VAMKin julkaisusarjat

Vaasan ammattikorkeakoulun julkaisusarjat jakaantuvat kolmeen sarjaan.

Sarja A: Research Reports
Sarja B: Teaching Material
Sarja C: Other Publications

Vaasan ammattikorkeakoulussa kannustetaan avoimeen julkaisemiseen ja rinnakkaistallentaminen on osa korkeakoulun prosesseja. Julkaisemiseen käytetään pääasiassa avoimia julkaisukanavia. Henkilökunnan tekemät julkaisut rinnakkaistallennetaan Theseus-julkaisuarkistoon. Rinnakkaistallennus koskee A – D-tyypin julkaisuja kustantajan sallimien lupien puitteissa VAMKin julkaisusarjan osat tallennetaan Theseus -julkaisuarkistoon. VAMKin Energiaa -verkkolehti toimii Open Access -periaatteella.

VAMKin pedagogiset vuosijulkaisut

Energiaa-verkkolehti

Vaasan ammattikorkeakoulun verkkolehti

Osaaminen 20.5.2024

Tämän päivän uutisvirrassa tuli vastaan uutinen, jossa yhden ammattikorkeakoulun kerrottiin ottaneen 75 %:n läsnäolopakon jokaiselle kurssille. Päätöstä perusteltiin Covid-pandemiasta ja sen lockdownista seuranneista ongelmista opiskelijoiden hyvinvointiin, syrjäytymiseen, oppimisvaikeuksiin ja motivaation laskuun. [1.] Pakottaminen on kaksiteräinen miekka. Opiskelija…

motivaatioopetusopetusmenetelmätopiskelijatosallistaminenvuorovaikutus
korkeakouluopiskelu 17.5.2024

Tavoitteellisesti urheilevan ensisijainen tavoite on menestys urheilu-uralla. Huipulla urheileville on iloksemme Suomessa rakennettu hyviä mahdollisuuksia toteuttaa kaksoisuraa. Kaksoisuralla tarkoitamme tässä urheilun ja joko töiden tai korkeakouluopintojen yhdistämistä. Opiskelun ja urheilu-uran yhdistäminen vaatii joustavia järjestelyjä sekä yksilöllisiä opiskelu- ja suoritustapoja.

opiskelijatopiskeluurheilu
Ihmisyys 16.5.2024

Suomen väestön ikärakenne painottuu alhaisen syntyvyyden ja eliniän pidentymisen myötä entistä voimakkaammin ikäihmisiin. Jo nyt ikäryhmistä yli 65-vuotiaiden ryhmä on ainut, joka kasvaa, alle 15-vuotiaiden ja työikäisten ryhmät pienenevät. (Tilastokeskus, 2023.) Ikäihmisten määrän lisääntymisen myötä tulevat vanhusten toimintakyvyn, asumisen ja palveluiden haasteet lisääntymään.

asumispalvelutikääntyneetitsemäärääminenoikeudetperusoikeudet

VAMKin julkaisutoimikunta

Julkaisutoimikunnan tavoitteena on levittää tieteellistä tietoa, projektien tuloksia ja opetusaineistoa. Näin palvellaan koulutustoimintaa, elinkeinoelämän tarpeita sekä vahvistetaan organisaatioiden, yksityishenkilöiden ja Vaasan ammattikorkeakoulun henkilöstön osaamista. Julkaisutoiminta tukee koulutusprosessia sekä tutkimus- ja kehittämistehtävää.

Lisätietoa ja tilaukset:

julkaisut@vamk.fi

Julkaisusihteeri Eva Sundell
Puh. 0207 663 486, gsm 040 556 2861

Posti-/toimituskulut + voimassa oleva arvonlisävero lisätään hintaan.
HUOM! Y-tunnus on yrityksille pakollinen