Liiketalous, tradenomi AMK | Markkinointi

Liiketalouden ensimmäinen lukuvuosi

Kaikilla liiketalouden päivätoteutuksen tutkinto-opiskelijoilla ensimmäinen lukuvuosi on samanlainen ja opiskelijalla on tällöin mahdollisuus päästä tutustumaan liiketalouden opintojen laajaan skaalaan.

Ensimmäisenä lukuvuotena kursseja on monipuolisesti eri suuntautumisista ja opiskelija pääsee valitsemaan omien opintojensa suuntautumisen ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Tutkinnon suuntaavat opinnot alkavat toisena opintovuotena ja kestävät aina opintojen loppuun saakka.

VAMKin liiketalouden suuntaavat opinnot:

 • Kansainvälinen kauppa
 • Markkinointi
 • Oikeushallinto
 • Taloushallinto
Panorama pexels fauxels 3182755 nelio fi

Markkinointi

VAMKin Markkinoinnissa erikoistutaan kuluttajamarkkinointiin, Business to Business -markkinointiin, markkinoinnin suunnitteluun ja sen erityisalueisiin.

Markkinointi on liiketoimintaa, jolla pyritään sovittamaan yhteen tuotteita tai palveluita myyvän yrityksen kyvyt ja niitä ostavan asiakkaan toiveet. Tavoitteena on, että asiakkaat ovat tyytyväisiä yrityksen palveluihin tai tuotteisiin ja että yritys tuottaa voittoa. Markkinoinnilla pyritään myös huolehtimaan kanta-asiakkaista ja hankkimaan uusia asiakkaita.

Yleisesti ottaen markkinointiin kuuluvia toimintoja ovat markkinamahdollisuuksien analysointi, kohdemarkkinoiden määrittely, markkinointistrategioiden, markkinointivälineiden ja markkinointikeinojen valinta sekä markkinointiohjelmien suunnittelu.

Mahdollisia työpaikkoja

Markkinointiosaamista tarvitaan lähes kaikkialla elinkeinoelämässä, joten työmahdollisuudet ovat hyvin laajat markkinointiin suuntautuneella tradenomilla.

Erilaisia työpaikkoja on monia mm. eri alojen omat markkinointi-, myynti- ja mainososastot, mainos-, media, markkinointitoimistot, viestintä- ja PR-toimistot ja erilaiset konsultointiyritykset.

Mahdollisia ammattinimikkeitä:

 • Sisältömarkkinoija
 • Markkinointisuunnittelija
 • Markkinoinnin asiantuntija
 • Myyntineuvottelija
 • Projektipäällikkö
 • Myyntipäällikkö
 • Markkinointipäällikkö
 • Luova johtaja
 • Avainasiakaspäällikkö
 • Asiakaspalvelupäällikkö

Markkinoinnin opiskelu VAMKissa

Syventäviin opintoihin kuuluu opetussuunnitelman mukaisesti:

 • Markkinointi kuluttajille
  • Tässä opintokokonaisuudessa perehdytään kuluttaja- ja ostokäyttäytymiseen sekä palveluiden markkinointiin sekä suhdemarkkinointiin
 • Informaatio ja suunnittelu
  • Tämän opintokokonaisuuden aikana tehdään markkinointitutkimuksia sekä syvennytään markkinointistrategiaan sekä markkinoinnin suunnitteluun
 • Markkinoinnin erityisalueet
  • Toisen vuoden aikana opetellaan projektien hallintaa sekä B2B eli business-to-business markkinointia sekä digitaalisen markkinoinnin työvälineiden käyttöä
Jatkokoulutusmahdollisuudet

Taloushallintoon erikoistunut voi valmistuttuaan hakea erilaisiin jatkokoulutuksiin.
Näitä koulutuksia ovat mm:

Kauppatieteiden maisteriohjelmat

Kauppatieteiden maisteriohjelmien laajuus on 120 opintopistettä.
Esimerkkejä markkinointiin liittyvistä maisteriohjelmista:

 • Henkilöstöjohtaminen mo (Vaasa yo)
 • Innovaatiojohtaminen (Itä-Suomen yliopisto)
 • Markkinointi mo (Tampere yo)
 • Markkinoinnin johtaminen (Vaasa yo)
 • Viestinnän johtamisen maisteriohjelma (Jyväskylä yo)
 • Tekninen viestintä mo (Vaasa yo)
 • Master’s Programme in Strategic Business Development (Vaasa yo)
 • Master’s Degree programme in INternational Business (Vaasa yo)
 • Magisterutbildning i Marknadsföring (Hanken, Helsinki)

Ylemmät AMK-tutkinnot

Ylempien AMK-tutkintojen laajuus on 90 opintopistettä.
Esimerkkejä markkinoinnin ylemmistä tutkinnoista:

 • Tradenomi, liiketoiminta johtaminen ja kehittäminen (Haaga-Helia, Lapin amk, Hämeenlinna, Xamk, Jamk)
 • Tradenomi, tutkimusryhmäopinnot (Turku amk)
 • Tradenomi, projektijohtaminen (Turku amk)
 • Tradenomi, digitaaliset ratkaisut (LAB amk)
 • Master of Business Administration, International Business Management (Xamk)

Opiskelijat esittelyssä

markkinointi
Sanni Saari

Sanni Saari

"Opintoni mahdollistivat minulle vakituisen työn asiantuntijatehtävissä, enkä voisi olla siitä kiitollisempi."

Lue koko tarina
Kansainvälinen kauppa
Retu Vanha-Perttula

Retu Vanha-Perttula

Retu Vanha-Perttula opiskelee kansainvälistä kauppaa VAMKissa ja työskentelee samalla Wärtsilässä. Opinnot ja työ täydentävät toisiaan vastavuoroisesti.

Lue koko tarina
opiskelijatarina
Emma Latva-Somppi

Emma Latva-Somppi

Miten opiskelut sujuvat, jos sairastaa harvinaista tautia? Emma sairastui alakouluikäisenä narkolepsiaan, ja opintojen aloittaminen jännitti häntä.

Lue koko tarina