Työjärjestykset

Rgb huom nega

Työjärjestykset suunnitellaan lukukausittain. Yllättävistä tuntimuutoksista ilmoitetaan sähköpostilla ko. opintojaksolle ilmoittautuneille.

Huolehdithan, että olet ilmoittautunut opintojaksoille ja pidät yhteystietosi ajantasalla!

Lukkarikoneeseen

 

Lukuvuoden 2024-2025 työjärjestykset löytyvät lukkarikoneesta

HUOM! Muutokset lukujärjestyksissä mahdollisia.

Pikaohje lukkarikoneen käyttöön:

  • Kirjaudu lukkarikoneeseen VAMK:n tunnuksellasi
  • Aloita oman työjärjestyksen laatiminen kalenterinäkymässä
  • Valitse ylhäältä kohta Hae ryhmiä ja kirjoita oman ryhmäsi ryhmäkoodi hakukenttään
  • Kun klikkaat Hae-nappia, saat tulokseksi hakemasi ryhmät
  • Klikkaamalla +Lisää saat lisättyä kalenteriisi valitsemasi ryhmän työjärjestyksen
  • Valitsemalla kohdan Hae toteutuksia voit hakea myös yksittäisiä toteutuksia joko ryhmän tunnuksella tai toteutuksen nimellä/tunnuksella ja lisätä näitä työjärjestykseesi
  • Voit poistaa turhia työjärjestyksiä Sisältölistaus valikon kautta

Tarkemmat ohjeet lukkarikoneen käyttöön löydät täältä.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu PAKISSA

Ilmoittautumisajat opintojaksoille

Aleren varaustilat ja käyttöohjeet
Tekniikan yhteistyöopinnot VAMK-VY

Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston tekniikan yhteistyöopinnot lukuvuonna 2023-2024

Vaasan ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopisto ovat tehneet yhteistyötä yliopiston tekniikan kandidaatin ja ammattikorkeakoulun sähkö- ja automaatiotekniikan sekä  tietotekniikan koulutuksissa vuodesta 2016 alkaen.

Yhteistyöopintojen toteutus

Yhteistyö toteutuu säilyttämällä duaalimalli ja tutkintojen ominaispiirteet. Korkeakouluilla on omat erilliset opiskelijavalinnat, koulutuspolut, tutkinnot, tutkintonimikkeet ja tehtävät – ammattikorkeakoulussa käytännönläheisyys ja yliopistossa ongelmanratkaisu ja teoreettisempi lähestymistapa.

VAMKin omat ja yhteistyöopintojaksot täydentävät toisiaan, jolloin niistä muodostuu oppimisen kannalta järkevä kokonaisuus. Opiskelu yhdistääkin sopivasti teoriaa ja käytäntöä, jotta opiskelijat saavat monipuolisen näkemyksen tekniikan alan koko ammattikuvasta.

Yhteistyössä otetaan huomioon erityisesti Vaasan seudulla sijaitsevan Suomen suurimman energiateknologian keskittymän tarpeet. Energiakeskittymän yritykset hyötyvät siitä, että kaksi alueen suurinta korkeakoulua yhdistävät voimansa opetuksen tehostamiseksi ja yritykset saavat asiantuntevaa ja koulutettua tekniikan alan työvoimaa.

Yhteistyöopintojen edut

Yhteistyöopinnoissa yhdistetään ammattikorkeakoulun ja yliopiston opettajien osaaminen. Asiantuntevat opettajat takaavat, että opetuksen taso pysyy korkeana.  Yhteistyö lisää valinnanvaraa ja opiskelijat hyötyvät  kattavammasta opetustarjonnasta. Yhteinen opetus palvelee myös yritysten tarpeita, sillä opiskelijat hallitsevat vaadittavat tiedot ja taidot työelämään siirtyessään. Valmistuvien opiskelijoiden osaaminen monipuolistuu ja työllistymismahdollisuudet paranevat.

Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston tekniikan yhteistyökurssit 

Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston tekniikan yhteistyöopintojen opetusta järjestetään Vaasan ammattikorkeakoulun tiloissa, yliopiston tiloissa tai yhteisessä opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa. Pääasiassa opetus järjestetään kustakin opintojaksosta vastaavan korkeakoulun tiloissa.   Yhteistyökursseilla vastuuopettajat arvioivat opiskelijoiden osaamisen määriteltyjen osaamistavoitteiden mukaisesti.

Tarjonnan löydät opiskelijan työpöydältä, hakemalla VY-VAMK ristiinopiskeluverkoston tiedot.

Opintojaksoille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ristiinopiskelupalvelussa (kotikorkeakoulun opiskelijan työpöydällä) 1.8.2024 alkaen.  Verkostotarjonnan löydät opiskelijan työpöydältä (VAMK-opiskelijat) seuraavasti: ilmoittautumiset välilehti -> hae opintoja -> VY-VAMK opetusyhteistyö.  

Ripa ilmoittautuminen

VAMKin sähkö- ja automaatiotekniikan ja tietotekniikan päivätoteutusten opiskelijat saavat opintojen alkaessa opiskeluoikeuden Vaasan yliopiston järjestämisvastuulla oleville yhteistyöopintojaksoille (opiskeluoikeus koskee vain näitä opintojaksoja) kahden lukuvuoden ajaksi. Tutkinnon opiskeluoikeus säilyy VAMKissa.

Kunkin korkeakoulun järjestelmiin on erilliset tunnukset ja salasanat.  Saat automaattisen ilmoituksen ja tarkemmat ohjeet tunnuksen muodostamiseen sähköpostiisi, kun kohdekorkeakoulun opettaja on hyväksynyt ilmoittautumisesi toteutukselle. Ohjeita  (VY) käyttäjätunnuksen muodostamiseen myös yliopiston sivuilla.  Ohjeita (VAMK) opiskelijatunnuksen muodostamiseen  vamk.fi/tunnukset

Huomioithan, että ristiinopiskelupalvelun käyttöönoton myötä aiemmat ristiinopiskeluun käytetyt opiskeluoikeudet päättyvät 31.7.2024 (molemmissa korkeakouluissa). Uudet opiskeluoikeudet muodostuvat syksystä 2024 alkaen ilmoittautumisten myötä (Ripa).

Ilmoittautumiset VAMK:n syksyn toteutuksille 1.8.-6.9 ja kevään toteutuksille 1.12.-13.1 

Opintosuoritukset

Opintosuoritukset liikkuvat automaattisesti koti- ja kohdekorkeakoulun välillä, kun suoritus on arvioitu ja ilmoittautuminen on tehty ristiinopiskelupalvelun  kautta.