Pitkäjänteistä käytännön työtä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi

Pitkäjänteistä käytännön työtä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden vuosipäivänä Vaasan ammattikorkeakoulussa liputetaan päivän kunniaksi. Kestävän kehityksen eteen tehdään konkreettisia toimia päivittäin ja omaa hiilijalanjälkeä pyritään jatkuvasti vähentämään. Vastuullisuus näkyy sekä organisaation toiminnassa että koulutustarjonnassa, jonka avulla koulutetaan kestävän kehityksen tulevaisuuden asiantuntijoita.

Tänään, syyskuun 25. päivä juhlistetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) vuosipäivää. Vaasan ammattikorkeakoulu osallistuu tuhansien toimijoiden kanssa maailmanlaajuiseen liputuskampanjaan näyttääkseen sitoutumisensa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Nämä 17 tavoitetta ja Agenda 2030 – toimintaohjelma ohjaavat koko maailman kestävän kehityksen työtä vuosina 2016–2030.

”Vastuullisuus ja kestävä kehitys on meille VAMKissa tärkeä osa toimintaamme. Sen lisäksi, että se on meille strateginen valinta, vastuullisuus näkyy myös päivittäisessä arjessamme, arkisissa valinnoissamme. Meille vastuullisuus kokonaisuutena on välittämistä toinen toisistamme, ympäristöstämme ja toiminnastamme. Haluamme osaltamme olla rakentamassa kestävää yhteiskuntaa, työelämää, ympäristöä ja tulevaisuutta. Vastuullisuus ja etenkin sosiaalinen vastuullisuus on noussut merkitykselliseksi näinä aikoina, kun maailmassa vallitsee sotatilanne ja olemme elpymässä useamman vuoden vallalla olleesta koronapandemiasta”, kertoo Katja Lakojoki-Karhu, VAMKin laatu- ja vastuullisuuspäällikkö.

Aurinkopaneelien avulla omaa hiilijalanjälkeä pienemmäksi

Suurin osa VAMKin päästöistä tulee hankinnoista. Aiemmin suuret kiinteistö- ja lämmityspäästöt ovat vähentyneet huomattavasti päästöttömästi tuotetun ilmastotakuukaukolämmön avulla. Elokuussa 2022 VAMKin katolle asennettiin aurinkopaneelit, jotka ovat lisäksi vähentäneet ostosähkön määrää noin 5%:lla. Aurinkoisen kesän aikana Vaasan ammattikorkeakoulun aurinkoenergiajärjestelmä tuotti lähes 70 MWh sähköä. Aurinkopaneelien ansiosta onkin jo säästetty yli 30 tonnia hiilidioksidipäästöjä.

”Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmassamme olemme luvanneet elää vastuullista arkea. Auringolla tuotettu energia onkin iso harppaus kohti hiilineutraaliustavoitettamme. Aurinkoinen energiapääkaupunkimme näytti kesän aikana parhaat puolensa, ja aurinkopaneelimme tuottivatkin odotettua enemmän. Jatkossa tulemme tekemään toimenpiteitä, joilla kuluttamamme energian määrää vähennetään”, iloitsee VAMKin kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Sanna Torkko.

VAMKin hiilijalanjälki lasketaan vuosittain. Vuoden 2022 hiilijalanjälki on 833 tCO2-ekv. Luku on korkeampi kuin edellisinä vuosina johtuen erityisesti hankintojen laskennan tarkentumisesta. Tämä on hiilijalanjälkilaskentakentällä melko normaalia laskentaan liittyvän osaamisen kehittyessä.

”VAMK on saanut ansiokkaasti vähennettyä kiinteistöjen päästöjä. Seuraavaksi on kiinnitettävä katse matkustamisen ja hankintojen päästöihin. Lentämisen vähentäminen kansainvälisesti suuntautuneella korkeakoululla ei ole helppoa, mutta esimerkiksi Suomen sisäiset lentomme ovat vähentyneet 85 % vuodesta 2019. Hankintojen päästöihin etsitään ratkaisuja koko korkeakoulukentällä niin Arenen kuin yliopistojenkin toimesta”, selventää VAMKin energia- ja ympäristötekniikan lehtori ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen hiilijalanjälkilaskenta-työryhmän vetäjä Asseri Laitinen.

Koulutukset kestävän kehityksen moottoreina

Vaasan ammattikorkeakoulu kouluttaa osaajia kestävän kehityksen edistämiseksi esimerkiksi erilaisilla AMK- ja YAMK-koulutusohjelmilla. Kestävään kehitykseen liittyvien koulutusten ajankohtaisuudesta kertoo näiden koulutusohjelmien vetovoima. Syksyn 2023 yhteishaussa englanninkielinen Energy Technology-koulutusohjelma olikin suosituin tarjolla olleista koulutuksista ja siihen saatiin lähes 5 000 hakemusta. Myös erilaiset jatkuvan oppimisen opintokokonaisuudet työikäisille ovat olleet erittäin haluttuja erityisesti vetytalouden ja akkuteollisuuden saralla.

Kestävää kehitystä ei edistetä ainoastaan tekniikan alalla, vaan myös sosiaali- ja terveysalalla tarjolla on aiheeseen liittyviä koulutuksia. Hyvinvoinnin asiantuntijan ylempi AMK-tutkinto, joka on tarkoitettu sairaanhoitajille, sosionomeille ja terveydenhoitajille, antaa opiskelijalle valmiuksia kehittää ja tehdä muutosta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi yhteiskunnassa. Tämä toista kertaa järjestettävä koulutus oli syksyn 2023 yhteishaussa vetovoimaisin YAMK-tutkinto.

”Pystymme tarjoamaan laajasti myös hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskentaan liittyvää koulutusta, tällä hetkellä kenties laajimmin suomalaisista korkeakouluista. Nämä koulutukset ovatkin vetäneet runsaasti sekä tutkinto-opiskelijoita AMK- ja YAMK-tasolla että työelämässä jo olevia”, pohtii Laitinen.

Vastuullisuus koko organisaation toiminnan keskiössä

Vastuullisuus ja kestävä kehitys mielletään usein ilmastoon liittyviin tekoihin. Monet YK:n kestävän kehityksen tavoitteista koskevat kuitenkin nimenomaan yhteiskunnallista ja sosiaalista vastuullisuutta. VAMKillekin merkityksellisiä ja joka päivä edistettäviä tavoitteita ympäristön lisäksi ovat muun muassa monimuotoisuuden huomioiminen, ihmisarvoinen työ, hyvä hallinto sekä yhteistyö ja kumppanuus.

Vaikka vastuullisuusasiat ovat hyvällä mallilla, on niihin tärkeää kiinnittää huomiota. Jokainen VAMKilainen voi Lakojoki-Karhun mukaan edistää organisaation vastuullisuutta omalla toiminnallaan.

”Meillä jokaisella VAMKin yhteisöön kuuluvalla on tärkeä rooli vastuullisuuden toteuttamisessa. Vastuullisuus ja vastuullinen toiminta on valinta, jonka keskiössä on useimmiten me ihmiset, inhimillisyys ja merkityksellisyyden tunne”, toteaa Lakojoki-Karhu.

Lue lisää vastuullisuudesta VAMKista verkkosivultamme.

Tunnisteet

vastuullisuuskestävä kehitys