Tietosuojaseloste:

Energiaa-verkkolehti

1. Rekisterin nimi

Rekisteri Verkkolehti Energiaan kirjoittajista

2. Rekisterinpitäjä

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab (y-tunnus 2267669-3)
Wolffintie 30, 65200 Vaasa

3. Rekisterinpitäjän edustaja

Kati Komulainen, Rehtori, toimitusjohtaja (kati.komulainen@vamk.fi, +358 207 663 400)

4. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Eva Sundell, Asiantuntija, markkinointi (eva.sundell@vamk.fi, +358 207 663 486)

5. Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava

Eija Grims, Tietosuojavastaava (tietosuojavastaava@vamk.fi, +358 207 663 526)
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän tieto-suojavastaavalle.

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelu sisältää henkilötietoja artikkeleissa, kuvailutiedoissa, kirjautuneiden käyttäjien tiedoissa ja palvelun keräämissä lokitiedoissa.
Tietoja käsitellään palvelun toteuttamisen mahdollistamiseksi.

7. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
mukaiset perusteet:

 • a) Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f);
 • b) käsittely on tarpeen rekisteröidyn työsopimuksen täytäntöönpanemiseksi (GDPR 6 art.
 • 1.b) Rekisterin käyttö perustuu ammattikorkeakoluja koskevaan lainsäädäntöön.

8. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä käyttäjistä kerätään seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Palvelu on Google Analytics -seurannassa. Sen osalta kerättävät tiedot ovat seuraavat:
 • Selaintyyppi/-versio (esim. Internet Explorer 11)
 • Selaimen kieliversio (esim. suomi)
 • Käyttöjärjestelmä (esim. Windows 10)
 • Laitemerkki, laitetyyppi, laitemalli
 • Näyttötyyppi
 • Viittaava URL (edellinen sivu, jolla vierailtu)
 • Sivulataukset
 • Klikkaukset
 • Maa, alue ja kaupunki, josta pyyntö lähetettiin
 • Hakuoperaattorit

Myös palveluun tallennetuissa aineistoissa saattaa olla henkilötietoja, kuten henkilönimiä tai -kuvia. Näistä tiedoista vastaa Vaasan ammattikorkeakoulu aineiston tuottaneena
organisaationa.

9. Käytettävät tietojärjestelmät

Tiedot ovat Word muodossa ja ne säilytetään VAMKin omalla verkkolevyllä. Word-tiedostoon
on pelkästään verkkolehden ylläpitäjillä oikeus.

10. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään henkilöltä itseltään.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista. Lisäksi henkilötietoja säilytetään mahdollisen lakisääteisen säilytysajan mukaisesti.

12. Henkilötietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Rekisterin henkilötietoja luovutetaan tarpeen vaatiessa voimassa olevan lainsäädännön velvoittamalla ja sallimalla tavalla niille, joilla on lakiin perustuva oikeus (esim. opetus- ja kulttuuriministeriö) saada rekisteristä tietoja.

13. Henkilötietojen siirto ja luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

14. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

 • a) manuaalinen aineisto
  Manuaalinen aineisto käsitellään ja arkistoidaan tilassa, joka on lukittu ja jossa on kulunvalvonta.
 • b) Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot
  Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät henkilöstöstö vain ne, joilla on työnsa puolesta niihin oikeus.

15. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy tietoihin
 • oikaista tietojapoistaa tiedot ja tulla unohdetuksi (ei mikäli esim. lainsäädännöstä johtuva syy kuten
  AMKille kuuluva julkisen vallan käyttäminen
 •  rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon jos rekisteröity kasoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.).
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyy