AMK-tutkinnot

AMK-tutkintoon kuuluvat opinnot antavat opiskelijalle laajat yleistiedot ja taidot sekä teoreettisen taustan asiantuntijan roolissa työskentelyyn. Opetussuunnitelma sisältää perus- ja ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot, harjoittelujakson ja opinnäytetyön.

AMK-tutkinto on koulutusalasta riippuen 180, 210 tai 240 opintopistettä (3-4 vuotta päätoimista opiskelua). AMK tutkinnot vastaavat yliopistossa suoritettuja kandidaatin tutkintoja ja antavat saman pätevyyden kuin ne.

VAMKin tutkinnot voi jakaa toteutustavoiltaan kolmeen

Meillä VAMKissa voit opiskella päivätoteutuksissa kampuksellamme, joustavammin monimuotototutuksissa ja täysin paikkavapaasti verkkototeutuksissamme. Jokaiseen tutkintomuotoon kuuluu aina aikaan sidottua kontaktiopetusta ja ohjausta (joko etänä tai kampuksella), itsenäistä opiskelua ja yhteisöllistä oppimista.

  • Päivätoteutukset:
    Päivätoteutuksissa opetus ja ohjaus on pääsääntöisesti kampuksella ja sijoittuu arkipäiviin ja päiväaikaan. Opintoihin kuuluu myös itsenäistä opiskelua, mahdollisesti jonkin verran verkossa joustavammin suoritettavia opintojaksoja sekä opetussuunnitelman mukaiset harjoittelujaksot ja opinnäytetyö.
  • Monimuotototeutus:
    Monimuotototeutuksissa on jonkin verran kontaktiopetusta kampuksella, mutta pääpaino opinnoissa on itsenäisessä opiskelussa ja verkko-opinnoissa. Läsnäoloa edellyttävät tapaamiset järjestetään tutkinnosta riippuen arki-iltaisin ja viikonloppuisin, tarkistathan aina tarkat päivämäärät ja kellonajat kunkin toteutuksen omilta sivuilta.
  • Verkkototeutus:
    Verkkototeutuksia on monenlaisia, käytännössä opetus järjestetään paikkavapaasti mutta kaikkiin verkkotutkintoihimme liittyy läsnäoloa vaativaa aikaan sidottua kontaktiopetusta ja ohjausta (Zoomissa) ja itsenäistä tai pienryhmäopiskelua. Tarkistathan aina opetus- ja ohjaustapaamisten tarkat päivämäärät ja kellonajat kunkin toteutuksen omilta sivuilta.

AMK tutkinnot VAMKissa

AMK-tutkinto 210 op
Sairaanhoitaja AMK

Sairaanhoitaja AMK

Toteutustapa

Monimuotototeutus

Seuraava haku

4.9.2023 -

klo 08:00

14.9.2023

klo 15:00

AMK-tutkinto 240 op
Energy Technology, Bachelor of Engineering

Energy Technology, Bachelor of Engineering

Toteutustapa

Päivätoteutus

Seuraava haku

4.9.2023 -

klo 08:00

14.9.2023

klo 15:00

AMK-tutkinto 240 op
Energiatekniikka, insinööri AMK

Energiatekniikka, insinööri AMK

Toteutustapa

Päivätoteutus

Seuraava haku

Ilmoittautuminen päättynyt

AMK-tutkinto 240 op
Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri AMK

Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri AMK

Toteutustapa

Monimuotototeutus

Seuraava haku

Ilmoittautuminen päättynyt

AMK-tutkinto 240 op
Konetekniikka, insinööri AMK

Konetekniikka, insinööri AMK

Toteutustapa

PäivätoteutusMonimuotototeutus

Seuraava haku

Ilmoittautuminen päättynyt

AMK-tutkinto 240 op
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri AMK

Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri AMK

Toteutustapa

Päivätoteutus

Seuraava haku

Ilmoittautuminen päättynyt

AMK-tutkinto 240 op
Tietotekniikka, insinööri AMK

Tietotekniikka, insinööri AMK

Toteutustapa

Päivätoteutus

Seuraava haku

Ilmoittautuminen päättynyt

AMK-tutkinto 240 op
Ympäristöteknologia, insinööri AMK

Ympäristöteknologia, insinööri AMK

Toteutustapa

Päivätoteutus

Seuraava haku

Ilmoittautuminen päättynyt

AMK-tutkinto 240 op
Information Technology, Bachelor of Engineering

Information Technology, Bachelor of Engineering

Toteutustapa

Päivätoteutus

Seuraava haku

Ilmoittautuminen päättynyt

AMK-tutkinto 210 op
Liiketalous, tradenomi AMK

Liiketalous, tradenomi AMK

Toteutustapa

Päivätoteutus

Seuraava haku

Ilmoittautuminen päättynyt

AMK-tutkinto 210 op
Liiketalous, tradenomi AMK, kansainvälinen kauppa

Liiketalous, tradenomi AMK, kansainvälinen kauppa

Toteutustapa

Verkkototeutus

Seuraava haku

Ilmoittautuminen päättynyt

AMK-tutkinto 210 op
Liiketalous, tradenomi AMK, oikeushallinto

Liiketalous, tradenomi AMK, oikeushallinto

Toteutustapa

Verkkototeutus

Seuraava haku

Ilmoittautuminen päättynyt

Suuntautuminen
AMK-tutkinto 210 op
Liiketalous, tradenomi AMK | Markkinointi
AMK-tutkinto 210 op
Tietojenkäsittely, tradenomi AMK

Tietojenkäsittely, tradenomi AMK

Toteutustapa

Päivätoteutus

Seuraava haku

Ilmoittautuminen päättynyt

AMK-tutkinto 210 op
International Business, Bachelor of Business Administration (BBA)

International Business, Bachelor of Business Administration (BBA)

Toteutustapa

Päivätoteutus

Seuraava haku

Ilmoittautuminen päättynyt

AMK-tutkinto 210 op
Sosionomi, AMK

Sosionomi, AMK

Toteutustapa

Päivätoteutus

Seuraava haku

Ilmoittautuminen päättynyt

AMK-tutkinto 240 op
Terveydenhoitaja, AMK

Terveydenhoitaja, AMK

Toteutustapa

Päivätoteutus

Seuraava haku

Ilmoittautuminen päättynyt