Esteetön opiskelu ja lukikortti

Web vamk helmikuu2018 c2 29

Esteetön opiskelu

Esteettömyys koskettaa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilökuntaa. Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön esteettömyyttä toteutetaan siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Esteettömyystyö perustuu yhdenvertaisuuslakiin. Esteettömyystyössä vaikutetaan monipuolisesti opiskelun esteiden poistamiseen. Esteettömyys on tärkeää niille korkeakouluyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma. Tilojen käytettävyyden ohella huomiota kiinnitetään myös ns. näkymättömien esteiden poistamiseen. Näitä ovat mm. erilaiset oppimisen haasteiden erityiskysymykset, sekä mielenterveyteen liittyvät esteet.

Esteetöntä opiskelua tuetaan opiskelijoiden henkilökohtaisella ohjauksella.

VAMKin tilojen esteettömyys

VAMKin tilojen esteettömyys

Kaikissa Vaasan ammattikorkeakoulun kiinteistöissä on esteetön kulku. Kiinteistöihin on hyvät kulkuyhteydet muualta kaupungista ja myös invapaikoitus on kunnossa.

 • Kaikkien kiinteistöjen pysäköintipaikoilla on merkityt inva-paikat. (katso kartta> kartta tulossa)
 • Päärakennnukseen ja Technobothnialle esteetön kulku on pääovien kautta (katso kartta> kartta tulossa)
 • Alereen pääsee estettömästi sivuoven kautta avaimella. Tarvittaessa kysy vahtimestareilta (katso kartta> kartta tulossa).
 • VAMKilla on vierailijoita varten lainattava pyörätuoli, jota voi tarvittaessa tiedustella vahtimestareilta.
 • VAMKissa on useita inva-WC:tä
 • Liikkumista helpottavia hissejä on useita

Lisätietoja:

Sanna Torkko, Kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö

+358 207 663 429

sanna.torkko@vamk.fi

Yksilölliset järjestelyt opintojen eri vaiheissa

Yksilölliset järjestelyt opintojen eri vaiheissa

Opintojen alussa opiskelijoita tiedotetaan yksilöllisten järjestelyiden mahdollisuudesta, NMI DigiLukiseulasta ja LUKI-kortista. LUKI-kortin saamiseksi opiskelija on yhteydessä ammattikorkeakoulukuraattoriin, joka tekee suosituksen opintojen yksilöllisistä järjestelyistä ja kirjaa tarvittavat yksilölliset järjestelyt LUKI-korttiin. Opiskelija näyttää opintojen aikana LUKI-korttia opettajalle aina yksilöllisiä järjestelyjä tarvitessaan.

Yksilöllisiä järjestelyitä opintojen aikana voivat olla esimerkiksi:

 • Lisäaika tenteissä ja muissa samantapaisissa tehtävissä (20 min / 45 min oppitunti)
 • Oikeus käyttää tietokonetta koetilanteessa
 • Mahdollisuuksien mukaan erillisen rauhallisen tilan järjestäminen tenttitilanteissa (esim. Exam-tenttitila)
 • Luentomateriaalien saaminen käyttöön ennen luentoa
 • Kirjoitusvirheet eivät vaikuta arviointiin, kun viesti välittyy
 • Kirjastossa pidennetty lainausaika kurssikirjoille
 • Celia-äänikirjat

Opintojen yksilöllisiä suoritustapoja voi tarvittaessa olla myös muita (esim. mukautetut tehtävien palautusajat, suullinen ohjeistus tai kokeen täydentäminen, yksilölliset tehtävänannot, tehtävien pilkkominen pienempiin osiin) ja ne huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Opiskelija sopii yksilöllisistä järjestelyistä aina yhdessä opintojakson opettajan kanssa.

Harjoittelun aikana

Mahdolliset harjoitteluun liittyvät järjestelyt sovitaan harjoittelunohjaajan kanssa. Lukivaikeuksista tiedotetaan harjoittelupaikkaan, mikäli opiskelija haluaa. Opiskelijaa rohkaistaan kertomaan vaikeuksista itse.

Opinnäytetyötä tehtäessä

Opinnäytetyön kirjalliseen raportointiin annetaan tarvittaessa lisäohjausta. Lukilausunto otetaan huomioon kypsyysnäytteen arvioinnissa. Opiskelijan tulee aina itse ottaa puheeksi LUKI-ja muut oppimisen vaikeudet opintojen aikana, jotta ne voidaan ottaa huomioon ja voidaan sopia yksilöllisistä järjestelyistä.

Lisäopetus

Opintojaksoon kuuluvan perusopetuksen lisäksi voidaan järjestää ylimääräistä opetusta niille opiskelijoille, joilla ilmenee erityisen suuria vaikeuksia saavuttaa opetussuunnitelmissa edellytetyt vähimmäistavoitteet. Aloitteen lisäopetuksen järjestämisestä voi tehdä joko opiskelija tai opettaja. Tarvittava lisäopetuksen määrä selvitetään kussakin tapauksessa erikseen.

Käytännön ohjeita

Opiskelija ottaa aina itse puheeksi opettajan kanssa LUKI-ja muut oppimisen vaikeudet, jotta ne voidaan ottaa huomioon

 • Opiskelija ilmoittaa opettajalle erityisjärjestelystä etukäteen, mieluiten sähköpostitse (heti opintojakson alussa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä)
 • Opiskelija ja opettaja sopivat yhdessä yksilöllisten järjestelyiden mahdollisuudesta ja käytännön toteutuksesta kullakin opintojaksolla erikseen.
 • Opiskelija pitää LUKI-korttia aina mukana ja on valmis esittämään sen opintojakson opettajalle tai tenttivalvojalle pyydettäessä.

Tentit ja kypsyysnäyte

 • Opiskelija on yhteydessä opettajaan aina ennen tenttiä, jotta opettaja voi huomioida yksilölliset järjestelyt. HUOM! Heti opintojakson alussa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä)
 • Opiskelija, jolla on LUKI-kortti, merkitsee aina tentin ja tehtävän vastauksen mukaan tiedon asiasta esim. ”LUKI-vaikeus”. Näin opettaja tietää ottaa asian arvioinnissa huomioon.

Lisäaika uusintatilaisuuksissa

 • Lisäaikaan oikeutettu opiskelija voi ilmoittautua vain yhden kokeen uusintaan samassa uusintatilaisuudessa.
 • Uusintatilaisuudet kestävät 3x 45 min, joten lisäajasta ei tarvitse erikseen ilmoittaa.

Muista myös Datero ry:n lukemista, kirjoittamista ja keskittymistä tukeva yksilöohjaus.

LUKI-kortti

Yksilöllisillä järjestelyillä lisätukea opiskeluun

Yksilöllisillä opetuksen, ohjauksen, tenttimisen ja/tai opiskelun järjestelyillä voidaan edistää opintojen sujumista ja tukea opiskelijoita, joilla on LUKI-tai muita oppimisvaikeuksia. Tarvittavat yksilölliset järjestelyt kirjataan LUKI-korttiin.

 • Opiskelija näyttää LUKI-korttia opettajalle heti opintojakson alussa ja aina yksilöllisiä järjestelyjä tarvitessaan, kuitenkin viimeistään kaksi viikko ennen tenttiä.
 • Opiskelija ottaa aina itse puheeksi opettajan kanssa LUKI-ja muut oppimisen vaikeudet, jotta ne voidaan ottaa huomioon.
 • Opiskelija ja opettaja sopivat yhdessä yksilöllisten järjestelyiden käytännön toteutuksesta kullakin opintojaksolla erikseen.
 • Pidä LUKI-korttia mukanasi ja ole valmis esittämään se opintojakson opettajalle pyydettäessä.

LUKI-kortin saamiseksi opiskelija on yhteydessä ammattikorkeakoulukuraattoriin.

Jos sinulla on jo todettu lukemisen tai kirjoittamisen vaikeus, niin silloin sinun ei tarvitse uudelleen käydä lukiseulassa tai lukitestissä, vaan voit olla suoraan yhteydessä kuraattoriin yksilöllisten järjestelyjen saamiseksi. Ajanvaraus tästä.

NMI DigiLukiseula

Epäiletkö itselläsi lukivaikeutta? Osallistu NMI DigiLukiseulaan!

Niilo Mäki Instituutissa kehitetty lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille on tarkoitettu yli 15-vuotiaiden opiskelijoiden lukivaikeuksien tunnistamiseen. Testin avulla lukemiseen ja/tai kirjoittamiseen liittyvää vaikeutta voidaan tehokkaasti tunnistaa. DigiLukiseulan arvioinnista saatu tieto toimii pohjana mahdollisten tukitoimien suunnittelulle.

Ne opiskelijat, joiden haasteet edellyttävät lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tarkempaa arviointia, ohjataan Digilukiseulan jälkeen tarkempiin erityisopettajan yksilötesteihin. DigiLukiseula ja mahdolliset erityisopettajan tekemät yksilötestit ovat maksuttomia VAMKin opiskelijoille.

 • Huomioi, että et voi osallistua DigiLukiseulaan, jos äidinkielesi on jokin muu kuin suomi.
 • Jos sinulla on jo todettu lukemisen tai kirjoittamisen vaikeus, niin silloin ei tarvitse uudestaan käydä lukiseulassa, vaan voit olla suoraan yhteydessä kuraattoriin sopiaksesi yksilöllisistä järjestelyistä.

Yksittäiset lukiseulat ovat mahdollisia koko lukuvuoden ajan kuraattorin ajanvarauksen kautta.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Teija Pitkäkangas, ammattikorkeakoulukuraattori

VAMK – Vaasan ammattikorkeakoulu
Wolffintie 30, 65200 Vaasa
(W)A1126
+358 (0) 50 435 4508

teija.pitkakangas@vamk.fi

Celia äänikirjat ja pidennetty lainausaika

Pidennetty lainausaika kurssikirjoille

Tiedekirjasto Tritonian kautta ne opiskelijat, joilla on lukemiseen liittyviä rajoitteita, saavat pidemmän laina-ajan kurssikirjoille. Opiskelijan täytyy suostua siihen, että tiedot erikoisoikeuksista tallennetaan rekisteriin. Opiskelija saa 3 viikon laina-ajan kurssikirjoille.

Ota yhteyttä toimipisteesi lainausvastaavaan ja sovi tapaamisesta

Vaasa: Vesa Perkiömäki, loans@uwasa.fi

Valmistaudu esittämään todistus lukivaikeuksista. Todistukseksi käy myös oman korkeakoulun suositus opiskelun erityisjärjestelyistä.

CELIA äänikirjat ja e-kirjat

Saavutettavuuskirjasto Celia tarjoaa ilmaiseksi kauno- ja tietokirjallisuutta ja oppikirjoja ääni-, piste- ja elektronisina kirjoina kaikille, joille tavallisen painetun kirjan lukeminen on vaikeaa. Ota yhteyttä ja sovi henkilökohtainen aika, jos haluat Celian käyttäjäksi!

Celia-yhdyshenkilö: Tietopalveluneuvoja Vesa Perkiömäki, vesa.perkiomaki@uwasa.fi , 029-449 8243

Liikuntarajoitteiset

Tritoniassa autetaan kirjojen etsimisessä ja noutamisessa. Kirjakuljetukset toimipisteiden välillä ovat ilmaisia liikuntarajoitteisille (ei koske lyhytlainoja, joita ei kuljeteta). Verkon kautta pääset uusimaan lainoja, varaamaan kirjoja ja maksamaan myöhästymismaksuja.

 • Kirjaston lainausautomaatit ja hakukoneet 1. kerroksessa on sijoitettu säädettäville pöydille.
 • Kirjastossa on hissi asiakaskäytössä.
 • Kirjastossa on kaksi säädettävää sähkötyöpöytää 2. kerroksen hiljaisessa lukutilassa.
 • Esteetön wc-tila sijaitsee 1. kerroksessa Tervahovin puoleisessa päädyssä. Ulkosisäänkäynneissä on automaattiovet.

Lue lisää Tritonian saavutettavuudesta ja esteettömistä palveluista

 

Dateron ohjausta opiskelijoille

Vaivaako lukivaikeus? Datero tarjoaa ohjausta lukemista, kirjoittamista ja keskittymistä tukevien sovellusten käyttöönoton tueksi

Digitalisaatio asettaa suuria vaatimuksia kirjoitetun kielen päivittäiseen käyttöön. ​Samalla se kuitenkin tarjoaa meille mainioita välineitä lukemisen, kirjoittamisen ja keskittymisen tueksi.

 • Tekstejä voi kuunnella ja tuottaa puhumalla.
 • Keskittymisen tueksi parilla klikkauksella voit selkeyttää nettisivuja.
 • Saat ohjauksen tai apua miten voit helpottaa lukemista, kirjoittamista ja keskittymistä sinulle sopivilla asetuksilla. Esimerkiksi voit muuttaa puheesi tekstiksi kirjoittamisen sijaan. Sinä puhut ja tietokone kirjoittaa.
 • Voit myös käyttää lukunäkymää tai kohdistaa vain osan tekstistä, jos nettisivut vaikuttavat sekavilta tekstin ympärillä olevan valtavan tietotulvan takia.

Sara Johansson, erityisopettaja

Puh. 040 838 7059 sara.johansson@datero.fi

Datero ry, www.datero.fi