Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät

Haluatko vahvistaa osaamistasi tutkimus- ja kehittämistoiminnan alueella? Haluatko oppia tunnistamaan ja kehittämään tutkimus- ja kehittämiskohteita omalla alallasi? Tällä opintojaksolla saat valmiudet tuottaa uutta tietoa ja soveltaa sitä uusien toimintatapojen kehittämisessä.

Selkeys

Hyödyt

Opiskelija tunnistaa oman alansa tutkimus- ja kehittämiskohteita ja osaa tuottaa uutta tietoa sekä soveltaa sitä uusien toimintatapojen kehittämisessä. Opiskelija vahvistaa osaamistaan erilaisten tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvien lähestymistapojen ja menetelmien soveltamisessa työelämään omalla alallaan. 

 

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

Olet suorittanut alemman tekniikan alan amk-koulutuksen. Olet kiinnostunut erilaisista tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä tehtävistä sekä opinnäytetyöhön liittyvästä prosessista.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakso jakautuu kahteen toisiaan täydentävään osioon.

 • Ensimmäisessä osiossa perehdytään keskeisiin tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähestymistapoihin (määrällinen tutkimus, laadullinen tutkimus, toimintatutkimus).
 • Toisessa osiossa osaamista syvennetään tai laajennetaan oman alan erityistarpeiden mukaisesti sekä tehdään tutkimussuunnitelma koulutuksen opinnäytetyötä varten.

Käsiteltäviä aiheita:

 • Hyvän tutkimuksen perusvaatimukset.
 • Lähdekriittisyys.
 • Tutkimusetiikka.
 • Tutkimusotteet ja -menetelmät, niiden valinta ja sisältö.
 • Tutkimuksellinen kehittämistoiminta.
 • Tutkimus- ja kehittämisprosessi ja sen eri vaiheet.
 • Tutkimusraportointi.
 • Tutkimus- ja kehittämistyön alakohtaiset erityispiirteet.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkko-opetus
 • Harjoitustyöt

Opiskelumateriaali

 • Erikseen jaettava opetusmateriaali. 

Arviointi

Hyväksytty/Hylätty

Aikataulu ja paikka

19.1.-17.5, arki ilta tai lauantait, verkko + paikallaolo (ei pakollinen)

Lisätietoja opintojaksosta

Toni Lustila

Lehtori

Tekniikka | Energia- ja ympäristötekniikka

toni.lustila@vamk.fi | +358 207 663 337

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät

0,00 

5 op
20 osallistujaa