Energiaa-verkkolehden julkaisuohjeet

Energiaa on VAMKin verkkolehti, jossa julkaistaan ammattiyhteisöille suunnattuja yleistajuisia artikkeleita ja näkökulmia. Verkkolehteen voi kirjoittaa suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Tavoitteenamme on kertoa upeasta työstämme suurelle yleisölle.

 • Kirjoitukset esittelevät tutkimus- ja kehittämistyötä, hankkeiden tuloksia, sidosryhmäyhteistyötä sekä kokemuksia koulutusmaailmasta. Verkkolehden julkaisut voivat myös käsitellä esimerkiksi ajankohtaista teemaa, esitellä konferenssi- tai messumatkan antia tai muuta kirjoittajan asiantuntemukseen pohjautuvaa aihetta.
 • Verkkojulkaisut jaetaan teemoihin Ihmisyys, Yhdessä, Tulevaisuus, Osaaminen, Vaikuttavuus, Näkökulmia.
Kirjoitusohjeet
 • Ohjepituus on 400–1600 sanaa
 • Merkitse otsikot käyttämällä Wordin tyylejä, väliotsikot ja lihavoitu johdanto (ingressi) selkeästi.
 • Kirjoittaja vastaa tekstin viimeistelystä ja oikeakielisyydestä.
 • Ainakin yhden kirjoittajista tulee olla VAMKin henkilökuntaa.
 • Noudata Vamkin julkaisusarjan ohjeistuksen mukaista nimiviittauskäytäntöä. Alusta ei sovellu numeroviittaukseen.
 • Kirjoittaja vastaa siitä, että artikkeli on ennestään julkaisematon.
 • Saavutettavuuden takia kuville täytyy myös antaa vaihtoehtoinen teksti eli ns. alt-teksti. Vaihtoehtoinen teksti luetaan ruudunlukuohjelmilla, joten se ei saa olla sama kuin kuvateksti.
 • Liitä taulukot ja kuviot Word-tiedostoon ja pidä ne yksinkertaisina. Pidä taulukot mahdollisimman lyhyinä.
 • Taulukoita ja kuvioita muokataan taitossa julkaisun formaattiin ja julkaisualustalle sopivaksi.
 • Jokaiseen artikkeliin voidaan liittää yksi tai useampi kuva kirjoittajalta tai taittajan käyttämästä kuvapankista.
 • Lähetä alkuperäiset kuvat erikseen .jpg- tai .png-muodossa. Kuvan minimiresoluutio on 2000 px.
 • Ilmoita käyttämäsi kuvan lisenssi tai kuvan käyttölupa.