VAMK’s publication series

Vaasa University of Applied Sciences encourages open publishing and co-archiving is part of the university’s processes. The main publication channels used are open access. Publications by staff are co-archived in the Theseus publication archive. Parallel archiving applies to publications of type A – D within the framework of the publisher’s authorisations VAMK publication series parts are stored in the Theseus publication archive. The VAMK Energiaa online magazine operates on the Open Access principle.

Series A: Research Reports

The series publishes peer-reviewed studies and articles. The publications contain new knowledge that is relevant to working life, the UAS and the region in which it operates.

Published

A1. Rauto, Eeva and Saarikoski Lotta (eds.). Foreign- Language-Medium Instruction in tertiary Education: a Tool for Enhancing Language Learning. Vaasa 2008. ISBN 978-952-5784-00-8. ISSN 1797-5468.
Price: 20€.

A2. Luoto, Seppo, Melin Kirsti ja Ristimäki Kari (toim.). Yrittäjyyden edistäminen korkeakoulujen tehtävänä. Vaasa 2008. ISBN 978-952-5784-02-2. ISSN 1797-5468.
Price: 22€.

Series B: Teaching Material

The series publishes learning and teaching materials for education.

Series C: Other Publications

The series publishes project results and final reports relevant to VAMK and its stakeholders. The series also publishes other publications related to VAMK’s operations.

Published

C1. Gullkvist Benita ja Ylinen Mika. Pohjanmaan kasvuyritykset. Yrittäjien näkemyksiä kasvusta ja sen esteistä. – Österbottniska tillväxtföretag. Företagrnas syn på tillväxt och hinder. Vaasa 2008. ISBN 978-951-96789-9-3. ISSN 1797-5484.
Price: 15€

C2. Virtanen Henrik. Promoting Export Cooperation – Experiences from Three Export Partner Groups. Vaasa 2008. ISBN 978-952-5784-01-5. ISSN 1797-5484.
Price: 15€

C3. Liias Heli. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Tunnistaminen ja jatkotoimenpiteet. Vaasa 2009. ISBN 978-952-5784-04-6. ISSN 1797-5484.
Price: 15 €

C4. Melin Kirsti. Perheyrittäjyys pohjanmaan maakunnassa. Perheyritysten profiili ja merkitys. Vaasa 2009. ISBN 978-952-5784-03-9. ISSN 1797-5484.
Price: 15 €

C5. Jylli Joni. Yrittäjyyden edistäminen Vaasan ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelmassa. Vaasa 2009. ISBN 978-952-5784-05-3. ISSN 1797-5484.
Price: 15 €

C6. Kaija Kuivasmäki ja Eila Paavola. Osaamisen johtamisella vaikuttavuutta työterveyshuoltoon. Vaasa 2009. ISBN 978-952-5784-06-0. ISSN 1797-5484.
Price: 17 €

C7. Pihlaja Mira (toim.). Matkalla kohti juonneopetusta. Vaasan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmauudistuksen vaiheita. Vaasa 2010. ISBN 978-952-5784-07-7 (nid.) ISBN 978-952-5784-13-8 (ePub).  ISSN 1797-5484.
Price: 20 € Online publication

C8.Ossi Koskinen, Pasi Hyyppä, Daniel Enkvist. Veneiden uusien energiajärjestelmien liiketoimintamahdollisuudet. Vaasa 2010. ISBN  978-952-5784-08-4(nid.). ISBN 978-952-5784-07-7 (ePub).
Price: 15 € Online publication

C9. Jonna Mononen & Peter Smeds. Nykytilakartoitus. Outdoors Finland – Discover Pohjanmaa – esiselvityshanke. Vaasa 2010. ISBN 978-952-5784-09-1. ISSN 1797-5484. Price: 16 €

C10. Matti Makkonen. VÄSYMISLUJUUDEN MITOITUSMENETELMÄT – nykytilat ja tulevaisuuden näkymät. 2011. ISBN 978-952-5784-11-4. ISSN 1797-5484. Price: 17 €

C11.Pihlaja Mira (toim.). OSAAMISEN JÄLJILLÄ. Juonneopetuksen suunnittelusta käytännön toteutukseen. 2011. ISBN 978-952-5784-12-1. 978-952-5784-15-2 (ePub). ISSN 1797-5484. Price: 17 € Online publication

C12. Margit Niemelä. YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ -ajatuksia yrittäjyydestä urana, omistajuutena ja markkinointiasenteena. 2012. ISBN 978-952-5784-14-5. ISSN 1797-5484. Price: 17 €

C13. Margit Niemelä. PUHEENVUOROJA YRITTJYYDEN OPETUKSESTA JA SOSIAALISESTA MEDIASTA. 2012. ISBN 978-952-5784-16-9. ISSN 1797-5484. Price: 17 €

C14. Erkki Kokkonen. Vaasan ammattikorkeakoulun ensimmäiset toimintavuodet 1996-2011. 2012. ISBN 978-952-5784-17-6. ISSN 1797-5484. Price: 17 €

C15. Tapani Hahtokari. MAA- JA AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN MATALAENERGIAKERROSTALORAKENTAMISESSA. 2013. ISBN 978-952-5784-18-3. ISSN 1797-5484. Price: 18 €

C16. Raijaliisa Laakkonen. HENKILÖSTÖN OSAAMINEN VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Selvitys/raportti vuosilta 2012/2013. 2013. ISBN 978-952-5784-19-0. ISSN 1797-5484. Price 18€

C17. Ritva Alaniemi, Päivi Autio (toim.). POTILASTURVALLISUUSTAITOJEN VIRTUAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLLE. 2013. isbn 978-952-5784-20-6. issn 1797-5484. Not for sale!

C18. Paula Hakala, Regina Nurmi (toim.). ASENNE JA OSAAMINEN KOHDALLEEN VAASAN VANHUUSTYÖSSÄ. Raportti muutoskoulutuksesta vuosina 2010-2013. ISBN 978-952-5784-21-3. ISSN 1797-5484. Price 18€

C19. Hannele Laaksonen (toim.). AKTIVOINTI-tv -PALVELULLA SISÄLTÖÄ IKÄIHMISTEN ELÄMÄÄN. ISBN 978-952-5784-23-7. ISSN 1797-5484. Not for sale! PDF

C20. Camilla Stenbäck (red.). RES OCH RELAXA – VÄLBEFINNANDE TURISM I VASANEJDEN. Forskning och utveckling. ISSN 1797-5484. ISBN 978-952-5784-24-4 (nid) ISBN 978-952-5784-26-8 (EPUB ilman DRM suojausta) Not for sale! Online publication

C21. Ossi Koskinen & Henrik Virtanen. ENERGIAINNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN. RE Form – Uusiutuva energia ja liiketoiminta energiaketjusssa. ISSN 1797-5484. ISBN 978-952-5784-27-5 (EPUB ilman DRM –suojausta). Not for sale! Online publication

C22. Matti Makkonen. Tilastollinen koon vaikutus monotonisessa kuormituksessa.2015. ISBN 978-952-5784-32-9. ISSN 1797-5484. Price: 18 €

C23. Regina Nurmi (toim.) Opettajuus sillanrakentajana työelämään Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. ISSN 1797. ISBN 978-952-5784-34-3. Online publication

C24. Kettunen, Tarja, Komulainen Kati.  Laatukäsikirja. ISSN 2489-4400. ISBN 978-952-5784-43-5. Online publication

C25. Mannila Margit (Ed) Tarinaa ja teoriaa: Reppuun pakattu. ISSN 2489-4400. ISBN 978-952-5784-44-2. Online publication

C26. Agbejule, Adebayo; Ndzibah, Emmanuel; Lotchi, Kodjovi. Motivation and barriers of online learners in the era of Covid- 19:a perspective of study in Vaasa universities. ISSN 2489-4400. ISBN 978-952-5784-46-6. Online publication

C27. Mannila Margit. Kulkuyhteydet ohjaavat yrityksen sijoittumispäätöstä. ISSN 2489-4400. ISBN 978-952-5784-47-3. Online publication

Series D: Thesis

Published

D1. Tanja Viita, Jonna Kaunio. SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA KÄYTETTÄVYYS. CASE Pohjanmaan Yrityskummit. ISSN 2342-7892. ISBN 978-952-5784-29-9 (EPUB ilman DRM –suojausta). Not for sale! Online publicaton

D2. Petri Mäki-Jaakkola. WORDPRESS-LISÄOSAN KEHITYS. Prinetti-integraatio WooCommerce-verkkokauppaan. ISSN 2342-7892. ISBN 978-952-5784-31-2 (EPUB ilman DRM-suojausta) Not for sale! Online publication

Instructions

Energiaa-verkkolehti

Vaasan ammattikorkeakoulun verkkolehti

Vaikuttavuus 28.11.2023

Vuokratyön historia ulottuu kauas ja sitä koskevat määräykset ovat vaihdelleet ajan saatossa. Vuokratyön luvanvaraisuudesta luovuttiin 1990-luvulla (Elomaa 2011, 9–10.) 2000-luvulla vuokratyön osuus on kuitenkin kasvanut merkittävästi ja vuonna 2022 Suomen työvoimasta 3 % muodostui vuokratyöstä. Eri aloilta juuri palvelualoilla vuokratyövoiman käyttö on yleisintä, mutta kaikista toimialoista tukku...

palvelualatyövoimavuokratyö
Näkökulmia/Blogi 16.11.2023

Työyhteisöllä tarkoitetaan työpaikan työntekijöiden muodostamaa ryhmää, joilla on jokin yhteinen työnantajan määrittelemä tavoite riippumatta työntekijöiden asemasta ja roolista. Hyvää työyhteisöä on vaikea määritellä yksiselitteisesti, mutta joitakin määritelmiä voisi olla esimerkiksi, että työpaikalle on mukava tulla, työntekijöiden vaihtuvuus on pieni, työnjako on selkeää ja oikeudenmukaista...

tiimittyöhyvinvointityöyhteistöt
Näkökulmia/Blogi 15.11.2023

Suomessa on tiedostettu, että ikäluokkien pienentyessä tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa työvoimaa myös ulkomailta. Haluamme houkutella uusia opiskelijoita, saada heidät kotoutumaan ja lopulta jäämään alueelle töihin. Vaikka ulkomaisten opiskelijoita on jo suhteellisen paljon, haasteena on ollut löytää harjoittelupaikkoja opintojen aikana ja työpaikkoja valmistumisen jälkeen.

kansainvälinen yhteistyöopiskelijatprojektittyöllistyminenyhteistyö

VAMK’s Publications Committee

The Publications Committee aims to distribute scientific information, project results and educational material. This serves the educational activities, the needs of the business community and strengthens the skills of organisations, individuals and the staff of Vaasa University of Applied Sciences. Publishing activities support the educational process and the research and development mission.

More information and orders:

julkaisut@vamk.fi

Publications Secretary Eva Sundell
Telephone 0207 663 486, gsm 040 556 2861

Postage/delivery charges + applicable VAT will be added to the price.
NOTE! Business ID is mandatory for companies