Liiketalous, tradenomi AMK | Taloushallinto

Liiketalouden ensimmäinen lukuvuosi

Kaikilla liiketalouden päivätoteutuksen tutkinto-opiskelijoilla ensimmäinen lukuvuosi on samanlainen ja opiskelijalla on tällöin mahdollisuus päästä tutustumaan liiketalouden opintojen laajaan skaalaan.

Ensimmäisenä lukuvuotena kursseja on monipuolisesti eri suuntautumisista ja opiskelija pääsee valitsemaan omien opintojensa suuntautumisen ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Tutkinnon suuntaavat opinnot alkavat toisena opintovuotena ja kestävät aina opintojen loppuun saakka.

VAMKin liiketalouden suuntaavat opinnot:

 • Kansainvälinen kauppa
 • Markkinointi
 • Oikeushallinto
 • Taloushallinto
Web vamk 2021 kasper dalkarl 84

Taloushallinto

Taloushallinto palvelee yrityksen, viraston tai muun organisaation arkisia toimintoja sekä tavoitteiden saavuttamista. Taloushallinnon toimintoja ovat mm. palkanlaskenta, laskentatoimi, kirjanpito, tilintarkastus ja veroneuvonta. Erilaisten rahaan liittyvien toimintojen ja lakisääteisten tehtävien hoitamisen lisäksi taloushallinto tuottaa johdolle tärkeää tietoa toiminnan ohjauksen ja suunnittelun tarpeisiin.

 

Tietotekniikka6

Mahdollisia työpaikkoja

Taloushallintoa tehdään tilitoimistoissa sekä esimerkiksi virastojen ja yritysten omilla talousosastoilla. Taloushallinto ulkoistetaan yhä useammin tilitoimiston hoidettavaksi, koska siten yritys tai muu organisaatio voi keskittyä omaan liiketoimintaansa tai toimintaansa saaden tilitoimistolta käyttöönsä kaikki tarvitsemansa taloushallintopalvelut.

Taloushallinnon keskeisimpiä tehtäväalueita ovat taloussuunnittelu ja taloudellisen tiedon tuottaminen, kirjanpito, tilinpäätös, tilintarkastus, rahoitus ja investoinnit, palkanlaskenta ja laskutus.

Mahdollisia ammattinimikkeitä:

 • Assistentti
 • Kirjanpitäjä
 • Laskentapäällikkö
 • Palkanlaskija
 • Sijoitusneuvoja
 • Talousassistentti
 • Taloussuunnittelija
 • Verosihteeri

Taloushallinnon opiskelu VAMKissa

Syventäviin opintoihin kuuluu opetussuunnitelman mukaisesti:

 • Tilinpäätös ja verotus
  • Tässä opintokokonaisuudessa käydään läpi eri yritysmuotojen kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä kirjanpidon erityiskysymyksiä. Lisäksi tutustutaan arvonlisäverotukseen sekä yritysverotukseen.
 • Laskentatoimi kansainvälisessä ympäristössä
  • Tämä opintokokonaisuus valmistaa opiskelijan tunnistamaan konsernirakenteen, oppii laatimaan yrityksen tarpeisiin soveltuvia rahoituslaskelmia sekä analysoimaan yritystä.
 • Digitaalinen taloushallinto
  • Digitaalinen taloushallinto sisältää palkkahallinnon käytännössä sekä käydään läpi taloushallinnon tietojärjestelmiä sekä todella suositun kurssin yrityksen toiminnanohjauksesta – SAP
Jatkokoulutusmahdollisuudet

Taloushallintoon erikoistunut voi valmistuttuaan hakea erilaisiin jatkokoulutuksiin.
Näitä koulutuksia ovat mm:

Kauppatieteiden maisteriohjelmat

Kauppatieteiden maisteriohjelmien laajuus on 120 opintopistettä.
Esimerkkejä taloushallintoon liittyvistä maisteriohjelmista:

 • Talousoikeuden maisteriohjelma (Vaasan yo)
 • Laskentatoimen ja tilintarkastuksen mo (Vaasan yo)
 • Tilintarkastuksen mo (Itä-Suomen yliopisto)
 • Tilintarkastuksen ja arvioinnin mo (Tampereen yliopisto)
 • Laskentatoimen mo (Lappeenrannan teknillinen yo, Oulun yo, Aalto yo)
 • Finance and accounting (Hanken)

KLT-tutkinto

KLT on taloushallintoalan asiantuntijatutkinto sekä arvostettu merkkiu ammattitaidosta. KLT-tutkinnon voi suorittaa henkilö, jolla on riittävä kaupallinen koulutus ja usean vuoden käytännön työkokemus.

 • Tutkinnon suorittaneille tarjotaan mielenkiintoisia ja haasteellisia työtehtäviä ja heillä on keksimäärin parempi palkka kuin niillä laskenta-ammattilaisilla, jotka eivät ole tutkintoa suorittaneet.
 • Lisätietoa Taloushallintoliiton sivuilta.

Erikoistumisopinnot
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

 

Opiskelijat esittelyssä

markkinointi
Sanni Saari

Sanni Saari

"Opintoni mahdollistivat minulle vakituisen työn asiantuntijatehtävissä, enkä voisi olla siitä kiitollisempi."

Lue koko tarina
Kansainvälinen kauppa
Retu Vanha-Perttula

Retu Vanha-Perttula

Retu Vanha-Perttula opiskelee kansainvälistä kauppaa VAMKissa ja työskentelee samalla Wärtsilässä. Opinnot ja työ täydentävät toisiaan vastavuoroisesti.

Lue koko tarina
opiskelijatarina
Emma Latva-Somppi

Emma Latva-Somppi

Miten opiskelut sujuvat, jos sairastaa harvinaista tautia? Emma sairastui alakouluikäisenä narkolepsiaan, ja opintojen aloittaminen jännitti häntä.

Lue koko tarina