VAMKin julkaisusarjat

Vaasan ammattikorkeakoulussa kannustetaan avoimeen julkaisemiseen ja rinnakkaistallentaminen on osa korkeakoulun prosesseja. Julkaisemiseen käytetään pääasiassa avoimia julkaisukanavia. Henkilökunnan tekemät julkaisut rinnakkaistallennetaan Theseus-julkaisuarkistoon. Rinnakkaistallennus koskee A – D-tyypin julkaisuja kustantajan sallimien lupien puitteissa VAMKin julkaisusarjan osat tallennetaan Theseus -julkaisuarkistoon. VAMKin Energiaa -verkkolehti toimii Open Access -periaatteella.

Sarja A: Research Reports

Sarjassa julkaistaan tutkimuksia sekä artikkeleita, jotka käyvät läpi vertaisarvioinnin. Julkaisuissa on työelämän ja ammattikorkeakoulun sekä sen toiminta-alueen kannalta merkittävää uutta tietoa.

Julkaistut

A1. Rauto, Eeva and Saarikoski Lotta (eds.). Foreign- Language-Medium Instruction in tertiary Education: a Tool for Enhancing Language Learning. Vaasa 2008. ISBN 978-952-5784-00-8. ISSN 1797-5468.
Hinta: 20€.

A2. Luoto, Seppo, Melin Kirsti ja Ristimäki Kari (toim.). Yrittäjyyden edistäminen korkeakoulujen tehtävänä. Vaasa 2008. ISBN 978-952-5784-02-2. ISSN 1797-5468.
Hinta: 22€.

Sarja B: Teaching Material

Sarjassa julkaistaan koulutusta palvelevaa oppi- ja opetusmateriaalia.

Sarja C: Other Publications

Sarjassa julkaistaan hanketoiminnan tuloksia ja loppuraportteja, joilla on merkitystä VAMKille ja sen sidosryhmille. Sarjassa julkaistaan myös muita Vamkin toimintaan liittyviä teoksia.

Julkaistut

C1. Gullkvist Benita ja Ylinen Mika. Pohjanmaan kasvuyritykset. Yrittäjien näkemyksiä kasvusta ja sen esteistä. – Österbottniska tillväxtföretag. Företagrnas syn på tillväxt och hinder. Vaasa 2008. ISBN 978-951-96789-9-3. ISSN 1797-5484.
Hinta: 15€. Kannet

C2. Virtanen Henrik. Promoting Export Cooperation – Experiences from Three Export Partner Groups. Vaasa 2008. ISBN 978-952-5784-01-5. ISSN 1797-5484.
Hinta: 15€. Kannet

C3. Liias Heli. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Tunnistaminen ja jatkotoimenpiteet. Vaasa 2009. ISBN 978-952-5784-04-6. ISSN 1797-5484.
Hinta 15 € Kannet

C4. Melin Kirsti. Perheyrittäjyys pohjanmaan maakunnassa. Perheyritysten profiili ja merkitys. Vaasa 2009. ISBN 978-952-5784-03-9. ISSN 1797-5484.
Hinta 15 € Kannet

C5. Jylli Joni. Yrittäjyyden edistäminen Vaasan ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelmassa. Vaasa 2009. ISBN 978-952-5784-05-3. ISSN 1797-5484.
Hinta 15 € Kannet

C6. Kaija Kuivasmäki ja Eila Paavola. Osaamisen johtamisella vaikuttavuutta työterveyshuoltoon. Vaasa 2009. ISBN 978-952-5784-06-0. ISSN 1797-5484.
Hinta 17 € Kannet

C7. Pihlaja Mira (toim.). Matkalla kohti juonneopetusta. Vaasan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmauudistuksen vaiheita. Vaasa 2010. ISBN 978-952-5784-07-7 (nid.) ISBN 978-952-5784-13-8 (ePub).  ISSN 1797-5484.
Hinta 20 € Verkkojulkaisu

C8.Ossi Koskinen, Pasi Hyyppä, Daniel Enkvist. Veneiden uusien energiajärjestelmien liiketoimintamahdollisuudet. Vaasa 2010. ISBN  978-952-5784-08-4(nid.). ISBN 978-952-5784-07-7 (ePub).
Hinta 15 € Verkkojulkaisu

C9. Jonna Mononen & Peter Smeds. Nykytilakartoitus. Outdoors Finland – Discover Pohjanmaa – esiselvityshanke. Vaasa 2010. ISBN 978-952-5784-09-1. ISSN 1797-5484. Hinta 16 €. kannet

C10. Matti Makkonen. VÄSYMISLUJUUDEN MITOITUSMENETELMÄT – nykytilat ja tulevaisuuden näkymät. 2011. ISBN 978-952-5784-11-4. ISSN 1797-5484. Hinta 17 €. Kannet

C11.Pihlaja Mira (toim.). OSAAMISEN JÄLJILLÄ. Juonneopetuksen suunnittelusta käytännön toteutukseen. 2011. ISBN 978-952-5784-12-1. 978-952-5784-15-2 (ePub). ISSN 1797-5484. Hinta 17 €. Verkkojulkaisu

C12. Margit Niemelä. YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ -ajatuksia yrittäjyydestä urana, omistajuutena ja markkinointiasenteena. 2012. ISBN 978-952-5784-14-5. ISSN 1797-5484. Hinta 17 €. Kannet

C13. Margit Niemelä. PUHEENVUOROJA YRITTJYYDEN OPETUKSESTA JA SOSIAALISESTA MEDIASTA. 2012. ISBN 978-952-5784-16-9. ISSN 1797-5484. Hinta 17 €. Kannet

C14. Erkki Kokkonen. Vaasan ammattikorkeakoulun ensimmäiset toimintavuodet 1996-2011. 2012. ISBN 978-952-5784-17-6. ISSN 1797-5484. Hinta 17 €. Kannet

C15. Tapani Hahtokari. MAA- JA AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN MATALAENERGIAKERROSTALORAKENTAMISESSA. 2013. ISBN 978-952-5784-18-3. ISSN 1797-5484. Hinta 18 €. Kannet

C16. Raijaliisa Laakkonen. HENKILÖSTÖN OSAAMINEN VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Selvitys/raportti vuosilta 2012/2013. 2013. ISBN 978-952-5784-19-0. ISSN 1797-5484. Hinta 18€. Kannet

C17. Ritva Alaniemi, Päivi Autio (toim.). POTILASTURVALLISUUSTAITOJEN VIRTUAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLLE. 2013. isbn 978-952-5784-20-6. issn 1797-5484. Ei myytävänä! Kannet

C18. Paula Hakala, Regina Nurmi (toim.). ASENNE JA OSAAMINEN KOHDALLEEN VAASAN VANHUUSTYÖSSÄ. Raportti muutoskoulutuksesta vuosina 2010-2013. ISBN 978-952-5784-21-3. ISSN 1797-5484. Hinta 18€. Kannet

C19. Hannele Laaksonen (toim.). AKTIVOINTI-tv -PALVELULLA SISÄLTÖÄ IKÄIHMISTEN ELÄMÄÄN. ISBN 978-952-5784-23-7. ISSN 1797-5484. Ei myytävänä! PDF

C20. Camilla Stenbäck (red.). RES OCH RELAXA – VÄLBEFINNANDE TURISM I VASANEJDEN. Forskning och utveckling. ISSN 1797-5484. ISBN 978-952-5784-24-4 (nid) ISBN 978-952-5784-26-8 (EPUB ilman DRM suojausta) Ei myytävänä! Verkkojulkaisu

C21. Ossi Koskinen & Henrik Virtanen. ENERGIAINNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN. RE Form – Uusiutuva energia ja liiketoiminta energiaketjusssa. ISSN 1797-5484. ISBN 978-952-5784-27-5 (EPUB ilman DRM –suojausta). Ei myytaävänä! Verkkojulkaisu

C22. Matti Makkonen. Tilastollinen koon vaikutus monotonisessa kuormituksessa.2015. ISBN 978-952-5784-32-9. ISSN 1797-5484. Hinta 18 €. Kannet

C23. Regina Nurmi (toim.) Opettajuus sillanrakentajana työelämään Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. ISSN 1797. ISBN 978-952-5784-34-3. Verkkoversio

C24. Kettunen, Tarja, Komulainen Kati.  Laatukäsikirja. ISSN 2489-4400. ISBN 978-952-5784-43-5. Verkkoversio

C25. Mannila Margit (Ed) Tarinaa ja teoriaa: Reppuun pakattu. ISSN 2489-4400. ISBN 978-952-5784-44-2. Verkkoversio

C26. Agbejule, Adebayo; Ndzibah, Emmanuel; Lotchi, Kodjovi. Motivation and barriers of online learners in the era of Covid- 19:a perspective of study in Vaasa universities. ISSN 2489-4400. ISBN 978-952-5784-46-6 (online)   Verkkoversio

C27. Mannila Margit. Kulkuyhteydet ohjaavat yrityksen sijoittumispäätöstä. ISSN 2489-4400. ISBN 978-952-5784-47-3 (verkkojulkaisu). Verkkoversio.

Sarja D: Thesis

Julkaistut

D1. Tanja Viita, Jonna Kaunio. SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA KÄYTETTÄVYYS. CASE Pohjanmaan Yrityskummit. ISSN 2342-7892. ISBN 978-952-5784-29-9 (EPUB ilman DRM –suojausta). Ei myytävänä! Verkkojulkaisu

D2. Petri Mäki-Jaakkola. WORDPRESS-LISÄOSAN KEHITYS. Prinetti-integraatio WooCommerce-verkkokauppaan. ISSN 2342-7892. ISBN 978-952-5784-31-2 (EPUB ilman DRM-suojausta) Ei myytävänä! Verkkojulkaisu

Ohjeistukset

Energiaa-verkkolehti

Vaasan ammattikorkeakoulun verkkolehti

Näkökulmia/Blogi 20.9.2022

Ensimmäiset opetuskerrat Zoomissa olivatkin melkoista sekoilua. Aluksi en tahtonut löytää työpöydältäni haluamaani materiaalia Zoomin jakotilasta, mikä olikin melkoista materiaalien edestakaisin napsuttelua. Nauhoituksia en aluksi edes yrittänyt tehdä, sillä en tiennyt minne ne päätyisivät. Pilvet tuntuivat silloin liian kaukaisilta jossain taivaalla. Breakout roomiin sain siirrettyä vain itseni...

etäopetuskokemuksetopetusopiskelijat
Tulevaisuus 15.9.2022

Tarve hiilijalanjäljen laskennalle on ylikuumentunut viimeisen parin vuoden aikana. Yritykset asettavat hiilineutraaliustavoitteitaan ja laskevat – tai laskettavat – toimintojensa ja tuotteidensa hiilijalanjälkiä tällä hetkellä aktiivisesti. Erityisesti VAMK:n ympäristöteknologian, mutta myös muiden alojen opiskelijat ovat olleet viime vuosina opinnäyte- ja kurssitöinensä täystyöllistettyjä...

elinkaariarviointihiilijalanjälkiympäristövaikutukset
Yhdessä 12.9.2022

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen laatukriteereiden mukaan työelämän kielenkäyttötilanne määrittelee sen, mitä opettajan ammattikorkeakoulussa tulee kielten opintojaksolla opettaa. Opetuksen tulee olla osa yhteiskunnallista kontekstia ja näin ollen kielen käyttötarkoituksen tulisi olla kielenopettamisen lähtökohtana ammattikorkeakouluissa. (Tolonen-Kytölä, Tahvanainen, Kanerva...

ammattikorkeakoulutintegroitu opetuskieli ja kieletopetus

VAMKin julkaisutoimikunta

Julkaisutoimikunnan tavoitteena on levittää tieteellistä tietoa, projektien tuloksia ja opetusaineistoa. Näin palvellaan koulutustoimintaa, elinkeinoelämän tarpeita sekä vahvistetaan organisaatioiden, yksityishenkilöiden ja Vaasan ammattikorkeakoulun henkilöstön osaamista. Julkaisutoiminta tukee koulutusprosessia sekä tutkimus- ja kehittämistehtävää.

Lisätietoa ja tilaukset:

julkaisut@vamk.fi

Julkaisusihteeri Eva Sundell
Puh. 0207 663 486, gsm 040 556 2861

Posti-/toimituskulut + voimassa oleva arvonlisävero lisätään hintaan.
HUOM! Y-tunnus on yrityksille pakollinen