Tki simplysmart

Simply Smart

Vaasan ammattikorkeakoulun uudet tutkimus-, kehitys- ja innovaatioalustat ovat kohtaamispaikka tutkimukselle, yrityksille ja yhteisöille sekä julkisille toimijoille. Ne tarjoavat käytännönläheisiä ratkaisuja kestävään kehitykseen, hyvinvointipalveluihin ja älykkääseen arkeen. Alustat toimivat ilmiölähtöisesti ja monialaisesti, jotta tuore tieto saadaan mahdollisimman nopeasti ja saumattomasti käyttöön.

 

VAMK auttaa rakentamaan entistä fiksumpaa yhteiskuntaa

Alusta logot si

Smart Industry

tähtää teollisuuden hiilineutraaliutta edistävien toimien löytämiseen ja käytännön toteuttamiseen. Vihreän ja älykkään teollisuuden kehittämisessä hyödynnetään digitaalisuutta.

Tutustu Smart Industry -alustaan

Alusta logot sc

Smart City

-tutkimusalustan tutkimusteemoja ovat muun muassa älykkääseen kaupunkiin ja elinympäristön kestävään kehitykseen linkittyvä tutkimus, hiilineutraali kaupunki ja vihreät energiaratkaisut.

Tutustu Smart City -alustaan

Alusta logot swb

Smart Well-Being

vastaa sosiaalisesti ja eettisesti kestävällä tavalla yhteiskunnallisiin haasteisiin kuten väestön ikääntymiseen digitalisaatiota, talousosaamista ja palvelumuotoilua hyödyntäen.

Tutustu Smart Well-Being -alustaan

VAMKin uudet TKI-alustat esittelyssä

Näe, miten VAMK auttaa rakentamaan entistä fiksumpaa yhteiskuntaa.

VAMKin uusia tutkimus-, kehitys- ja innovaatioalustoja luotsaavat Ossi Koskinen (Smart Industry), Juho Heiska (Smart City) ja Riku Niemistö (Smart Well-Being).

 

Kohtaamispaikka tutkimukselle, kehitykselle ja innovaatiolle

Vaasan ammattikorkeakoulun uudet tutkimus-, kehitys- ja innovaatioalustat ovat kohtaamispaikka tutkimukselle, yrityksille ja yhteisöille sekä julkisille toimijoille. Ne tarjoavat käytännönläheisiä ratkaisuja kestävään kehitykseen, hyvinvointipalveluihin ja älykkääseen arkeen. Alustat toimivat ilmiölähtöisesti ja monialaisesti, jotta tuore tieto saadaan mahdollisimman nopeasti ja saumattomasti käyttöön.

Tki alustat

He luotsaavat VAMKin uusia TKI-alustoja

Www tki juho

Smart City

Juho Heiska työskentelee VAMKssa energiatekniikan yliopettajana. Tehtävään hän päätyi väiteltyään Aalto-yliopistosta kemian alalta akkuteknologiaan liittyen. TKI kentällä hän toimii mm. Nordic Battery EDU belt-verkoston koordinaattorina, jonka tarkoituksena on rakentaa pohjoismaista akkukoulutus yhteistyötä. Hänen mielestään Smart City on sen älykkäiden ratkaisujen ja niiden helppokäyttöisyyden lisäksi läpinäkyvästi kestävä.

Ideaalissa tilanteessa, kun ihminen elää älykkäässä kaupungissa hän ei edes itse tiedä sitä, vaan kestävimmän vaihtoehdon valitsemisesta on tehty se normaali ja kaikkein helpoin valinta. Teknologiset ratkaisut on jo moneen asiaan saatavilla ja tahdotaan vaan tahtotila ja kyvykkyys soveltaa niitä käytäntöön.

Ota yhteyttä:

Juho Heiska, Yliopettaja (juho.heiska@vamk.fi, +358 207 663 317)
Ossi sininentausta

Smart Industry

Energia-alan tutkimus ja kehittäminen on Ossi Koskisen intohimolaji.
VAMKin liiketalouden yksikössä yliopettajana työskentelevä Koskinen on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori, joka teki väitöskirjansa johtamisesta. Vuonna 2006 VAMKin, Vaasan yliopiston ja Novian yhteisen energiainstituutin johtoryhmässä syttyi kuitenkin liekki, joka ei sen koommin ole himmennyt.

”Oma kiinnostukseni linkittyy vahvasti ympäristöön. Ilmaston lämpeneminen on fakta, ja sen jarruttamiseksi on kehitettävä entistä voimakkaammin uusiutuvia energiaratkaisuja sekä näihin liittyviä teknologioita, kuten energiavarastoja. Alueella on erinomaiset edellytykset kehittää myös uusia liiketoimintamalleja, ja myös siinä Smart Industry -alusta voi olla tärkeä yhteistyökumppani.”

TKI-alusta palvelee myös alueen pk-yrityksiä, joille VAMK voi tarjota tiedemaailman tuoreimpia tutkimustuloksia sekä Suomesta että ulkomailta.

”Vahvistamme talousalueemme vahvaa ja upeaa energiaklusteria omalla työllämme. Onnistuneen yhteistyön avain on kuunteleva asenne.”

Ota yhteyttä:

Ossi Koskinen, Yliopettaja (ossi.koskinen@vamk.fi, +358 207 663 607)
Riku puinkkitausta

Smart Well-Being

Riku Niemistö tunnetaan laaja-alaisena hyvinvointipalveluiden kehittäjänä. Hän on ollut mukana maakunnallisten sote-palveluiden suunnittelussa muun muassa lapsi- ja perhepalveluiden järjestämisessä.
Sosiaali- ja terveysalan yliopettajana Niemistö on nähnyt, miten arvokasta monialaisuus on sekä alan ammattilaisten että asiakkaan näkökulmasta.

”Hyvinvoinnin ongelmat ovat usein kompleksisia. Varsinkin paljon palveluita käyttävien asiakkaiden kohdalla tarvitaan monialaista työotetta. Yhteinen alusta helpottaa ihmisen kohtaamista kokonaisuutena ja ongelmien ratkomista monialaisesti.”

Tulevaisuuden hyvinvointipalveluissa otetaan huomioon entistä enemmän ongelmien ennaltaehkäisy ja saavutettavuus. Siinä myös digipalvelut voivat olla apuna.

Ota yhteyttä:

Riku Niemistö, Yliopettaja (riku.niemisto@vamk.fi, +358 207 663 396)
Malla 500px

TKI-päällikkö

Marja-Riitta Vest tunnetaan alueemme intohimoisena puolestapuhujana, visionäärinä ja dynaamisena kehittäjänä. Hän on työskennellyt ennen VAMKiin siirtymistään Vaasan yliopiston, Pohjanmaan liiton, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston, Viexpon ja ELY-keskuksen palveluksessa. Monialaisen kokemuksensa ja yhteisöllisyyttä rakentavan työotteensa myötä hän luotsaa TKI-toimintaamme kokonaisvaltaisesti ja moninaiset rajat ylittäen, aina yhteistyöhön kannustaen.

” Kunnianhimoiset tavoitteet, edelläkävijyys, rohkea johtajuus – ne kaikki ovat minulle merkittäviä ajureita. Mutta kaikista tärkeimpiä ovat ihmiset ja yhdessä tekeminen. Vain kannustamalla toisiamme ja vahvistamalla yhteistä osaamispääomaamme menestymme globaalissa kilpailussa, Suomena ja alueena. Vaasassa toteutuvat nämä kaikki- rohkeaa edelläkävijyyttä yhdessä.”

Vahvistamalla TKI-toimintaamme olemme entistäkin vahvemmin mukana upean, suorastaan sähköisen alueemme kehittämisen ytimessä, osaamisen parhaana kumppanina.

Ota yhteyttä:

marja-riitta.vest@vamk.fi, +358 50 577 3121 /+358 40 539 6695