Avoin toimintakulttuuri

Avoimuutemme rakentaa kumppanuutta

Olemme VAMKissa sitoutuneet noudattamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteita sekä vahvistamaan avointen toimintatapojen osaamistamme. Haluamme käydä avointa yhteiskunnallista keskustelua ja edistää yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta.

Vaasan ammattikorkeakoulun avoin toimintakulttuuri rakentuu yhteiselle ymmärrykselle ja motivaatiolle toimia avoimesti ja noudattaa avoimia toimintatapoja. Tavoitteena on tuoda TKI- hankkeissa tuotetut aineistot ja tulokset sekä käytetyt menetelmät kaikkien halukkaiden saataville ja hyödynnettäviksi.

Avoin toimintakulttuuri koskee jokaista henkilöstömme jäsentä riippumatta työtehtävästä. Olemme sitoutuneet noudattamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita, hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimusetiikkaa.

Avoimuus on yksi Vaasan ammattikorkeakoulun arvoista. Olemme strategiassamme sitoutuneet avoimuuteen ja avoimen toimintakulttuurin edistämiseen. Sen avulla haluamme käydä avointa yhteiskunnallista keskustelua ja edistää yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta.

  • VAMK on sitoutunut edistämään avoimen oppimisen ja opetuksen periaatteita kansallisten linjausten mukaisesti.
  • Oppimisen avoimuus yhdistää aluekehityksen, TKI-työn ja opetuksen, jotka ovat Vaasan ammattikorkeakoulussa integroituneet luontevasti yhteen.
  • Avoin oppiminen on oppimista, joka tapahtuu usein digitaalista teknologiaa hyödyntäen. Tarkoituksena on laajentaa oppimaan pääsyä ja osallistumista kaikille madaltamalla esteitä ja lisäämällä saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä.
  • Avoin oppiminen integroituu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan aluekehityksen hyväksi. Näin oppiminen tapahtuu aitojen ilmiöiden kehittämisen ja ratkaisujen äärellä.

Avoin julkaiseminen

Vaasan ammattikorkeakoulussa kannustetaan avoimeen julkaisemiseen ja rinnakkaistallentaminen on osa korkeakoulun prosesseja. Avoimella julkaisemisella (Open Access) tarkoitetaan sitä, että julkaisut ovat pysyvästi ja vapaasti saatavilla verkossa. Julkaisutietojen ilmoittamiseen käytämme Justus –julkaisutietojen tallennuspalvelua. Julkaisemiseen käytetään pääasiassa avoimia julkaisukanavia.

Henkilökunnan tekemät julkaisut rinnakkaistallennetaan Theseus-julkaisuarkistoon. Rinnakkaistallennus koskee A – D-tyypin julkaisuja kustantajan sallimien lupien puitteissa. VAMKin julkaisusarjan osat tallennetaan Theseus -julkaisuarkistoon. VAMKin Energiaa -verkkolehti toimii Open Access -periaatteella.

Ohjeistukset

Linjaukset ja päätökset

Avoimet tutkimusympäristöt

Avoimia tutkimusympäristöjämme ovat Technobothnian laboratoriot, Muovan Creativelab ja CoProtolab sekä Aleren oppimisympäristöt. Tutkimusympäristömme ovat yhteistyökumppaneiden käytössä opetus- ja TKI- toiminnan sekä innovaatio- ja palvelutoiminnan kautta. Kehitämme tutkimusympäristöjen avoimuutta selkeyttämällä palveluperiaatteita. Näin pyrimme edistämään tutkimusympäristöjen käyttöä yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa sekä yhteistyötä tutkimusympäristöissä. Samalla, kun selkeytämme palveluperiaatteitamme, avaamme infrastruktuuriamme.

Avoimen oppimisen toimintakulttuuri

Oppimisen avoimuus on lähtökohtamme, arvo ja tapa toimia. Kannustamme henkilöstöämme oppimateriaalien avoimeen jakamiseen. Oppimisen avoimuus linkittyy saavutettavuuteen, esteettömyyteen ja opintotarjonnan avoimuuteen. Tavoitteenamme on laajentaa digitaalista opintotarjontaamme useilla eri kielillä. Haluamme avoimen oppimisen avulla laajentaa yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme ja vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Hyödyllisiä linkkejä

Yhteystiedot

Vaasan ammattikorkeakoulussa toimii ATT- työryhmä, jossa on edustajia TKI-palveluista ja julkaisupalveluista sekä tiedekirjasto Tritonian edustaja, laatupäällikkö, tietohallintopäällikkö ja koulutuksen edustaja. Työryhmän puheenjohtajana toimii TKI-johtaja. Työryhmällä on käytössä ATT- toimijoiden yhteinen sähköposti: att@vamk.fi