Kehittyneet sähköenergiajärjestelmät, insinööri, (Ylempi AMK), polkuopinnot, verkkototeutus

Kuvaus

Ilmoittautuminen YAMK-polkuopintoihin

  •  Tällä tuotekortilla ilmoittaudut kehittyneiden sähköenergiajärjestelmien polkuopintoihin.
  • Saat opinto-oikeuden syyslukukaudelle 1.8.2023 – 31.12.2023 väliselle ajalle.
  • Polkuopinnot maksavat 150€/lukukausi (syksy tai kevät).
  • Ylempään amk-tutkintoon hakevalla hakijalla tulee olla ammattikorkeakoulu-lain 25§ mukainen soveltuva korkeakoulututkinto tai ennen 2000-lukua suoritettu ammatillisen korkea-asteen/ opistoasteen tutkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Soveltuva tutkinto määritellään yhteishaun valintaperusteissa vuosittain.
  • Suoritettuasi 15 opintopistettä polkuopintoja, voit hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Tarkemmat ohjeet erillishaun kriteereistä YAMK-koulutuksiin

Kenelle?

  • tavoittelet ylempää korkeakoulututkintoa
  • haluat syventyä asiantuntijatehtäviin alallasi
  • haluat opiskella koko vuoden samassa ryhmässä
  • tavoittelet hakua avoimen väylän kautta
  • haluat vuoden päästä jatkaa tutkintokoulutuksessa toiselta vuosikurssilta

Koulutuksen sisältö

Polkuopiskelijana teet kehittyneiden sähköenergiajärjestelmien opintoja tutkintokoulutuksen ensimmäisen vuoden opinnoista (15 opintopistettä) opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelu tapahtuu samaan tahtiin tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä.

Koulutuksen sisältö on Vaasan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukainen. Suorittamasi opinnot hyväksi luetaan myöhemmin osaksi tutkintoa.

Sähkömarkkina on murroksessa ja muuttuu nopeasti. Samaan aikaan sähköenergiajärjestelmät monipuolistuvat ja vaativat tekijöiltä uusia ratkaisuja energiantuotantoon, varastointiin, automaatioon ja tiedon analysointiin liittyen.

Kestävät sähköenergiajärjestelmät tutkinto-ohjelma toteutetaan yhdessä Vaasan ammattikorkeakoulun ja Savonia ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkinnon opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa ja oppimistehtävät sekä opinnäytetyö kytkeytyvät vahvasti oman työpaikan kehittämiseen.

Lue lisää kehittyneiden sähköenergiajärjestelmien koulutuksestamme

 Kehittyneiden sähköenergiajärjestelmien koulutuksen opetussuunnitelma

Toteutustapa

Verkkototeutuksia on monenlaisia, käytännössä opetus järjestetään paikkavapaasti mutta kaikkiin verkkotutkintoihimme liittyy läsnäoloa vaativaa aikaan sidottua kontaktiopetusta ja ohjausta (Zoomissa) ja itsenäistä tai pienryhmäopiskelua. Tarkistathan aina opetus- ja ohjaustapaamisten tarkat päivämäärät ja kellonajat kunkin toteutuksen omilta sivuilta.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Opiskelu maksaa 300 euroa/vuosi. Mikäli et jostain syystä voikaan osallistua opintoihin, ilmoita siitä mahdollisimman pian. On ehdottoman tärkeää perua osallistuminen ajoissa, jotta paikka voidaan antaa mahdolliselle varasijalla olevalle. Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen opintojen alkamista ilmoittamalla siitä osoitteeseen verkkokauppa@vamk.fi Myöhemmin ilmoitetusta perumisesta laskutetaan puolet vuosimaksusta. Maksettu opintomaksu on edellytys opintoihin osallistumiselle ja opinto-oikeuden säilymiselle.

Kehittyneet sähköenergiajärjestelmät, insinööri, (Ylempi AMK), polkuopinnot, verkkototeutus

150,00 

15 op
10 osallistujaa