Lean liiketoiminta

Kuvaus Opettajat

Leania liiketoimintaa – tehostamista tarvitaan jokaisessa organisaatiossa!

Hyödyt

  • Opiskelija oppii kyseenalaistamaan ajattelutapaansa organisaatioissa esim. toiminnan tehostamiseen liittyen
  • Opiskelija oppii tarkastelemaan toimintaa kokonaisuutena ja miettimään tuottavuutta, kannattavuutta ja tehostamista eri näkökulmista

Kohderyhmä

  • Kaikki liiketoiminnan kehittämisestä ja kannattavuudesta kiinnostuneet  

Talousjohtaminen, Yrittäjyys tai vastaava perusopinto suositeltavaa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:

  • Tarkastella yrityksen tai organisaation toimintoja eri näkökulmista 
  • Arvioida kannattavuutta, taloudellisuutta, tuottavuutta ja tehostamistarpeita eri toiminnoista

Sisältö

  • Lean-ajattelun ja johtamisen perusteet 
  • Toiminnan analysointi, tehostaminen, tuottamattoman työn karsiminen, organisaation suorituskyvyn hiominen 
  • Kannattavuus ja mittaaminen 

Opetusmuoto- ja menetelmät

  • Ohjattu verkko-opiskelu sekä itsenäinen opiskelu
  • Ryhmätyöt, itsenäiset tehtävät, projektitehtävä sekä mahdollisesti esseet 

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali Moodle-alustalla.

Arviointi

Numeerinen arviointi 0-5.

Aikataulu ja paikka

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa 1.5.-15.6.2023 välisenä aikana.

Johanna Karaaslan

Sivutoiminen tuntiopettaja

Liiketalous | Liiketalous

Lean liiketoiminta

45,00 

3 op
100 osallistujaa