Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjyys

Kuvaus

Hyödyt

 • Sosiaali-ja terveydenhuoltoalalla toimivat palveluntuottajat, yrittäjät, järjestöt ja muut toimijat ovat osana suurta muutosta, hyvinvointialueiden toiminta käynnistyy v. 2023.
 • Johtaminen ja esihenkilötyö nousevat liiketoimintaosaamisen kehittämisen lisäksi keskiöön entistäkin enemmän henkilön saatavuuden kehittämiseksi.
 • Koulutus antaa valmiuksia oman yritystoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen kohti tulevaisuuden palveluja.

Kohderyhmä

 • Työskentelet Sosiaali-ja terveydenhuoltoalalla
 •  Palvelutuottajat ml. järjestöt, yrittäjät sekä yritystoimintaa suunnittelevat.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • suunnitella ja toteuttaa yritystoimintaa liiketaloudellisesta näkökulmasta
 • huolehtia henkilöstön pito- ja vetovoimasta esihenkilötyön avulla
 • kehittää osaamista toimintaympäristön erityispiirteiden ja tulevaisuuden tarpeiden (hyvinvointialue)lähtökohdista
 • hyödyntää strategista näkökulmaa palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Sisältö

 • Strategia toiminnan lähtökohtana
 • Hyvinvointialue – uhka vai mahdollisuus
 • Oman yrityksen tai yksikön talouden analysointi
 • Henkilöstöresurssien johtaminen- esihenkilötyö
 • Yritystoiminnan rahoitus, tukimahdollisuudet ja kehittämisen tukeminen

Opetusmuoto- ja menetelmät

Verkko-opetus

 • Osaamisen jakaminen- ryhmätyöskentely

Opiskelumateriaali

 • Aineistot oppimisalustalla (moodle)
 • Kehittämistehtävä omaan yritykseen / yksikköön

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

Aikataulu ja paikka

Ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua.

Uusia opiskelijoita lisätään noin kerran viikossa toteutukselle. Opintojakson aloitus on 18.9.2023. 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjyys

0,00 

3 op
70 osallistujaa