VAMKin julkaisusarjat

Vaasan ammattikorkeakoulun julkaisusarjat jakaantuvat kolmeen sarjaan.

Sarja A: Research Reports
Sarja B: Teaching Material
Sarja C: Other Publications

Vaasan ammattikorkeakoulussa kannustetaan avoimeen julkaisemiseen ja rinnakkaistallentaminen on osa korkeakoulun prosesseja. Julkaisemiseen käytetään pääasiassa avoimia julkaisukanavia. Henkilökunnan tekemät julkaisut rinnakkaistallennetaan Theseus-julkaisuarkistoon. Rinnakkaistallennus koskee A – D-tyypin julkaisuja kustantajan sallimien lupien puitteissa VAMKin julkaisusarjan osat tallennetaan Theseus -julkaisuarkistoon. VAMKin Energiaa -verkkolehti toimii Open Access -periaatteella.

Energiaa-verkkolehti

Vaasan ammattikorkeakoulun verkkolehti

Blogi 1.12.2023

Ella Tekoniemi laati opinnäytetyössään markkinointisuunnitelman toimeksiantajayritykselle, hevostarvikkeiden verkkokaupalle HevosOnnille. Työn teoriaosassa käsiteltiin markkinointiviestinnän ja brändin lisäksi sosiaalista mediaa. Työn tavoitteena oli selvittää, kuinka näitä voidaan hyödyntää yrityksen markkinoinnissa ja liiketoiminnan kasvattamisessa.

markkinointiviestintäsosiaalinen media
Osaaminen 29.11.2023

Perehdyttämisen perimmäinen tarkoitus on antaa työntekijälle käsitys tulevasta työstä, työtavoista, tavoitteista ja työturvallisuudesta sekä tutustuttaa työympäristön ihmisiin. Perehdytystä tehdään silloin, kun työpaikassa aloittaa uusi työntekijä, työntekijä on poissa pitkän ajan tai silloin, jos hän joutuu käyttämään uusia työskentelyvälineitä. (Työturvallisuuskeskus, 2013.

opiskelijatperehdyttäminenterveysalatyöntekijät
Vaikuttavuus 28.11.2023

Vuokratyön historia ulottuu kauas ja sitä koskevat määräykset ovat vaihdelleet ajan saatossa. Vuokratyön luvanvaraisuudesta luovuttiin 1990-luvulla (Elomaa 2011, 9–10.) 2000-luvulla vuokratyön osuus on kuitenkin kasvanut merkittävästi ja vuonna 2022 Suomen työvoimasta 3 % muodostui vuokratyöstä. Eri aloilta juuri palvelualoilla vuokratyövoiman käyttö on yleisintä, mutta kaikista toimialoista tukku...

palvelualatyövoimavuokratyö

VAMKin julkaisutoimikunta

Julkaisutoimikunnan tavoitteena on levittää tieteellistä tietoa, projektien tuloksia ja opetusaineistoa. Näin palvellaan koulutustoimintaa, elinkeinoelämän tarpeita sekä vahvistetaan organisaatioiden, yksityishenkilöiden ja Vaasan ammattikorkeakoulun henkilöstön osaamista. Julkaisutoiminta tukee koulutusprosessia sekä tutkimus- ja kehittämistehtävää.

Lisätietoa ja tilaukset:

julkaisut@vamk.fi

Julkaisusihteeri Eva Sundell
Puh. 0207 663 486, gsm 040 556 2861

Posti-/toimituskulut + voimassa oleva arvonlisävero lisätään hintaan.
HUOM! Y-tunnus on yrityksille pakollinen