VAMKin yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja vuorovaikutus Vaasan ammattikorkeakoulussa

Laatukuviot suomi laatukasikirja

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja vuorovaikutus Vaasan ammattikorkeakoulussa

Vaasan ammattikorkeakoulu on yrityselämämyönteinen korkeakoulu. Ammattikorkeakoululain mukaisesti tehtävämme on antaa työelämän ja sen kehittämisvaateiden mukaista koulutusta, josta työllistyy ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Samalla tuemme opiskelijan ammatillista kasvua ja elinikäisen oppimisen ideologiaa. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014.)

Tehtävämme on harjoittaa aluekehitystä ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Yhteiskunnallisen vaikuttavuutemme perusta muodostuu toimintamme laadusta.

Käymme aktiivista, kumppanuuteen perustuvaa vuoropuhelua pitkäaikaisten, sitoutuneiden kumppaneidemme kanssa. Kumppanuusmallimme avainyritysten kanssa on systemaattinen, tuloksellinen, ennakoiva ja dialoginen. Strategiamme mukaisesti haluamme olla osaamisen tärkein kumppani. Jatkuva toimintaympäristöanalyysi alueen toimijoiden kanssa on ennakoivaa ja näin pystymme tuottamaan alueella tarvittavaa osaamista.

Haluamme tarjota koulutusta ja jatkuvaa oppimista laaja-alaisissa verkostoissa, kerromme työstämme, osallistumme Osaavan Suomen rakentamiseen ja kansainväliset yhteydet ovat meille arkipäivää. Edistämme ulkomaisten tutkinto-opiskelijoidemme kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on jokaisen yhteisömme jäsenen arkipäiväistä tekemistä ja dialogin ylläpitämistä kumppaneihimme ja alumneihimme. Opiskelijakunta on meille keskeinen kumppani, jonka kanssa rakennamme tunnettuuttamme ja käymme vuoropuhelua ollaksemme yhdessä yhteiskunnallisia vaikuttajia ja toimijoita.

Vaasan ammattikorkeakoulun yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja vuorovaikutus rakentuvat useista osa-alueista, jotka on kuvattu oheisessa kuviossa (Kuvio 1.). Näihin osa-alueisiin liittyvä seuranta tapahtuu johtoryhmässä.

Jokainen Vaasan ammattikorkeakoulun yhteisön jäsen sitoutuu omalta osaltaan edistämään yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme ja vuorovaikutusta.