Energiaa - Online Newspaper

Energiaa-verkkolehti

Vaasan ammattikorkeakoulun verkkolehti

Vaikuttavuus 21.9.2023

Sähköautojen käyttö yleistyy ja autokantaa pyritään muuttamaan polttoaineautoista sähköautoihin. Sähköautot ovat vielä melko uusi ilmiö, minkä vuoksi siirtyminen ei ole ollut täysin ongelmatonta. Välillä saamme lukea uuden tekniikan aiheuttamista ongelmista, huollon toimimattomuudesta ja sen kalleudesta. Ehkä eniten ovat puhuttaneet kuitenkin sähköautojen akkujen toimintakyky...

akutkannattavuuskierrätyssähköautottoimintolaskentauusiokäyttö
Näkökulmia/Blogi 19.9.2023

Matkallamme kohti huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun marraskuussa 2023 toteutettavaa auditointia, on ollut erityisen tärkeää pysähtyä nykytilamme äärelle pohtimaan yhdessä korkeakouluyhteisönä, miten hyvin me tällä hetkellä vastaamme opiskelijaurheilijoidemme kaksoisuran toteutumisen vaatimiin edellytyksiin. Olympiakomitean määrittämät laatukriteerit ovat avanneet meille mahdollisuuden...

ammattikorkeakoulutopinto-ohjausopiskeluosaaminenurheilu
Yhdessä 18.9.2023
Organisaation laatuun ja toiminnan kehittämiseen liittyvät toimenpiteet tai näitä määrittävät linjaukset kuten laatupolitiikka, laatujärjestelmä tai -käsikirja eivät yleisesti ottaen ole...
Yhdessä 15.9.2023
Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiassa 2022 – 2026 on linjattu yhteiseksi tavoitteeksi tuoda asiakas- ja potilasturvallisuus osaksi monialaista opetusta ja opetussuunnitelmia.  Asiakas-...
Näkökulmia/Blogi 14.9.2023
Tietokoneiden, tietoverkkojen ja digitaalisen teknologian käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosikymmeninä, ja tämä kehitys on luonnollisesti tuonut mukanaan myös ympäristöhaasteita....
Tulevaisuus 14.9.2023
Aalto EE:n järjesti elokuun lopulla ”Palvelumuotoilu -koulutus 15 vuotta” -tilaisuuden. Juhlayleisönä oli koulutukseen näiden vuosien aikana osallistuneita oppilaita ja opettajia....