Yrityksille ja organisaatioille

Muova3

Yrityksille suunnattu Muovaaja-lehti vapaasti saatavilla

Digilehti MUOVAAJA käsitelee muotoilua yrityksissä ja yhteiskunnassa. Vuosikymmenen ensimmäisen lehden teemana on muutos ja se, miten sitä voi itse olla luomassa tai hyödyntämässä. Miten liiketoimintaa voi muotoilla? Entä miten teolliset palvelut taipuvat prototyypiksi? Tarina Ukko Finlandista kertoo pienen yrityksen matkan kohti menestystä. Toinen juttu kuvaa puolestaan yrityksiä ekologisten innovaatioiden kehittäjinä. Tulevaisuuden osaaminen ei ole pelkkää tekniikkaa vaan myös pehmeitä taitoja. Inspiroivat jutut antavat ajattelemisen aihetta, jonka voi kesän aikana antaa muhia ja antaa uutta innostusta oman toiminnan kehittämiseen.

Lue uusin Muovaaja

Tutustu asiantuntijuuteemme verkkolehtiemme kautta

Energiaa-verkkolehti

Vaasan ammattikorkeakoulun verkkolehti

Näkökulmia/Blogi 21.6.2022

Itsensä johtaminen on tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Se on oman työn ja tekemisten suunnittelua, ohjaamista, seurantaa ja muuttamista – tavoitteena työhyvinvointi ja sujuva työ. Moilasen (2021) mukaan itseään johtava henkilö asettaa oman työnsä tavoitteita ottaen huomioon työyhteisönsä perustehtävän ja yhteiset tavoitteet. Hän suunnittelee työtään työpäivä- tai työvuorokohtaisesti...

itsetuntemusjohtaminentyöhyvinvointityöyhteisöt
Osaaminen 13.6.2022

Työterveyshuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa ja työterveyspainotteista sairaanhoitoa, joka perustuu työterveyshuoltolakiin. Työterveyshuollon toimintamuotoja ovat mm. työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset, työkyvyn seuranta, tietojen antaminen, ohjaus ja neuvonta ja kuntoutustyö, työterveysneuvottelut ja työyhteisötyö. Työterveyshuollon toiminnan tavoitteena on yhteistyössä...

moniammatillisuustyöterveysyhteistyö
Osaaminen 31.5.2022

Simulaatio tarkoittaa todellisuuden jäljittelyä turvallisessa ympäristössä. Simulaatioiden avulla voidaan luoda ja harjoitella mahdollisimman todellisia potilaan hoitotilanteita. Simulaatioita voidaan toteuttaa yksittäisten kliinisten toimenpiteiden harjoituksina tai täysimittaisena simulaationa. Täysimittaisessa simulaatiossa opiskelijoille todentuu oma teoreettinen ja kliininen osaaminen...

hoitotyöopetussimulointi

Tutustu myös