kuulu sympaattinen ammattikorkeakoulu. Tavoitteemme on saada parhaat työnantajat ja tulevaisuuden ammattilaiset kohtaamaan toisensa.

Lisätietoa rekrytointiprosessistamme:

Anna Sjöholm

HR-päällikkö

anna.sjoholm@vamk.fi | +358 207 663 368

Avoimet työpaikat

Työnantaja: Vaasan ammattikorkeakoulu

Työsuhteen alku: 1.10.2022

Haku päättyy: 28.8.2022 23:59

Tehtävän ala: Muu hallinto- ja toimistotyö

Vakinainen kokoaikatyö, sijainti Vaasa

Lue lisää ja hae Kuntarekryssä

Lue hakuilmoitus: Jatkuvan oppimisen assistentti

Haemme Vaasan ammattikorkeakoulun Opetuksen ja oppimisen palvelut -yksikköön assistenttia jatkuvan oppimisen tehtäviin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Toivottu aloitusajankohta lokakuussa 2022.

Jatkuvan oppimisen assistentin roolissa olet tärkeässä tehtävässä mahdollistamassa sujuvan ja laadukkaan kokemuksen jatkuvan oppimisen asiakkaillemme. Lisäksi tuet osaltasi sisäisiä asiakkaitamme auttamalla mm. eri tietojärjestelmien käytössä ja huolehtimalla opiskelijatietojen sekä jatkuvan oppimisen koulutussisältötietojen hallinnasta eri tietojärjestelmissä. Tehtävä sisältää runsaasti asiakaspalvelua, joten toivomme sinun nauttivan ihmisläheisestä työstä.

Keskeisiä tehtäviä jatkuvan oppimisen assistentin roolissa ovat:

-Jatkuvan oppimisen koulutusten opiskelijoiden sekä tutkinto-opiskelijoiden opintoihin kuuluvien hallinnollisten tehtävien hoitaminen
-Jatkuvan oppimisen koulutusten ja tutkinto-opiskelijoiden neuvonta ja asiakaspalvelu
-Jatkuvan oppimisen koulutustarjonnan ja -sisältöjen tietojen hallinnointi, ylläpito ja tilastointi
-Opetushenkilöstön neuvonta ja tukeminen eri tietojärjestelmien käytössä
-Oman vastuualueen sidosryhmä- ja markkinointiviestintä
-Laskutustehtävät

Tehtävässä menestyminen edellyttää soveltuvaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, asiakaspalveluosaamista, hyviä IT-taitoja (väh. MS Office 365), sekä erinomaisia organisointi- ja ajanhallintataitoja. Omaat myös erinomaiset yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaidot ja sujuvan suullisen ja kirjallisen suomen ja englannin kielitaidon. Arvostamme kykyä hallita erilaisia kokonaisuuksia yhtäaikaisesti sekä kykyä itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn yhdistämiseen. Työotteesi on järjestelmällinen ja huolellinen.

Me tarjoamme sinulle mielenkiintoisen roolin jossa pääset kasvamaan ja kehittymään. Suhtaudumme työn ja perhe-elämän sekä vapaa-ajan yhdistämiseen kannustavasti ja mahdollistamme joustavan etä- tai monipaikkatyöskentelyn. Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin tarjoamalla mm. kattavat työterveyshuollon palvelut ja kannustamme oman osaamisen kehittämiseen.

Työsuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n Yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaisesti. Palkkaus muodostuu työehtosopimuksen vaativuusryhmän 3 mukaisesta palkkaluvusta, tehtäväkohtaisesta lisästä, sekä aiempaan työkokemukseesi perustuvasta kokemuslisästä, palkkahaitarin ollessa tällöin työkokemuksesta riippuen 2272 € - 2636 €. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hae tehtävää 28.8.2022 mennessä Kuntarekryssä. Liitteeksi CV ja linkki LinkedIn -profiiliisi. Haastattelut toteutetaan tarvittaessa etäyhteydellä viikon 38 aikana. Toivottu aloitusajankohta lokakuussa 2022.

Lue lisää ja hae Kuntarekryssä

Työnantaja: Vaasan ammattikorkeakoulu

Työsuhteen alku: Lokakuu 2022

Haku päättyy: 28.8.2022 23:59

Tehtävän ala: Muu hallinto- ja toimistotyö

Vakinainen kokoaikatyö, sijainti Vaasa

Lue lisää ja hae Kuntarekryssä

Lue hakuilmoitus: Jatkuvan oppimisen asiantuntija

Haemme Vaasan ammattikorkeakoulun Opetuksen ja oppimisen palvelut -yksikköön jatkuvan oppimisen asiantuntijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Jatkuvan oppimisen asiantuntijana koordinoit ja markkinoit jatkuvan oppimisen koulutustarjontaamme sekä tuet jatkuvaan oppimiseen liittyvää kehittämistyötämme. Teet tiivistä yhteistyötä koulutusyksiköidemme, sekä sidosryhmien ja verkostojen kanssa. Tarjolla on monipuolinen kehittäjärooli sympaattisessa, avoimessa ja kansainvälisessä työyhteisössämme.

Jatkuvassa oppimisessa tavoitteenamme on vastata työelämän muutoksista aiheutuviin osaamistarpeisiin sekä uudelleenkoulutuksella että täydennyskoulutuksella. Osaamista kehittämällä tuetaan mielekkäitä työuria ja hyvää työllisyyskehitystä. Jatkuva oppiminen on hallituksen keskeisiä painopistealueita ja OKM edellyttää korkeakouluilta laaja-alaista jatkuvan oppimisen tarjontaa.

Keskeisiä työtehtäviä ovat:
- Henkilöstön auttaminen ja ohjaaminen jatkuvan oppimisen koulutusten tuotteistamisessa ja toteutuksessa
-Jatkuvan oppimisen koulutuksia koskevien tietojen koordinointi
-Jatkuvan oppimisen koulutusten markkinoinnin suunnittelu ja toteutus
-Oman vastuualueen sidosryhmäviestinnän suunnittelu ja toteutus
-Oman vastuualueen tulosten mittaaminen, seuranta ja raportointi
-Alueellinen ja kansallinen verkosto- ja kehittämisyhteistyö
-Jatkuvan oppimisen koulutusten hankesuunnittelu ja -hakeminen sekä henkilöstön tukeminen niissä

Tehtävässä menestyminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä ymmärrystä ammattikorkeakoulun liiketoiminnasta ja tuloksiin vaikuttavista tekijöistä. Omaat lisäksi kokemusta poikkiorganisatoristen toimintamallien luomisesta, koordinoinnista ja kehittämisestä. Arvostamme osaamista ja kokemusta markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä hankesuunnittelusta.

Omaat erinomaiset yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintä-, sekä koordinointi-, organisointi- ja ajanhallintataidot. Sinulla on taitoa hahmottaa ja hallita laajoja kokonaisuuksia. IT-taitosi ovat hyvällä tasolla, ja omaat sujuvan suullisen ja kirjallisen suomen ja englannin kielitaidon. Työotteesi on itseohjautuva, systemaattinen, kehittävä ja analyyttinen.

Me tarjoamme sinulle mielenkiintoisen kehittäjäroolin kehitysmyönteisessä työyhteisössämme. Suhtaudumme työn ja perhe-elämän sekä vapaa-ajan yhdistämiseen kannustavasti ja mahdollistamme joustavan etä- tai monipaikkatyöskentelyn. Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin tarjoamalla mm. kattavat työterveyshuollon palvelut ja kannustamme oman osaamisen kehittämiseen.

Työsuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n Yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaisesti. Palkkaus muodostuu työehtosopimuksen vaativuusryhmän 4 mukaisesta palkkaluvusta, tehtäväkohtaisesta lisästä, sekä aiempaan työkokemukseesi perustuvasta kokemuslisästä, palkkahaitarin ollessa tällöin työkokemuksesta riippuen 3190€ - 3701 €. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hae tehtävää 28.8.2022 mennessä Kuntarekryssä. Liitteeksi CV ja linkki LinkedIn -profiiliisi. Haastattelut toteutetaan tarvittaessa etäyhteydellä viikon 37 aikana. Toivottu aloitusajankohta lokakuussa 2022.

Lue lisää ja hae Kuntarekryssä

Ilmoittaudu VAMKin tuntiopettajapankkiin

Haluatko olla mukana kouluttamassa tulevaisuuden osaajia ja kokeilla opetustyötä? Ilmoittaudu VAMKin tuntiopettajapankkiin!

Tuntiopettajia hyödynnetään Vaasan ammattikorkeakoulun eri koulutusten sijaistarpeissa, sekä osana laajempien kurssikokonaisuuksien opetusta. Tuntiopettajan tehtävään kuuluu opetuksen lisäksi opintojakson suunnittelu ja arviointi. Tuntiopettajan työstä maksetaan koulutustason mukaan muodostuva tuntipalkka.

Edellytämme tuntiopettajilta vähintään alempaa korkeakoulututkintoa, sekä opetettavan kurssin osalta relevanttia asiantuntemusta ja osaamista. Tarvittaessa voidaan keskustella opetuksen hoitamisesta myös etänä.

Lähiaikoina tarvitsemme tuntiopettajia erityisesti seuraavien alojen osaajista:

  • Kansantalous
  • Ohjelmointi
  • Mielenterveyden hoitotyö
  • Matemaattiset aineet
  • Tietotekniikka
  • Teollisuuden ja voimalaitoksen sähköjärjestelmät
  • Tehoelektroniikka
  • Lujuusoppi, perusteet ja syventävä osaaminen (AMK -taso)
  • PLC ja soluohjaimet  (AMK-taso)
  • Automaation ohjausjärjestelmät (YAMK -taso)

Ilmoita hakemuksessa minkä erityisalojen kursseja olisit kiinnostunut opettamaan, sekä miten kauan hakemuksesi on käytettävissämme.

Linkit hakemuksen jättämiseen (Kuntarekryssä):

Liiketalouden tietojenkäsittelyn tuntiopettajapankki

Sosiaali- ja terveysalan tuntiopettajapankki

Tekniikan tuntiopettajapankki

Lisätietoja:

Jukka Niittykoski, jukka.niittykoski@vamk.fi, tel. 040 011 3956 (liiketalous, tietojenkäsittely)

Riitta Häyry, riitta.hayry@vamk.fi, tel. 050 410 1418 (sosiaali- ja terveysala)

Riitta Niemelä, riitta.niemela@vamk.fi, tel. 020 7663 392  (konetekniikka, energiatekniikka, ympäristöteknologia, Project Management)

Seppo Mäkinen, seppo.makinen@vamk.fi, tel. 020 7663 388  (sähkötekniikka, tietotekniikka)

Avoimet työhakemukset

Oletko kiinnostunut tulemaan meille töihin. Voit lähettää avoimen työhakemuksen täyttämällä sähköisen työhakulomakkeen.

Täytä sähköinen hakemus tästä

Lisätietoja:

rehtori/toimitusjohtaja Kati Komulainen
johtaja Elina Martin

etunimi.sukunimi@vamk.fi