Energiaa-verkkolehti

Energiaa-verkkolehti

Vaasan ammattikorkeakoulun verkkolehti

mentorointi 11.6.2024

Yrittäjyys on merkittävä osa Suomen taloutta. Erityisen merkittäviä ovat pk-yritykset, sillä ne työllistävät moninkertaisesti ihmisiä verrattuna suuriin yrityksiin. Lisäksi kaikista maan yrityksistä 93 % ovat alle 10 hengen yrityksiä. (Yrittäjät 2020) Myös suuri osa innovaatioista tapahtuu pk-yritysten toimesta. Yhtenä tulevaisuuden haasteena on, että nuorten sukupolvien toimesta…

osaaminenvalmennusyrittäjyysyritykset
Tulevaisuus 11.6.2024

Maailman terveysjärjestön (WHO) strateginen visio pyrkii tukemaan digitaalista terveyttä ja tasa-arvoista pääsyä korkealaatuisiin terveyspalveluihin. Digitaalisen terveydenhuollon avulla voidaan ratkaista pitkäaikaisia haasteita terveydenhuoltojärjestelmissä ja parantaa hoidon laatua ja tehokkuutta, mikä puolestaan lisää niiden kykyä tarjota olennaisia palveluita kaikille. (WHO, 2021.

digitalisaatiokehittäminensähköiset palvelutterveydenhuoltoterveyspalvelut
Osaaminen 11.6.2024
Taloushallinto on kriittinen osa yrityksen toimintaa. Koska se ei suoraan tuota liikevaihtoa, voidaan sitä usein pitää pelkkänä kuluerällisenä tukitoimintona. Tästä...
hitsaus 10.6.2024
Tuomo Tammelan opinnäytetyössä tarkastellaan ja tutkitaan manuaalisen laserhitsauksen soveltumista ohutlevyjen hitsaamisessa sekä turvallisuusnäkökohtien arviointia VAMM Steel Oy:n hitsaustyöpisteelle. Toimeksiantona oli...
Vaikuttavuus 10.6.2024
Työhyvinvoinnilla ja työn tuottavuudella on tutkimusten mukaan selkeä yhteys, vaikka sen todistamiseen ei ole selkeitä mittareita. Työhyvinvoinnille on monenlaisia määritelmiä...
Tulevaisuus 31.5.2024
Autoilun eri omistajuusvaihtoehdot ovat muuttuneet vuosien varrella suuresti. Perinteisestä käteisostosta ollaan siirtymässä muihin vaihtoehtoihin, joissa suuret alkupääomat ovat pieniä. Kuukausi-...