VAMKin julkaisusarjat

Vaasan ammattikorkeakoulun julkaisusarjat jakaantuvat kolmeen sarjaan.

Sarja A: Research Reports
Sarja B: Teaching Material
Sarja C: Other Publications

Vaasan ammattikorkeakoulussa kannustetaan avoimeen julkaisemiseen ja rinnakkaistallentaminen on osa korkeakoulun prosesseja. Julkaisemiseen käytetään pääasiassa avoimia julkaisukanavia. Henkilökunnan tekemät julkaisut rinnakkaistallennetaan Theseus-julkaisuarkistoon. Rinnakkaistallennus koskee A – D-tyypin julkaisuja kustantajan sallimien lupien puitteissa VAMKin julkaisusarjan osat tallennetaan Theseus -julkaisuarkistoon. VAMKin Energiaa -verkkolehti toimii Open Access -periaatteella.

Energiaa-verkkolehti

Vaasan ammattikorkeakoulun verkkolehti

Vaikuttavuus 21.9.2023

Sähköautojen käyttö yleistyy ja autokantaa pyritään muuttamaan polttoaineautoista sähköautoihin. Sähköautot ovat vielä melko uusi ilmiö, minkä vuoksi siirtyminen ei ole ollut täysin ongelmatonta. Välillä saamme lukea uuden tekniikan aiheuttamista ongelmista, huollon toimimattomuudesta ja sen kalleudesta. Ehkä eniten ovat puhuttaneet kuitenkin sähköautojen akkujen toimintakyky...

akutkannattavuuskierrätyssähköautottoimintolaskentauusiokäyttö
Näkökulmia/Blogi 19.9.2023

Matkallamme kohti huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun marraskuussa 2023 toteutettavaa auditointia, on ollut erityisen tärkeää pysähtyä nykytilamme äärelle pohtimaan yhdessä korkeakouluyhteisönä, miten hyvin me tällä hetkellä vastaamme opiskelijaurheilijoidemme kaksoisuran toteutumisen vaatimiin edellytyksiin. Olympiakomitean määrittämät laatukriteerit ovat avanneet meille mahdollisuuden...

ammattikorkeakoulutopinto-ohjausopiskeluosaaminenurheilu
Yhdessä 18.9.2023

Organisaation laatuun ja toiminnan kehittämiseen liittyvät toimenpiteet tai näitä määrittävät linjaukset kuten laatupolitiikka, laatujärjestelmä tai -käsikirja eivät yleisesti ottaen ole lainsäädännön vaatimuksia. Laadunhallinnan toimenpiteet sekä muut toiminnan laatua ohjaavat ohjeistukset, toimintatavat tai prosessit ovat enemmiltä osin organisaation olemassa olon perusta tai tukirakenne...

ammattikorkeakoulutjohtaminenkehittäminenlaatuorganisaatiot

VAMKin julkaisutoimikunta

Julkaisutoimikunnan tavoitteena on levittää tieteellistä tietoa, projektien tuloksia ja opetusaineistoa. Näin palvellaan koulutustoimintaa, elinkeinoelämän tarpeita sekä vahvistetaan organisaatioiden, yksityishenkilöiden ja Vaasan ammattikorkeakoulun henkilöstön osaamista. Julkaisutoiminta tukee koulutusprosessia sekä tutkimus- ja kehittämistehtävää.

Lisätietoa ja tilaukset:

julkaisut@vamk.fi

Julkaisusihteeri Eva Sundell
Puh. 0207 663 486, gsm 040 556 2861

Posti-/toimituskulut + voimassa oleva arvonlisävero lisätään hintaan.
HUOM! Y-tunnus on yrityksille pakollinen