Vetyteknologian ABC

Kuvaus Opettajat

Hyödyt

 • Saat kattavan kokonaiskäsityksen vetytalouden taustoista, nykytilasta, mahdollisuuksista ja rajoitteista
 • Pääset syventymään vedyn ominaisuuksiin energialähteenä, vihreän vedyn valmistukseen, käyttöön ja liiketoimintamahdollisuuksiin
 • Pääset syventymään vetytalouden ilmastovaikutuksiin

Kohderyhmä

 • Tekniikan alan opiskelijat
 • Tekniikan alalla työskentelevät
 • Vetyteknologiasta kiinnostuneet

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • Tunnet perusteet vedystä alkuaineena ja energialähteenä sekä vedyn käytön ilmastovaikutukset (positiiviset ja negatiiviset)
 • Hallitset vedyn tuotanto- ja käyttömahdollisuudet sekä liiketoimintamallit vetytaloudessa

Sisältö

 • Vety alkuaineena ja energianlähteenä
  • ”Hiukkasen vedystä” -artikkelin sisältöä seuraten
  • Polttokennot
  • Turvallisuusnäkökulmat
 • Vedyn tuottaminen elektrolyysitekniikoilla
  • Vedyn värit
  • Elektrolyysitekniikoiden sähkökemiallinen toiminta
  • Vedyn käyttö – Hydrogen Ladder
   • Teollisuuslaitokset
   • Ajoneuvot
  • Vedyn johdannaiset
   • Ammoniakki
   • P2G/P2X
 • Vihreän vedyn valmistus ja liiketoimintamallit
  • Vihreän vedyn valmistus tuuli- ja aurinkoenergialla
  • Varastointi ja kuljetus
  • Strategiat ja lainsäädäntö
   • EU-taso ja kansalliset säädökset
   • Sähkön alkuperätakuu
 • Vetyteknologia hiilijalanjälki
  • Vetykaasun ilmastovaikutukset
  • Vedyn tuottama hiilijalanjälki
  • Tuotteiden hiilijalanjälki
   • Vertailua vaihtoehtoisiin teknologioihin ja tuotteisiin

Opetumuoto ja menetelmät

Etäopetus.

Opiskelumateriaali

Opettajien ilmoittama materiaali.

Arviointi

 • Jokainen kurssin osuus sisältää tehtäviä, max 10 p./osuus
 • Hyväksyttävä suoritus: väh. 20 p.
 • Arvosteluasteikko: HYV/HYL

Aikataulu ja paikka

Seppo Mäkisen etäluennot:

9.1.2023 klo 16.30-18.45
16.1.2023 klo 16.30-18
23.1.2023 klo 16.30-18
30.1.2023 klo 16.30-18.45

Juho Heiskan etäluennot:

7.2.2023 klo 16.30-18.00
14.2.2023 klo 16.30-18.00
21.2.2023 klo 16.30-18.00

Ossi Koskisen etäluennot:

16.3.2023 klo 16.30-18.00
23.3.2023 klo 16.30-18.00
30.3.2023 klo 16.30-18.00

Asseri Laitisen etäluennot:

11.4.2023 klo 16.30-18
17.4.2023 klo 16.30-18
25.4.2023 klo 16.30-18

Lisätiedot

 

Seppo Mäkinen

Koulutuspäällikkö

Tekniikka | Tietotekniikka

+358 207 663 388

Ossi Koskinen

Yliopettaja

Liiketalous | Liiketalous

+358 207 663 607

Juho Heiska

Yliopettaja

Tekniikka | Energia- ja ympäristötekniikka

+358 207 663 317

Asseri Laitinen

Lehtori

Tekniikka | Energia- ja ympäristötekniikka

+358 207 663 321

Vetyteknologian ABC

75,00 

5 op
50 osallistujaa