TKI toiminta VAMKissa

Avoin ja vastuullinen TKI

Avoin ja vastuullinen TKI

Olemme VAMKissa sitoutuneet noudattamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteita sekä vahvistamaan avoimien toimintatapojen osaamistamme. Haluamme käydä avointa yhteiskunnallista keskustelua ja edistää yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta.

Julkaisut

Julkaisut

Vaasan ammattikorkeakoulussa kannustetaan avoimeen julkaisemiseen ja rinnakkaistallentaminen on osa korkeakoulun prosesseja. Julkaisemiseen käytetään pääasiassa avoimia julkaisukanavia.

Hankkeet

Hankkeet

Hankkeissamme edistämme osaamista ja tietotaitoa sekä työelämän tarpeista lähtevää kehitystyötä. Hanketyöllämme haluamme vaikuttaa yhteiskuntaa sekä haastaa yrityksiä ja organisaatioita kehittymään ja vahvistamaan siten alueen elinvoimaisuutta.

Ohjeistukset

Shutterstock 1722692944 2 web

Simply Smart

Vaasan ammattikorkeakoulun uudet tutkimus-, kehitys- ja innovaatioalustat ovat kohtaamispaikka tutkimukselle, yrityksille ja yhteisöille sekä julkisille toimijoille. Ne tarjoavat käytännönläheisiä ratkaisuja kestävään kehitykseen, hyvinvointipalveluihin ja älykkääseen arkeen. Alustat toimivat ilmiölähtöisesti ja monialaisesti, jotta tuore tieto saadaan mahdollisimman nopeasti ja saumattomasti käyttöön.

Tutustu tutkimusalustoihimme