Ketterä ja yhteisöllinen

Olemme ketterän kokoinen amk ja kuuluisa hyvästä yhteishengestämme. Kovaa ydintämme ovat teknlogiaosaaminen, kansainvälisyys ja työelämäkumppanuus. Koulutamme ammattilaisia tekniikan, kaupan sekä sosiaali- ja hoitoalan tehtäviin kokopäiväisesti, mutta myös joustavasti työn ohessa.

Vamk organisaatiokaavio2022 suomiOy Vaasan ammattikorkeakoulu-Vasa yrkeshögskola Ab (VAMK) organisaatiokaavio

Vastuullisuus on välittämistä

Vastuullisuus on välittämistä

VAMK sitoutuu vahvaan eettiseen ja vastuulliseen toimintaan. Tavoitteena on rakentaa yhteisö, jossa jokainen voi luottaa siihen, että toiminta on eettisesti kestävää.

Kestävän tulevaisuuden puolesta

Kestävän tulevaisuuden puolesta

VAMKin strategisena tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Innovatiivisia ratkaisuja kehitetään kestävämmän tulevaisuuden puolesta yhteistyössä laajan kumppaniverkostomme kanssa.

Yhdenvertainen ja turvallinen VAMK

Yhdenvertainen ja turvallinen VAMK

VAMKin turvallisuustavoitteena on olla yksi maamme turvallisimmista työskentely- ja opiskeluympäristöistä. Jatkuvalla turvallisuuden kehittämisellä pyrimme parantamaan reaaliturvallisuutta sekä turvallisuudentunnetta.

Yhdenvertainen ja sympaattinen VAMK

Yhdenvertainen ja sympaattinen VAMK

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat meille arjen tekoja. Tutustu Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, joka on julkaistu vuonna 2022.

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab

Historia

Vaasan ammattikorkeakoulu, VAMK aloitti toimintansa väliaikaisena ammattikorkeakouluna 1.8.1996. Sen lähtökohtana oli viisi oppilaitosta: Vaasan teknillinen oppilaitos, Vaasan kauppaoppilaitos, Vaasan hotelli- ja ravintola-alan oppilaitos, Vaasan terveydenhuolto-oppilaitos sekä Vaasan kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos.

Kokeiluvaiheen aikana oppilaitokset yhdistyivät ja vakinaistumisen aikaan olivat jäljellä Vaasan teknillinen oppilaitos, Vaasan liiketalous- ja hotelli-instituutti sekä Vaasan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos. Oppilaitoksilla on pitkät perinteet ennen yhdistymistään: kaupan ja liiketalouden opetusta on tarjottu Vaasassa yli 100 vuotta ja terveysalan opetusta 25 vuotta. Tekniikan asiantuntijoita on koulutettu Vaasassa jo vuodesta 1849.

Teknillistä oppilaitosta lukuun ottamatta oppilaitokset jakautuivat 1.8.1999 tapahtuneen vakinaistamisen yhteydessä ammattikorkeakouluun ja toisen asteen oppilaitoksiin. VAMKiin muodostettiin tekniikan ja liikenteen, liiketalouden ja matkailun sekä sosiaali- ja terveysalan toimialayksiköt. Vakinaistamisen yhteydessä VAMKin vahvuuksiksi todettiin monialaisuus, monikielisyys, kansainvälisyys ja korkea teknologinen osaaminen.

VAMKin toiminta muutettiin osakeyhtiömuotoiseksi vuoden 2010 alusta. Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab:n omistajia ovat Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto ja Pohjanmaan kauppakamari.

Päätöksenteko

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab:n omistajia ovat Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto ja Pohjanmaan kauppakamari

Osakeyhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää ylläpitäjänä osakeyhtiön yhtiökokous, jossa osakkaat käyttävät valtaansa omistusosuuksiensa äänimäärän perusteella. Osakeyhtiölain mukainen hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. VAMKin rehtori toimii myös yhtiön toimitusjohtajana tukenaan johtoryhmä.

Osakeyhtiön hallitus

Hallituksen jäsenet

Vaasan kaupungin edustajina toimivat:

  • Christina Knookala, hallituksen puheenjohtaja
  • Jasmin Granholm
  • Susanna Koski
  • Monica Sirén-Aura
  • Dan Bäckman

Opiskelijoiden edustaja

  • Niko Yli-Kuivila

Henkilöstön edustaja

  • Juho Heiska

Muut jäsenet:

  • Jari Kuusisto, Vaasan yliopisto
  • Antti Hakala-Ranta, Pohjanmaan kauppakamari
  • Toimitusjohtaja / rehtori Kati Komulainen toimii hallituksessa esittelijänä ja hallinto- ja talousjohtaja Piia Kujala hallituksen sihteerinä.

VAMKin johtoryhmä

Dm0a0192.1

Rehtori, toimitusjohtaja

Kati Komulainen

Dm0a0234.2

Hallinto- ja talousjohtaja

Piia Kujala

Dm0a0275.1

Sosiaali- ja terveysalan sekä liiketalouden alan yksikön johtaja

Elina Martin

Dm0a0356.1

Tekniikan alan yksikön johtaja

Jorma Tuominen

Dm0a0184.1Muotoilukeskus MUOVAn johtaja

Annika Hissa

Dm0a0302.1

Koulutusjohtaja

Sanna Eronen

Dm0a0172.1

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Sirpa Rutanen

Dm0a0328.1

Johtoryhmän sihteeri

Miia Leinonen

Kasiluoto antti img 1069 (1)

Opiskelijaedustaja, VAMOK hallituksen puheenjohtaja

Antti Kaskiluoto

Johtamisen vuosikello