Tilaus- ja täydennyskoulutukset

Räätälöidyt tilauskoulutukseemme on suunniteltu vastaamaan juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin. Koulutuksemme auttavat parantamaan henkilöstösi osaamista ja kasvattamaan yrityksesi kilpailukykyä. Tarjoamme laadukasta koulutusta, jossa yhdistyy asiantuntijoiden tietotaito ja käytännön kokemus tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveys sekä muotoilun aloilta.

Vuorovaikutteisuus

Kartoitetaan yhdessä

Aluksi teemme tarpeiden kartoituksen yhdessä ja kuuntelemme tarkasti toiveitasi. Tämän jälkeen voidaan selvittää, millaisia taitoja ja osaamista henkilöstösi tarvitsee, jotta tavoitteesi voidaan saavuttaa. Koulutustarve voidaan määrittää myös henkilöstön arvioinnin ja palautteen perusteella.

 

Selkeys

Koulutuksen räätälöinti

Kartoituksemme perusteella suunnittelemme koulutuskokonaisuuden, joka vastaa yrityksesi tarpeita ja auttaa tavoitteidenne saavuttamisessa. Koulutuksemme ovat joustavia, monialaisia ja kustannustehokkaita. Tavoitteenamme on varmistaa, että organisaationne saa parhaan mahdollisen hyödyn pitkällä aikavälillä.

 

Aitous

Koulutuksen toteutus

Koulutuskokonaisuutemme toteutuksessa käytämme monipuolisesti luentoja, käytännön harjoituksia, case-esimerkkejä ja keskusteluja. Tällä varmistamme asiakkaillemme mielenkiintoisen, vuorovaikutteisen ja käytännönläheisen koulutuskokemuksen. Kouluttajamme ovat kokeneita ja asiantuntevia alansa ammattilaisia.

Sympaattisuus

Onnistumisenne on meille tärkeää

Koulutuksen jälkiarviointi antaa arvokasta tietoa siitä, miten koulutus onnistui ja miten sitä voidaan parantaa tulevaisuudessa. Palaute auttaa myös sinua ymmärtämään paremmin koulutuksen vaikutuksia yritykseesi ja henkilöstösi osaamisen kehittymiseen.

Ota yhteyttä

– Keskustellaan tarpeistanne ja siitä kuinka voimme auttaa!

Kalle Hällfors, asiakkuusvastaava

Kalle Hällfors

Asiakkuusvastaava, tekniikka
kalle.hallfors@vamk.fi
+358 50 313 6915

Henkilökuva sari saarikoski 250px pieni

Sari Saarikoski

Asiakkuusvastaava, liiketalous
sari.saarikoski@vamk.fi
+358 207 663 643

Piritta Setalä, asiakkuusvastaava

Pirita Setälä

Asiakkuusvastaava, sosiaali- ja terveysala
pirita.setala@vamk.fi
+358 50 303 0949

Tommi Siljamäki, asiakkuusvastaava

Tommi Siljamäki

Asiakkuusvastaava, Muova
tommi.siljamaki@muova.fi
+358 50 573 4003

Jenna Puska, palveluliikennetoiminnan päällikkö

Jenna Puska

Palveluliiketoiminnan päällikkö
jenna.puska@vamk.fi
+358 50 472 4330

Valmiit koulutuspaketit

Haluatko tarjota henkilöstöllesi uutta osaamista ja kehittää organisaatiosi toimintaa? Meidän valmiit tilauskoulutuspakettimme tarjoavat monipuolisia ja käytännönläheisiä koulutusvaihtoehtoja eri alojen ammattilaisille.

Koulutuspakettimme sisältävät monipuolisia koulutuskokonaisuuksia, jotka on räätälöity vastaamaan eri alojen uudistuviin tarpeisiin. Voit valita valmiista koulutuspaketeistamme tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä muotoiluun liittyviä koulutuskokonaisuuksia.

Valmiit täydennyskoulutuspaketit

Sijoittamalla aikaasi ja energiasi täydennyskoulutukseen, avaat itsellesi uusia uramahdollisuuksia ja kehität ammatillista osaamistasi. Tule mukaan oppimaan uusia taitoja ja verkostoitumaan muiden alan ammattilaisten kanssa. Ota askel kohti menestyksekästä tulevaisuutta ja varaa paikkasi täydennyskoulutukseemme jo tänään!

Haku käynnissä
Täydennyskoulutus 5 op
RAI – kouluttajakoulutus

RAI – kouluttajakoulutus

Toteutustapa

Verkkototeutus

Ilmoittautuminen

11.10.2023 -

klo 00:00

15.12.2023

klo 00:00

Neljä ihmistä pitää neljää palapelin palaa kädessä.

Yrityksen koulutustarve voi syntyä monesta eri syystä

 1. Muutokset organisaatiossa:
  Organisaation muutokset, kuten uudet tuotteet tai palvelut, prosessien muutokset tai organisaation kasvu, voivat vaatia uusien taitojen ja osaamisen hankkimista henkilöstölle.
 2. Strategian muutokset:
  Kun organisaation strategia muuttuu, henkilöstön on voitava sopeutua uusiin vaatimuksiin. Tämä voi tarkoittaa uuden tiedon ja taitojen oppimista.
 3. Uusien teknologioiden käyttöönotto:
  Uusien teknologioiden käyttöönotto voi vaatia henkilöstön kouluttamista niiden käyttöön ja hyödyntämiseen.
 4.  Työpaikkojen vaatimukset:
  Työpaikkojen vaatimukset voivat muuttua ajan myötä ja uusia vaatimuksia tulee. Henkilöstön kouluttaminen uusien vaatimusten mukaan voi auttaa varmistamaan organisaation kilpailukyvyn ja tehokkuuden.
 5. Henkilöstön kehittäminen:
  Henkilöstön kehittäminen on tärkeä osa organisaation kasvua ja menestystä. Koulutus voi auttaa henkilöstöä kehittämään uusia taitoja ja osaamista, mikä voi edistää urakehitystä ja johtaa parempaan suoritukseen.
Esimerkkiaiheita sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin

Tarjoamme sekä lyhytkestoista että pitempiaikaista sosiaali- ja terveysalan tilauskoulutusta riippuen työyhteisöjen tarpeista.

Sairaanhoitajien tilauskoulutus

 • Rajattu lääkkeenmäärääminen
 • Työterveyshuollon pätevyys
 • Takaisin kotiin -Paluu hoitotyöhön koulutus

Sote-alan tilauskoulutus

 • Simulaatio-ohjaajan peruskurssi
Esimerkkiaiheita liiketalouden koulutuksiin

Tarjoamme sekä lyhytkestoista että pitempiaikaista liiketalouden tilauskoulutusta riippuen työyhteisöjen tarpeista.

Viestintä

 • Liike-elämän viestintä
 • Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen
 • Esiintymistaito (retoriikka ja argumentaatio liike-elämän viestintätilanteissa)
 • Kulttuurien välinen viestintä
 • Tekstianalyysi (asiatekstien erityisominaisuudet)

Kansainvälistyminen ja ulkomaankauppa

 • Yleinen markkinatietous eri markkinoilta
 • Kulttuuri ja businesskulttuuri eri markkina-alueilla
 • Tiedonhankinta kansainvälisessä kaupassa
 • Kansainvälisen kaupan maksuehdot ja rahoitus
 • Viennin menettelyt

Markkinointi

 • Markkinoinnin suunnittelu
 • Virtuaalinen markkinointi
 • Suhdemarkkinointi
 • B2B-verkostot
 • Myyntityö

Taloushallinto

 • Konsernitilinpäätöksen perusteet
 • Arvonlisäverotus
 • Yrityksen analysointi
Esimerkkiaiheita tekniikan koulutuksiin

Tarjoamme sekä lyhytkestoista että pitempiaikaista tekniikan tilauskoulutusta riippuen työyhteisöjen tarpeista.

Kestävyys ja vastuullisuus

 • Vastuullisuusraportointi
 • Hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskenta
 • Hiilineutraali yhteiskunta
 • Yritysten päästövähennystoimet
 • Kiertotalousliiketoiminta

Robottiautomaatio

 • Robottijärjestelmät
 • Robotin ohjelmointi
 • Robottitarraimet
 • Kappaleenkäsittelyautomaatio
 • Robottijärjestelmän suunnittelu
 • Robotti-investoinneissa huomioitavat asiat

3D-tuotetekniikka

 • Mallinnus
 • Cam-ohjelmointi
 • Muottisuunnittelu
 • Tuotetiedon hallinta

Turvallisuustekniikka

 • Direktiivit ja turvallisuusstandardit
 • Riskianalyysi
 • Ergonomia
 • CE-merkintä
 • Ruiskuvalutekniikka
 • Ruiskuvalukoneen käyttö
 • Ruiskuvalumuotin ja tuotteen vaatimukset
 • Muovityypit

Basic Module – The New Management Accountant

 • The Management Accountant
 • Changing Roles
 • Current Issues
 • Strategy
 • Value-based Management
 • Strategic Management Accounting
 • Strategic Financial Management
 • Tactics
 • Structure
 • Balanced Scorecard
 • Benchmarking
 • Activity-based Costing
 • Marginal Costing
 • Throughput Accounting
 • Advanced Accounting
 • Operations
 • Performance Measurement
 • Management Control Issues
 • Customer Orientation
 • Behavioural Issues

Sähkötekniikan koulutuspaketit

 • Uudet säädökset ja asennukset sekä niiden soveltaminen
 • Sähkötekniset teoriat ja niiden soveltaminen
 • Sähkönkäytön laitetekniikka, niiden erityispiirteet sekä soveltaminen
 • Ohjelmoitavant logiikat, toimintojen ja kokoonpanojen suunnittelu, ohjelmointi
 • Valvomo-ohjelmistot ja niiden soveltaminen
 • Kenttäväylät, automaation digitaalinen tiedonsiirto ja niiden soveltaminen
 • Relesuojauskoulutus
 • Toistuvat koulutustapahtumat esim.
 • Sähkönjakelutekniikan ja suojauksen koulutus yritysten kansainvälisille opiskelijaryhmille
 • Sähkömoottorit ja niiden ominaisuudet
 • Ohjelmoitavat logiikat, Siemens S7, PC-valvomo-ohjelmat ja niiden yhteiskäyttö
 • Automaation tiedonsiirto, tietojen päivittäminen ja laajentaminen
 • Tehoelektroniikka ja sen soveltaminen
 • Sähkön laadun mittauskoulutus
 • IEC 61850 horisontaalikommunikaation konfigurointi monitoimittajaympäristössä

Ota yhteyttä, niin räätälöimme yrityksesi tarpeisiin sopivan koulutuksen.

Kysy tarjousta myös muotoilun koulutuspaketeista

Muotoilun edellätekijä vuodesta 1988

Muotoilukeskus MUOVA on Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilun yksikkö Vaasassa.

MUOVA on perustettu Taideteollisen korkeakoulun toimesta vuonna 1988, josta lähtien Muovan tehtävänä on ollut rakentaa pk-yritysten kansainvälistä kilpailukykyä muotoilun keinoin

Ota yhteyttä, niin räätälöimme yrityksesi tarpeisiin sopivan koulutuksen.

Tommi Siljamäki
tommi.siljamaki@vamk.fi, +358 207 663 634

Muovan verkkosivuille

Tutustu myös näihin

Erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus

Haluatko syventää ja laajentaa oman alasi erityisosaamista tai suunnata vaativimpiin asiantuntijatehtäviin? Erikoistumiskoulutus sopii sinulle, jos olet jo suorittanut korkeakoulututkinnon ja toiminut työelämässä.

Ole Avoin! – Oppiminen ei tunne rajoja!

Ole Avoin! – Oppiminen ei tunne rajoja!

Olet sitten lisäkoulutusta tarvitseva ammattilainen tai innokas itsesi kehittäjä, tarjoamme monipuolisen valikoiman tekniikan, liiketalouden ja sote-alan koulutuksia. Ilmoittaudu avoimen AMK:n opintoihin, vain taivas on rajana. Ilmoittautuminen kevään opintojaksoille on alkanut!

Hae Master Schooliimme

Hae Master Schooliimme

Masters only – Avaa oven uusiin mahdollisuuksiin! Opiskele ylempi AMK-tutkinto VAMKin Master Schoolissa. HAKU englanninkielisiin tutkintoihin 3.–17.1.2024 ja suomenkielisiin tutkintoihin 13.–27.3.2024