Työelämän tarpeista lähtevää kehitystyötä

Hankkeemme edistävät osaamista ja tietotaitoa sekä työelämän tarpeista lähtevää kehitystyötä. Hanketyöllämme haluamme vaikuttaa yhteiskuntaan sekä haastaa yrityksiä ja organisaatioita kehittymään ja vahvistamaan siten alueen elinvoimaisuutta.

Hanketoiminta VAMKissa

Meillä on pitkät perinteet hanketoiminnassa ja hankekumppanuuksissa. Hankkeemme liittyvät vahvasti alueen elinkeinoelämään ja vahvuuksiimme, jotka ovat:

  • Älykäs energiatehokas sähkötekniikka ja robottiautomaatio
  • Vientiteollisuuden liiketoimintaosaaminen ja logistiikka
  • Sosiaalisesti kestävät, eettiset ja uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut
  • Markkinalähtöisten ja kestävien tuote- ja palvelujärjestelmien sekä teollisten ja sote-palveluiden muotoilu

Hanketoiminta niveltyy vahvasti opetustoimintaan, kehittäen sitä edelleen työelämälähtöisemmäksi ja työelämäntarpeita vastaavaksi. Hankkeissa ovat mukana niin opiskelijat, opettajat kuin alueen yritykset ja työelämäkin. Yhä useammat hankkeemme ovat kansainvälisiä, johtuen jo sijainnistamme globaalien yrityksien keskellä, yritteliäällä Pohjanmaalla.

Lisätietoa hanketoiminnastamme:

TKI-palvelut@vamk.fi

Sarihudd 250

Sari Hudd

TKI-erityisasiantuntija

sari.hudd@vamk.fi
+358 207 663 423

Minna ritari 250px

Minna Ritari

TKI-erityisasiantuntija

minna.ritari@vamk.fi
+358 207 663 421

Sirpa nygarg 250

Sirpa Loukiainen-Nygård

TKI-erityisasiantuntija

sirpa.loukiainen-nygard@vamk.fi
+358 207 663 622

Hankkeita esittelyssä

Hanke
Hajautettu biokaasun tuotanto Lapissa

Hajautettu biokaasun tuotanto Lapissa

Hankkeen kesto

1.4.2024 - 30.11.2025

Hanke
Osaamista energiamurroksen johtamiseen

Osaamista energiamurroksen johtamiseen

Hankkeen kesto

1.1.2024 - 31.12.2026

Hanke
Biometaanin tuotantolaitos

Biometaanin tuotantolaitos

Hankkeen kesto

31.1.2024 - 30.6.2025

Hanke
Tuulivoima-alan asiantuntijakoulutus

Tuulivoima-alan asiantuntijakoulutus

Hankkeen kesto

1.1.2024 - 31.3.2025

Hanke
Ehkäisevää päihdetyötä Pohjanmaalle

Ehkäisevää päihdetyötä Pohjanmaalle

Hankkeen kesto

1.1.2024 - 31.12.2026

Hanke
Kysyntäjousto

Kysyntäjousto

Hankkeen kesto

1.1.2024 - 31.12.2025

Hanke
MAP-UP-P2X

MAP-UP-P2X

Hankkeen kesto

1.1.2024 - 31.12.2026

Hanke
PK-yritysten TKI-polku

PK-yritysten TKI-polku

Hankkeen kesto

1.1.2024 - 31.12.2025

Hanke
Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet

Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet

Hankkeen kesto

15.8.2023 - 31.10.2024