Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää kykyjäsi kriittisessä ajattelussa, tiedon soveltamisessa, luovuudessa, itsenäisessä ongelmanratkaisussa sekä oman osaamisen, työn ja ammattialan kehittämisessä. Opinnäytetyölläsi osoitat, että pystyt toimimaan tulevan ammattialasi asiantuntijatehtävissä.

Ohjeet

Ohjeita, opinnäytetyön mallipohjaa ja YAMK-arviointikriteerejä on tarkennettu 1.8.2023, ne kannattaa lukea huolellisesti. Ohjeissa esimerkiksi lisätietoa uudistuksesta liittyen opintopisteiden vaiheistukseen, eli 1.8.2023 alkaen saat ’hyväksytyn’ suoritusmerkinnän kolmessa eri vaiheessa PAKKIin, joka muuttuu loppuarvosanan mukaiseksi opinnäytetyön valmistuttua.

Ohjeet, linkit ja lomakkeet opinnäytetyön tekemiseen

Kirjoitusohjeet ja lähdeviittaustekniikka

Lähdeviittaustekniikka on nyt APA 7 ja joissakin tekniikan alan opinnäytetöissä käytetään numeroviittaustekniikkaa. Kirjoitusohjeiden käyttöönotossa on siirtymäaika, jos esimerkiksi olet jo aloittanut opinnäytetyösi, voit käyttää aiempaa viittaustekniikkaa. Tarkentuneita kirjoitusohjeita noudatetaan läpi opintojen.

Tarkentuneet kirjoitusohjeet

Tiedonhaku

Tiedonhaun oppaaseen on lisätty ohjeet liittyen tekoälyn hyödyntämiseen tiedonhaussa.

Tiedonhaun opas

 

 

Happy college students studying together

VAMK opinnäytetyöpajasta ohjausta, tukea ja kannustusta opinnäytetyöprosessiin

Tule kokeilemaan opinnäytetyöpajaa! Työpajassa ratkotaan yhdessä opinnäytetyön tekemiseen liittyviä ongelmia, jaetaan vinkkejä, saadaan vertaistukea ja ennen kaikkea tehdään opinnäytetyötä. Voit tulla työpajaan missä tahansa opinnäytetyöprosessin vaiheessa.

Tutustu lisää ja katso aikataulut