Esihenkilötyön ABC

Haluatko kehittyä esihenkilönä? Tiedätkö, mitä muutosjohtaminen, itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen tarkoittavat? Kurssilla saat kokeneen asiantuntijan tarjoaman koosteen esihenkilötyön peruskäsitteistä ja johtamisosaamisen nykytrendeistä.

Opiskelu Moodlessa tarjoaa mahdollisuuden joustavaan, itsenäiseen  ja paikkariippumattomaan verkko-opiskeluun.

Selkeys

Hyödyt

Saat kokeneen asiantuntijan tarjoaman koosteen esihenkilötyön peruskäsitteistä, johtamisosaamisen nykytrendeistä ja niiden taustoista. Muodostat kuvan lähijohtamisen yleisimmistä haasteista ja niiden kohtaamisen mahdollisuuksista. Pääset halutessasi jakamaan omia kokemuksiasi tai näkemyksiäsi johtamistyöstä asiantuntijan ja muiden osallistujien kanssa.

Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

Johtamistehtävistä kiinnostuneet, työntekijätaitojaan kehittävät työntekijät tai tietojen päivittämistä kaipaavat esihenkilöt. Kokonaisuudesta voi valita omaan tilanteeseen sopivat osiot tai niiden yhdistelmän. Aikaisempaa osaamista tai koulutusta ei edellytetä.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi hallitset esihenkilötyön peruskäsitteet (mm. muutosjohtaminen, itseohjautuvuus, itsensä johtaminen) ja ymmärrät kehityksen niiden taustalla.

 • Johtamisteoreettiset lähtökohdat
 • Organisaatiokulttuurin ja työelämän moninaisuus
 • Tavoitteena toimiva työyhteisö

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkko-opetus Moodle-alustalla
 • Verkkoluennot
 • Itsenäinen opiskelu
 • Verkossa suoritettava monivalintatentti

Opiskelumateriaali

 • Luentomateriaali
 • Luennoitsijan ilmoittama kirjallinen tai muu ajankohtainen materiaali (saatavilla opintojakson Moodle-alustalla)

Arviointi

 • Hyväksytty/Hylätty

Aikataulu ja paikka

 • Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Yhteystiedot

Seija Ollila / seija.ollila@uwasa.fi

Seija Ollila

seija.ollila@uwasa.fi

Esihenkilötyön ABC

0,00 

2 op
osallistujaa