Etsii yhdessä kumppaniemme kanssa sosiaalisesti ja eettisesti kestäviä ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin

Tutkimusalusta vastaa sosiaalisesti ja eettisesti kestävällä tavalla yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten väestön ikääntymiseen digitalisaatiota, talousosaamista ja palvelumuotoilua hyödyntäen.

Logo sw 1

Tutkimusalustalla luodaan ja kehitetään

yhteistyössä kumppaneidemme kanssa kustannustehokkaita, saavutettavia ja vaikuttavia palveluita, joissa palveluintegraatio toteutuu.

Logo sw 1

Toiminnalla vahvistetaan

verkosto- ja palveluohjausosaamista, edistetään potilas- ja asiakasturvallisuutta ja tuetaan painopisteen siirtymistä ennaltaehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen.

Logo sw 1

Käytännön kehittämistyössä hyödynnetään

palvelumuotoilua ja yhteiskehittämistä, joilla pyritään palvelukokonaisuuksien ja palveluketjujen sujuvuuteen hyödyntäen asiakkaiden kokemuksia sekä teknologian mahdollisuuksia.

Sw

Kehittämistyön teemoja

Saavutettavuus: Psykososiaalinen, digitaalinen ja fyysinen

Monitoimijuus: Tiimityö, monitoimijainen arviointi, palvelupolut ja -kokonaisuudet

Ennaltaehkäisevä työ: SOTE -sivistys yhdyspinta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Asiakas- ja potilasturvallisuus: VSHP kansallinen erityistehtävä, osaamisen varmistaminen

Palveluohjaus: Eri tasot: oma-apu, neuvonta, intensiivinen palveluohjaus, digitaalset palvelut

Kliinisen- ja asiakastyön osaamisen syventäminen: Palveluinnovaatiot, kansainvälinen yhteistyö – hyvät käytännöt, simulointiosaaminen

 

Smart Well-Being -alustan hankkeet

Hanke
Oikeus- ja taloushallinnon peruspaketti

Oikeus- ja taloushallinnon peruspaketti

Hankkeen kesto

12.5.2022 - 28.2.2025

Hanke
MYRSKY

MYRSKY

Hankkeen kesto

1.11.2022 - 31.12.2023

Hanke
LuontoMieli

LuontoMieli

Hankkeen kesto

19.12.2022 - 31.12.2024

Hanke
Takaisin kotiin

Takaisin kotiin

Hankkeen kesto

30.6.2022 - 31.12.2024

Hanke
UUDO

UUDO

Hankkeen kesto

1.1.2021 - 30.9.2023

Hanke
Digivisio

Digivisio

Hankkeen kesto

1.1.2021 - 31.12.2024

Hanke
VamKIT2

VamKIT2

Hankkeen kesto

1.1.2022 - 31.12.2023

Hanke
TUKSU

TUKSU

Hankkeen kesto

1.8.2022 - 31.7.2024

Hanke
Mindful Ageing

Mindful Ageing

Hankkeen kesto

1.9.2020 - 31.8.2023

Riku puinkkitausta

Riku Niemistö tunnetaan laaja-alaisena hyvinvointipalveluiden kehittäjänä

Hän on ollut mukana maakunnallisten sote-palveluiden suunnittelussa muun muassa lapsi- ja perhepalveluiden järjestämisessä.
Sosiaali- ja terveysalan yliopettajana Niemistö on nähnyt, miten arvokasta monialaisuus on sekä alan ammattilaisten että asiakkaan näkökulmasta.

”Hyvinvoinnin ongelmat ovat usein kompleksisia. Varsinkin paljon palveluita käyttävien asiakkaiden kohdalla tarvitaan monialaista työotetta. Yhteinen alusta helpottaa ihmisen kohtaamista kokonaisuutena ja ongelmien ratkomista monialaisesti.”

Tulevaisuuden hyvinvointipalveluissa otetaan huomioon entistä enemmän ongelmien ennaltaehkäisy ja saavutettavuus. Siinä myös digipalvelut voivat olla apuna.

Ota yhteyttä:

riku.niemisto@vamk.fi, 0207 663 396

Tutustu myös muiden TKI-alustojen toimintaan