Nuorisorikollisuus

Haluatko ymmärtää nuorisorikollisuuden syitä ja seurauksia? Tällä opintojaksolla opit tunnistamaan nuorisorikollisuuden eri muodot ja ymmärrät niiden vaikutukset yksilöihin ja yhteiskuntaan. Opit tarkastelemaan ilmiötä monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti ja saat työkaluja rikollisen käytöksen ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen. Tule mukaan vahvistamaan osaamistasi ja rakentamaan turvallisempaa tulevaisuutta yhdessä!

Opiskelu Moodlessa tarjoaa mahdollisuuden joustavaan, itsenäiseen  ja paikkariippumattomaan verkko-opiskeluun 6.11.-10.12. välisenä aikana.

 

Selkeys

Hyödyt

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät, mitä nuorisorikollisuus tarkoittaa. Saat erilaisia näkökulmia siihen, miten nuorten tekemä rikollisuus ilmenee yhteiskunnassa. Vahvistat osaamistasi nuorten tekemien rikosten ennaltaehkäisyssä ja nuorten syrjäytymisen vastaisessa työssä ja saat välineitä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

Nuoriso-, kasvatus- ja sosiaalialalla sekä nuorten parissa työskentelevät tai alalle suuntaavat. Tämä opintojakso ei edellytä aiempaa osaamista ja sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi osaat määritellä nuorten syrjäytymisen riskitekijöitä, tunnistaa millaisia rikoksia nuoret tekevät ja miten nuorten rikollinen käyttäytyminen näyttäytyy yhteiskunnassa, sekä vahvistaa osaamistasi nuorisorikollisuuden ehkäisyssä ja nuorten syrjäytymisen vastaisessa työssä.

 • Nuorisorikollisuus
 • Nuorten tekemät rikokset ja niiden ehkäisy
 • Syrjäytymisen ehkäisy

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Vapaaehtoiset webinaarit (ajankohta ilmoitetaan opintojakson alkaessa)
 • Itsenäinen opiskelu Moodle-alustalla
 • Oppimistehtävät

Opiskelumateriaali

 • Opintojakson materiaalit jaetaan yhteisellä Moodle-alustalla annetussa aikataulussa.
 • Video- ja äänimateriaalit sekä kirjalliset materiaalit.

Arviointi

 • Hyväksytty/Hylätty
 • Arviointimenetelminä oppimistehtävän osat

Aikataulu ja paikka

 • Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa 6.11.-10.12. välisenä aikana.

Susanna Weber

Senior Lecturer

School of Health Care and Social Services | Social Services

+358 207 663 349

Nuorisorikollisuus

0,00 

3 op
60 osallistujaa