Valmiit tilauskoulutuspaketimme

Haluatko tarjota henkilöstöllesi uutta osaamista ja kehittää organisaatiosi toimintaa? Meidän valmiit tilauskoulutuspakettimme tarjoavat monipuolisia ja käytännönläheisiä koulutusvaihtoehtoja eri alojen ammattilaisille.

Koulutuspakettimme sisältävät monipuolisia koulutuskokonaisuuksia, jotka on räätälöity vastaamaan eri alojen uudistuviin tarpeisiin. Voit valita valmiista koulutuspaketeistamme tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä muotoiluun liittyviä koulutuskokonaisuuksia.

Tilauskoulutuspaketit: tekniikka

Tilauskoulutuspaketit – MUOVA

Liiketalouden koulutuspaketit

Liiketalouden koulutuspaketit

Viestintä

 • Liike-elämän viestintä
 • Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen
 • Esiintymistaito (retoriikka ja argumentaatio liike-elämän viestintätilanteissa)
 • Kulttuurien välinen viestintä
 • Tekstianalyysi (asiatekstien erityisominaisuudet)

Kansainvälistyminen ja ulkomaankauppa

 • Yleinen markkinatietous eri markkinoilta
 • Kulttuuri ja businesskulttuuri eri markkina-alueilla
 • Tiedonhankinta kansainvälisessä kaupassa
 • Kansainvälisen kaupan maksuehdot ja rahoitus
 • Viennin menettelyt

Markkinointi

 • Markkinoinnin suunnittelu
 • Virtuaalinen markkinointi
 • Suhdemarkkinointi
 • B2B-verkostot
 • Myyntityö

Taloushallinto

 • Konsernitilinpäätöksen perusteet
 • Arvonlisäverotus
 • Yrityksen analysointi

Ota yhteyttä, niin räätälöimme yrityksesi tarpeisiin sopivan koulutuksen.

Elina Martin, Johtaja (elina.martin@vamk.fi, +358 207 663 376)
Tekniikan koulutuspaketit

Konetekniikan koulutuspaketit

Robottiautomaatio

 • Robottijärjestelmät
 • Robotin ohjelmointi
 • Robottitarraimet
 • Kappaleenkäsittelyautomaatio
 • Robottijärjestelmän suunnittelu
 • Robotti-investoinneissa huomioitavat asiat

3D-tuotetekniikka

 • Mallinnus
 • Cam-ohjelmointi
 • Muottisuunnittelu
 • Tuotetiedon hallinta

Turvallisuustekniikka

 • Direktiivit ja turvallisuusstandardit
 • Riskianalyysi
 • Ergonomia
 • CE-merkintä
 • Ruiskuvalutekniikka
 • Ruiskuvalukoneen käyttö
 • Ruiskuvalumuotin ja tuotteen vaatimukset
 • Muovityypit

Basic Module – The New Management Accountant

 • The Management Accountant
 • Changing Roles
 • Current Issues
 • Strategy
 • Value-based Management
 • Strategic Management Accounting
 • Strategic Financial Management
 • Tactics
 • Structure
 • Balanced Scorecard
 • Benchmarking
 • Activity-based Costing
 • Marginal Costing
 • Throughput Accounting
 • Advanced Accounting
 • Operations
 • Performance Measurement
 • Management Control Issues
 • Customer Orientation
 • Behavioural Issues

Sähkötekniikan koulutuspaketit

Kertaluonteiset koulutukset esim.

 • Uudet säädökset ja asennukset sekä niiden soveltaminen
 • Sähkötekniset teoriat ja niiden soveltaminen
 • Sähkönkäytön laitetekniikka, niiden erityispiirteet sekä soveltaminen
 • Ohjelmoitavant logiikat, toimintojen ja kokoonpanojen suunnittelu, ohjelmointi
 • Valvomo-ohjelmistot ja niiden soveltaminen
 • Kenttäväylät, automaation digitaalinen tiedonsiirto ja niiden soveltaminen
 • Relesuojauskoulutus
 • Toistuvat koulutustapahtumat esim.
 • Sähkönjakelutekniikan ja suojauksen koulutus yritysten kansainvälisille opiskelijaryhmille
 • Sähkömoottorit ja niiden ominaisuudet
 • Ohjelmoitavat logiikat, Siemens S7, PC-valvomo-ohjelmat ja niiden yhteiskäyttö
 • Automaation tiedonsiirto, tietojen päivittäminen ja laajentaminen
 • Tehoelektroniikka ja sen soveltaminen
 • Sähkön laadun mittauskoulutus
 • IEC 61850 horisontaalikommunikaation konfigurointi monitoimittajaympäristössä

Ota yhteyttä, niin räätälöimme yrityksesi tarpeisiin sopivan koulutuksen.

Henkilön tunnistetta jorma.tuominen@vamk.fi ei löydy. Tarkista lyhytkoodi.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuspaketit

Tarjoamme sekä lyhytkestoista että pitempiaikaista sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutusta riippuen työyhteisöjen tarpeista. Noudatamme aina tilaajan kanssa tehtyä yhteistä sopimusta.

Täydennyskoulutuspaketit

Sairaanhoitajien täydennyskoulutus

 • Rajattu lääkkeenmäärääminen
 • Työterveyshuollon pätevyys
 • Takaisin kotiin -Paluu hoitotyöhön koulutus

Sote-alan täydennyskoulutus

 • Simulaatio-ohjaajan peruskurssi

Ota yhteyttä, niin räätälöimme yrityksesi tarpeisiin sopivan koulutuksen.

Elina Martin, Johtaja (elina.martin@vamk.fi, +358 207 663 376)
Muotoilukeskus MUOVAn koulutukset

Muotoilun edellätekijä vuodesta 1988

Muotoilukeskus MUOVA on Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilun yksikkö Vaasassa.

MUOVA on perustettu Taideteollisen korkeakoulun toimesta vuonna 1988, josta lähtien Muovan tehtävänä on ollut rakentaa pk-yritysten kansainvälistä kilpailukykyä muotoilun keinoin

Ota yhteyttä, niin räätälöimme yrityksesi tarpeisiin sopivan koulutuksen.

Tommi Siljamäki
tommi.siljamaki@vamk.fi, +358 207 663 634

Muovan verkkosivuille

 

Ota yhteyttä

– Keskustellaan tarpeistanne ja siitä kuinka voimme auttaa!

Kalle Hällfors, asiakkuusvastaava

Kalle Hällfors

Asiakkuusvastaava, tekniikka
kalle.hallfors@vamk.fi
+358 50 313 6915

Henkilökuva sari saarikoski 250px pieni

Sari Saarikoski

Asiakkuusvastaava, liiketalous
sari.saarikoski@vamk.fi
+358 207 663 643

Piritta Setalä, asiakkuusvastaava

Pirita Setälä

Asiakkuusvastaava, sosiaali- ja terveysala
pirita.setala@vamk.fi
+358 50 303 0949

Tommi Siljamäki, asiakkuusvastaava

Tommi Siljamäki

Asiakkuusvastaava, Muova
tommi.siljamaki@muova.fi
+358 50 573 4003

Jenna Puska, palveluliikennetoiminnan päällikkö

Jenna Puska

Palveluliiketoiminnan päällikkö
jenna.puska@vamk.fi
+358 50 472 4330