Liiketalous, tradenomi AMK | Oikeushallinto

Liiketalouden ensimmäinen lukuvuosi

Kaikilla liiketalouden päivätoteutuksen tutkinto-opiskelijoilla ensimmäinen lukuvuosi on samanlainen ja opiskelijalla on tällöin mahdollisuus päästä tutustumaan liiketalouden opintojen laajaan skaalaan.

Ensimmäisenä lukuvuotena kursseja on monipuolisesti eri suuntautumisista ja opiskelija pääsee valitsemaan omien opintojensa suuntautumisen ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Tutkinnon suuntaavat opinnot alkavat toisena opintovuotena ja kestävät aina opintojen loppuun saakka.

VAMKin liiketalouden suuntaavat opinnot:

 • Kansainvälinen kauppa
 • Markkinointi
 • Oikeushallinto
 • Taloushallinto
Web vamk helmikuu2018 c2 67

Oikeushallinto

Oikeushallinto opinnoissa käsitellään rikos- ja prosessioikeutta sekä ulosottoa, yksityisoikeutta sekä hallinto-oikeutta.

Oikeushallinnon opinnot pitävät sisällään tavanomaisia liiketaloudellisia opintoja, mutta pääpaino on kuitenkin oikeudellisissa opinnoissa. Oikeudellisissa opinnoissa käsitellään normeja ja säännöksiä, jotka koskevat myös kaikkea muuta yhteiskunnallista toimintaa kuin yritystoimintaa. Opiskelija pystyy valmistuttuaan arvioimaan omassa työssään, mitkä lait ja asetukset säätävät kyseistä toimintaa ja milloin juristin apu on tarpeen.

Web vamk 2021 kasper dalkarl 48

Oikeustradenomikoulutusta on oikeusministeriön aloitteesta suunniteltu, valmisteltu ja toteutettu yhteistyössä, aluksi neljän ja myöhemmin useamman ammattikorkeakoulun kanssa. Työelämän tarpeet ovat johtaneet oikeustradenomikoulutuksen kehittämiseen.

Koulutus antaa valmiudet oikeudellista osaamista edellyttäviin tehtäviin julkisen sektorin lisäksi myös elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin erilaisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

Mahdollisia työpaikkoja:

 • Valtionhallinto
 • Oikeuslaitos
 • Kunnat
 • Yritykset
 • Asianajajatoimistot
 • Lakiaisaintomistot

Oikeushallinnon opiskelu VAMKissa

Osa opinnoista toteutetaan yhteistyössä Yrkeshögskolan Novian kanssa.

Syventäviin opintoihin kuuluu opetussuunnitelman mukaisesti:

 • Prosessioikeus
  • Tässä opintokokonaisuudessa tutustutaan lähemmin oikeuksiin, jotka sääntelevät oikeudenkäyntimenettelyjä tuomioistuimissa sekä keinoja, joilla kansalaiset voivat saada oikeussuojaa. Kursseja ovat mm. Informaatio-oikeud, vero-oikeuden perusteet, rikosoikeus, prosessioikeus sekä insolvenssioikeus
 • Yksityisoikeus
  • Tähän opintokokonaisuuteen kuuluu kursseja, joissa käsitellään Yksityisoikeuden perusteita. Lähtökohtana on yksityisten etujen kunnioittaminen yhteisten etujen sijaan.
 • Julkisoikeus
  • Julkisoikeuden tarkoituksena on säädellä julkisen vallan käyttöä ja erityisesti julkisen vallan ja yksityisen välistä suhdetta. Tässä opintokokonaisuudessa käsitellään hallinto-oikeutta, julkisoikeuden perusteita, EU lakeja englanniksi sekä virkamiesoikeutta.

Opiskelijat esittelyssä

markkinointi
Sanni Saari

Sanni Saari

"Opintoni mahdollistivat minulle vakituisen työn asiantuntijatehtävissä, enkä voisi olla siitä kiitollisempi."

Lue koko tarina
Kansainvälinen kauppa
Retu Vanha-Perttula

Retu Vanha-Perttula

Retu Vanha-Perttula opiskelee kansainvälistä kauppaa VAMKissa ja työskentelee samalla Wärtsilässä. Opinnot ja työ täydentävät toisiaan vastavuoroisesti.

Lue koko tarina
opiskelijatarina
Emma Latva-Somppi

Emma Latva-Somppi

Miten opiskelut sujuvat, jos sairastaa harvinaista tautia? Emma sairastui alakouluikäisenä narkolepsiaan, ja opintojen aloittaminen jännitti häntä.

Lue koko tarina