Startup och Innovation

Target Group

  • Lärare verksamma inom yrkesutbldning, gymnasie- och fritt bildningsarbete
  • Förkunskapskrav: Lärare eller behörig undervisningskompeten

Benefit

  • Du får lära dig om startup-grundarens olika utvecklingsskeden, så att du kan lär företagarskap för ivriga studerande.

Läromål

Efter kursen kan du undervisa ungdomar med genuint företagartag.

Innehåll

  • Från idégenerering till startup företagare
  • Ett startups viktigaste utvecklingsfaser och företagandets mest centrala kunskapsområden med tillhörande verktyg;PoC, Prototyp, MVP, Business Plan, Marketing Plan, Pitch, VC-finansiering, IPO

Undervisningsform och metod

  • Distans/närundervisning som streamas
  • Teamarbete

Material

  • Föreläsningar, verktyg och hands-on workshop
  • Kursmaterial

Grading

0-5

Tidpunkt och plats

Fem lördagsträffar 17.9–15.10.2022. Distans på Zoom/VAMK Vasa.

Tilläggsinformation

Lektor Klaus Salonen | klaus.salonen@vamk.fi

 

Enrolment

För mer info om anmälning, betalning och avbeställningsvillkor kontaktar du: avoin@vamk.fi

 

Till anmälan