Tietosuoja Vaasan ammattikorkeakoulussa

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen ja ihmisen yksityisyyden suojaamista henkilötietoja käsiteltäessä. Tietosuoja kattaa kaiken Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) toiminnan, jossa käsitellään henkilötietoja.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), kansallista lainsäädäntöä sekä viranomaisten määräyksiä ja ohjeita.

1. Henkilötietojen käsittely VAMKissa

VAMK käsittelee tehtäviensä hoitamiseksi opiskelijoiden, henkilökunnan sekä asiakas- ja sidosryhmäsuhteessa olevien henkilöiden henkilötietoja. Pidämme huolta hallussamme olevista henkilötiedoista ja käsittelemme niitä vain ennalta määrättyihin ja tietosuojalainsäädännön mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Luovutamme henkilötietoja vain voimassa olevan lainsäädännön velvoittamalla ja sallivalla tavalla, esim. viranomaisille tai muille tahoille, joilla on lakiin perustuva oikeus käsitellä kyseisiä tietoja.

Säilytämme tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen erikseen määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

2. Rekisteröidyn oikeudet

Kun käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus:

  • saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
  • tutustua ja tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
  • pyytää tietojesi oikaisemista
  • vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
  • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
  • pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
  • peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen

Tietojen tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyynnöt tehdään VAMKin tietosuojavastaavalle, yhteystiedot alla.

Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

3. Henkilötietojen suojaus

Käytämme VAMKissa asianmukaisia teknisiä, organisatorisia ja hallinnollisia turvallisuusmenettelyjä hallussamme olevien henkilötietojen suojaamiseksi. Henkilötietoja käsittelevät VAMKin työntekijät tai VAMKin lukuun toimivat henkilötietojen käsittelijät ainoastaan työtehtäviinsä liittyen ja asianmukaisesti tunnistautuneena.

Turvatoimemme tarkistetaan säännöllisesti. Tietotekniset järjestelmät ja palvelut on suojattu alan hyvien käytäntöjen mukaisesti asiattomalta pääsyltä, niiden toimintakyky on varmistettu ja niiden elinkaari on hallittu.

4. Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä. Saat tarkempaa tietoa evästekäytännöistämme ja voit muuttaa evästeasetuksiasi milloin tahansa vierailemalla Evästekäytännössämme.

5. Tietosuojaselosteet

VAMKissa käytössä olevista henkilötietoja sisältävistä järjestelmistä laaditaan erilliset tietosuojaselosteet.

6. Yhteystiedot

Vaasan Ammattikorkeakoulu
Wolffintie 30
65200 VAASA

Tietosuojavastaava, Eija Grims
Sähköposti: etunimi.sukunimi@vamk.fi
Puhelinnumero: +358 207 663 526