Digivisio 2030

Tulevaisuudessa tarvitsemme yhä monipuolisempaa osaamista

Vaasan ammattikorkeakoulu osallistuu aktiivisesti kaikkien Suomen korkeakoulujen kanssa valtakunnalliseen Digivisio 2030 -hankkeeseen. Hankkeessa suomalaiset korkeakoulut rakentavat yhdessä tulevaisuuden kestävää osaamisen ekosysteemiä, jonka ytimessä ovat digipedagogiikan jatkuva kehittäminen ja laadukkaat oppimissisällöt. Ainutlaatuisella yhteistyöverkostolla, datan fiksulla hyödyntämisellä, uteliaisuudella ja suomalaisella teknologiaosaamisella korkeakoulut pystyvät tekemään tarjontaa saavutettavammaksi. Yhdessä korkeakoulut luovat oppimiselle tulevaisuuden, joka hyödyttää niin korkeakouluja, oppijoita, kuin yhteiskuntaa.