Digitalisaation johtaminen, ylempi AMK

Haluatko ymmärtää ja hyödyntää tämän hetken suurinta muutosvoimaa, digitalisaatiota?

Rgb digitalisaation johtaminen väri

Koko prosessi haltuun

Opit johtamaan ohjelmistoprojekteja ideointivaiheesta aina käyttöönottoon ja seurantaan saakka.

Rgb digitalisaation johtaminen väri

Asiantuntija näkee kokonaisuuden

Opit vaativissa asiantuntijatehtävissä vaadittavaa kokonaiskuvan hallintaa.

Rgb digitalisaation johtaminen väri

Tulevaisuus on ketterä

Opit ketterien kehitysmenetelmien ja etäjohtamisen uusia menetelmiä.

Ai3

Käytännönläheiset työkalut digitalisaation edistämiseen

Digitalisaatio on ilmiö, joka kasvattaa asiakkaiden vaatimuksia ja monimutkaistaa toimintakenttää. Digitalisaation johtamisen YAMK-tutkinto tarjoaa helposti käytännön työhön sovellettavat työkalut, joiden avulla voit kääntää digitalisaation uhat menestystekijäksi yrityksellesi. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun kanssa. Opetus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina.

 

Nainen seisoo kuvan etuosassa ja katsoo kameraan hymyillen, muita ihmisiä näkyy taustalla tietokoneiden ääressä.

Päivitä tietotekniikan osaamisesi digitalisaation aikakaudelle

Koulutus sopii erityisesti henkilöille, jotka:

 • työssään kehittävät yrityksen toimintaa entistä joustavammaksi ja kannattavammaksi
 • tarvitsevat työssään entistä laajempaa osaamista digitalisaation mahdollisuuksista
 • suunnittelevat ja projektoivat laajoja tietoteknisiä ratkaisuja
  haluavat pysyä digitalisaation nopean kehityksen mukana.

Opintoihin voit hakea, mikäli:

 • olet suorittanut Insinööri (AMK) -tutkinnon tai vastaavan ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (ennen 2000-lukua)
 • sinulla on kahden vuoden työkokemus tekniikan alan töistä valmistumisesi jälkeen.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun ja Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa.

 

Tietokone

Opintojen toteutus

Opiskelussa painotetaan vuorovaikusta ja tiimityötä: opintojen aikana voitkin jakaa asiantuntijuutta muiden opiskelijoiden kanssa. Opinnot nivotaan lähelle omia työtehtäviäsi, jolloin oppimistehtävien sekä opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen myötä sinulla on mahdollisuus kehittää omaa työnantajaorganisaatiotasi tai projektiasi. Laadit opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi, johon liittyy myös opinnäytetyön toteuttamissuunnitelma.

Opetus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina.

 • Digitalisaation johtaminen -koulutus kestää 1,5 – 2 vuotta.
 • Koulutus suoritetaan työn ohessa verkko-opintoina.
 • Tunnit pidetään kokonaan verkko-opetuksena. Opintoihin sisältyy lisäksi itseopiskelua ja ryhmätehtäviä.
 • Ajankäyttöön nähden tehokas ja käytännönläheinen koulutus!

 

Opintojen sisältö

Työelämälähtöisissä opinnoissa yhdistyvät käytännön toiminta ja teoreettinen tarkastelu. Tavoitteena on, että opit kokonaisvaltaisesti hyödyntämään digitalisaatiota organisaation kehittämisessä. Ensimmäisenä vuonna opiskelet perusopintoja (20 op). Toisena vuonna paneudut syventäviin opintoihin (10op) ja opinnäytetyöhön (30 op).

Yhteiset ammattiopinnot

Digitalisaation suuntaukset, 5 op

 • Miten digitalisaatio käytännössä tapahtuu
 • Mitä työkaluja digitalisaatiossa tarvitaan
 • Tuoreimmat työkalut digitalisaatioprosessin edistämiseen
 • Uusien digitalisaatiosuuntausten hyödyt sekä ongelmat, joihin ne tarjoavat ratkaisun

Prototyyppikehittäminen & UX / UX, 5 op

 • Prototyypit osana tuotekehitysprosessia
 • Käyttöliittymien suunnittelun avaintekijät
 • Käyttäjään liittyvät avaintekijät
 • Eri tasoiset prototyypit ja niiden tuottamisen työkalut

Digitalisaatio prosessina, 5 op

 • Digitalisaation vaikutukset liiketoimintaan
 • Digitalisaatioprosessin vaatimukset
 • Digitalisaatioprosessin vaiheet
 • Digitalisaatioprosessin mahdolliset lopputulokset

Ketterä kehittäminen, 5 op

 • Agile ja Scrum -menetelmät ja niiden soveltaminen
 • Jäsenten roolit ketterissä menetelmissä
 • Ketterän projektin luominen
 • Toteutussuunnitelman ja iterointisuunnitelman luominen
 • Vapaasti valittavat opinnot

Ohjelmistotuotannon trendit, 5 op

 • Modernien ohjelmistojen kehitysprosessit, työkalut ja kehityspinnat
 • Eri ympäristöjen vertailu
 • Menetelmät: Käyttäjien tunnistautuminen, oikeuksien halinta, tiedon tallettaminen

Pilvipalvelut ja -arkkitehtuurit, 5 op

 • Pilvipalveluiden esittely
 • Pilvipalveluiden hyödyt ja uhat
 • Pilvipalveluiden hyödyntäminen digitalisaatioprosessissa

Opinnäytetyö, 30 op

 

Yamk

Koulutuksen hyötyjä

 • Ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastetaan yliopistojen master-tason tutkintoihin. Se antaa sinulle hakukelpoisuuden tehtäviin, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.
 • Antaa mahdollisuuden päivittää oma tietotaitosi ajan tasalle mielekkäästi ja omaan työnkuvaan sovitettuna.
 • Saat taidot, joilla autat organisaatiotasi vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.
 • Koulutus tarjoaa myös erinomaisen foorumin tutustua ja verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa.
Digijohtaminen

Suoraan teknologiayritysten tarpeisiin kehitetty koulutus

Toisin kuin monissa muissa jatko-opinnoissa ja kursseissa me tarjoamme hyödyllisyystakuun.

Saat takuuhyödyn työhösi ja urallesi, koska:

 • Digitalisaation johtamisen opinnot täyttävät modernin, nopeasti kehittyvän yrityselämän vaatimukset, sillä ne on alusta lähtien kehitetty työelämän tarpeita silmällä pitäen.
 • Pääset hyödyntämään oppimaasi heti ja kasvat asiantuntijana jo opintojen aikana, sillä suoritat opinnot ja lopputyön tiiviissä yhteistyössä työnantajasi kanssa.
Rgb check nega

Hae opiskelemaan

Hakeminen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa.

Siirry opintopolkuun