Opiskelijaurheilijana VAMKissa

Opiskelijaurheilijana VAMKissa

Vaasan ammattikorkeakoulu ja Vaasan Seudun Urheiluakatemia tekevät tiivistä yhteistyötä, joka mahdollistaa SM- ja maajoukkuetasolla urheileville huippu- ja ammattiurheilijoille Vaasan Seudun Urheiluakatemian kautta mm. tukea harjoitteluun sekä asiantuntijapalveluiden käyttöön opintojensa ohella.

Meillä VAMKissa voit yhdistää AMK-opinnot joustavasti urheiluarkeen meidän ja Vaasan Seudun Urheiluakatemian tuella. Pohjanmaan ja Vaasan seudun alue palveluineen luo hyvät edellytykset opintojen ja urheilun yhdistämiselle. Vaasan Seudun Urheiluakatemia on oppilaitosten, urheilijoiden, urheilun lajiliittojen, Vaasan kaupungin ja urheilun tukipalveluja tarjoavien tahojen muodostama yhteistyöverkosto. Urheiluakatemia toimii yhdessä muiden urheiluakatemioiden sekä Suomen Olympiakomitean kanssa tiiviissä yhteistyössä.

Urheilun ja opintojen yhdistäminen

  • VSUA:n kaksoisura-koordinaattori Martin Grandell tarjoaa korkeakoulussa opiskeleville urheilijoille henkilökohtaista ohjausta opiskelun ja urheilun yhdistämisestä.
  • VAMKissa on tarjolla kattavat tuki-, ohjaus- ja hyvinvointipalvelut, joita opiskelijat voivat hyödyntää opintojensa tukena mm. yksilöllisten ja henkilökohtaisten opintosuunnitelmiensa sekä -polkujen rakentamisessa.
  • VAMKin tuki-, ohjaus- ja hyvinvointipalvelut sisältävät mm. ryhmänohjaajien, ura- ja rekrytointiasiantuntijoiden, amk-kuraattorin, koulutusalakohtaisen opinto-ohjaajan sekä opiskelijatutorien ja oppilaskunta VAMOKin tuen.
  • Huomioimme urheilijoiden arjen, kisamatkat sekä treenileirit mm. erilaisia suoritustapoja mahdollistaen. Käännythän aina oman ryhmänohjaajasi tai opinto-ohjaajan puoleen kaivatessasi tukea erityisjärjestelyiden osalta!
  • Käytössämme on mm. EXAM – sähköinen tenttipalvelu, jota opiskelijat voivat hyödyntää ajasta ja paikasta riippumattomien tenttien suorittamiseen.
Tartan track g021482cdb 1920

Korkeakouluissa opiskelevat urheilijat jaetaan kolmeen ryhmään heidän urheilutasonsa perusteella

  • Suomen Olympiakomitean ja Paralympiakomitean tukiurheilijat
  • Aikuisten tai nuorten maajoukkueessa urheilevat
  • Muut ammattilaisurheilijat, tavoitteellisesti urheilevat ja huipulle tähtäävät

 

Haku Vaasan seudun urheiluakatemiaan

Haku Urheiluakatemiaan korkea-asteella opiskelevan urheilijan osalta tapahtuu erillisellä hakemuksella. Ennen hakulomakkeen täyttämistä on tärkeää tutustua siihen, mitä urheiluakatemia voi sinulle tarjota ja mihin urheilijana omalta osaltasi sitoudut. Lukuvuosittain hakuaika on ensisijaisesti elo-syyskuussa, mutta hakemuksen voi jättää myös kesken lukuvuoden ns. jatkuvan haun kautta. Urheiluakatemian jäsenyys myönnetään vuodeksi kerrallaan ja on urheilijalle maksuton.

Vaasan seudun urheiluakatemian yhteystiedot

Kaksoisura-koordinaattori Martin Grandell
040 8525003

Lue lisää

Haku VAMKiin tutkinto-opiskelijaksi

Vaasan ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi voi hakea kevään ja syksyn yhteishauissa.
Haku tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu Opintopolussa(opintopolku.fi) kaksi kertaa vuodessa 15. – 31.5 ja 15.-30.11. Tässä haussa hakeminen edellyttää, että hakija on

  • suorittanut 30 op liiketalouden polkuopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa
  • opinnot on merkitty opiskelijarekisteriin haun viimeiseen päivään mennessä.
Haku polkuopintoihin

30 op:n polkuopinnot suoritetaan lähtökohtaisesti liiketalouden etätoteutuksessa, Urheilijapolun opinnot ovat maksuttomia.

Opiskelijastipendit, urheilijastipendi

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijana ja Vaasan seudun urheiluakatemian jäsenenä sinulla on mahdollisuus kertaluonteisesti hakea urheilijastipendiä. Stipendin myöntämisen edellytyksinä on opintojen ja tavoitteellisen urheilun yhdistäminen menestyksekkäästi.

Urheilijastipendin hakuaika on lukuvuosittain keväisin. Haku urheilijastipendiin tapahtuu hakulomakkeen kautta. Urheilijastipendin määrä voi olla enintään 1000 euroa. Lue lisää verkkosivuiltamme.

 

Rgb check nega

Vaasan seudun urheiluakatemia

Kaksoisura-koordinaattori Martin Grandell
040 8525003
martin.grandell@vsua.fi

Lue lisää