Esteetön opiskelu ja lukikortti

Web vamk helmikuu2018 c2 29

Esteetön opiskelu

Esteettömyys koskettaa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilökuntaa. Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön esteettömyyttä toteutetaan siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Esteettömyystyö perustuu yhdenvertaisuuslakiin. Esteettömyystyössä vaikutetaan monipuolisesti opiskelun esteiden poistamiseen. Esteettömyys on tärkeää niille korkeakouluyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma. Tilojen käytettävyyden ohella huomiota kiinnitetään myös ns. näkymättömien esteiden poistamiseen. Näitä ovat mm. erilaiset oppimisen haasteiden erityiskysymykset, sekä mielenterveyteen liittyvät esteet.

Esteetöntä opiskelua tuetaan opiskelijoiden henkilökohtaisella ohjauksella.

VAMKin tilojen esteettömyys

VAMKin tilojen esteettömyys

Kaikissa Vaasan ammattikorkeakoulun kiinteistöissä on esteetön kulku. Kiinteistöihin on hyvät kulkuyhteydet muualta kaupungista ja myös invapaikoitus on kunnossa.

 • Kaikkien kiinteistöjen pysäköintipaikoilla on merkityt inva-paikat. (katso kartta> kartta tulossa)
 • Päärakennnukseen ja Technobothnialle esteetön kulku on pääovien kautta (katso kartta> kartta tulossa)
 • Alereen pääsee estettömästi sivuoven kautta avaimella. Tarvittaessa kysy vahtimestareilta (katso kartta> kartta tulossa).
 • VAMKilla on vierailijoita varten lainattava pyörätuoli, jota voi tarvittaessa tiedustella vahtimestareilta.
 • VAMKissa on useita inva-WC:tä
 • Liikkumista helpottavia hissejä on useita

Lisätietoja:

Sanna Torkko, Kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö

+358 207 663 429

sanna.torkko@vamk.fi

Erityisjärjestelyt luki- ja oppimisvaikeustilanteissa (VAMK LUKI-kortti)

Erityisjärjestelyt luki- ja oppimisvaikeustilanteissa

Erityisjärjestelyjen tarkoituksena on tukea opiskelijoita, joilla on LUKI-tai muita oppimisvaikeuksia. LUKI-todistuksen tai lääkärin lausunnon perusteella opiskelija voi saada lisäopetusta tai voidaan ryhtyä muihin mahdollisesti tarvittaviin erityisjärjestelyihin.

LUKI-kortti

LUKI-kortin saa opiskelija, jolla on todistus LUKI-tai muusta oppimisvaikeudesta. LUKI-kortin saamiseksi opiskelija on yhteydessä ammattikorkeakoulukuraattoriin. Opiskelija ottaa itse puheeksi opettajan kanssa LUKI-ja muut oppimisen vaikeudet, jotta ne voidaan ottaa huomioon ja voidaan sopia erityisjärjestelyistä.

 • Mikäli opiskelijalla ei ole todistusta LUKI-tai muusta oppimisvaikeudesta, tai opiskelija tai opettaja epäilee opiskelijalla lukivaikeuksia, niin opiskelija ohjataan korkeakoulukuraattorin kautta NMI DigiLukiseulaan
 • Kuraattorin kanssa sovitaan opintojen erityisjärjestelyistä (tarvittaessa myös yhdessä opinto-ohjaajan tai ryhmäohjaajan kanssa)
 • Tarvittavat erityisjärjestelyt kirjataan LUKI-korttiin, josta näkyvät myös opiskelijan henkilötiedot
 • Opiskelija näyttää LUKI-korttia opettajalle aina erityisjärjestelyjä tarvitessaan

Jos sinulla on jo todettu lukemisen tai kirjoittamisen vaikeus, niin silloin ei tarvitse uudestaan käydä lukiseulassa vaan voit olla suoraan yhteydessä kuraattoriin erityisjärjestelyjen saamiseksi.

NMI DigiLukiseula nuorille ja aikuisille

Epäiletkö itselläsi lukivaikeutta?

Nyt Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua NMI DigiLukiseulaan!

Niilo Mäki Instituutissa kehitetty lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille on tarkoitettu yli 15-vuotiaiden opiskelijoiden lukivaikeuksien tunnistamiseen. Testin avulla lukemiseen ja/tai kirjoittamiseen liittyvää vaikeutta voidaan tehokkaasti tunnistaa. DigiLukiseulan arvioinnista saatu tieto toimii pohjana mahdollisten tukitoimien suunnittelulle.

Ne opiskelijat, joiden haasteet edellyttävät lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tarkempaa arviointia, ohjataan Digilukiseulan jälkeen tarkempiin yksilötesteihin. DigiLukiseula ja mahdolliset erityisopettajan tekemät yksilötestit ovat maksuttomia VAMKin opiskelijoille.

HUOM! Et voi osallistua DigiLukiseulaan, jos äidinkielesi ei ole suomi. Jos sinulla on jo todettu lukemisen tai kirjoittamisen vaikeus, niin silloin ei tarvitse uudestaan käydä lukiseulassa vaan voit olla suoraan yhteydessä kuraattoriin sopiaksesi erityisjärjestelyistä.

DigiLukiseula järjestetään VAMKin kampuksella kaksi kertaa syyslukukauden aikana (ti 3.102023 ja ti 21.11.2023, klo 13.30 eteenpäin).

 

Ilmoittautuminen 3.10. järjestettävään DigiLukiseulaan tästä.

Ilmoittautuminen 21.11. järjestettävään DigiLukiseulaan tästä. 

 

DigiLukiseulat jatkuvat myös keväällä 2024.

Seulaan on hyvä varata aikaa 1,5 tuntia.  Mukaan tarvitset tietokoneen, hiiren sekä kuulokkeet. Tilaisuus järjestetään tietokoneluokassa, joten voit käyttää myös koulun tietokoneita- otathan kuitenkin mukaan omat kuulokkeesi. Ilman kuulokkeita et voi tehdä testiä.

Lisätietoa VAMKin yksilöllisistä opintojärjestelyistä:

Teija Pitkäkangas

Ammattikorkeakoulukuraattori

VAMK – Vaasan ammattikorkeakoulu
Wolffintie 30, 65200 Vaasa
(W)A1126
+358 (0) 50 435 4508

teija.pitkakangas@vamk.fi

 

Tiedekirjasto Tritonian saavutettavat ja esteettömät palvelut

Lukemisrajoitteiset

Opiskelijat, joilla on lukemiseen liittyviä rajoitteita, saavat pidemmän laina-ajan kurssikirjoille. Opiskelijan täytyy suostua siihen, että tiedot erikoisoikeuksista tallennetaan rekisteriin. Opiskelija saa 3 viikon laina-ajan kurssikirjoille.

Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä toimipisteen lainausvastaavaan ja sopia tapaamisesta. Valmistaudu esittämään todistus lukivaikeuksista. Todistukseksi käy myös oman korkeakoulun suositus opiskelun erityisjärjestelyistä.

CELIA äänikirjat ja e-kirjat

Saavutettavuuskirjasto Celia tarjoaa ilmaiseksi kauno- ja tietokirjallisuutta ja oppikirjoja ääni-, piste- ja elektronisina kirjoina kaikille, joille tavallisen painetun kirjan lukeminen on vaikeaa.

Liikuntarajoitteiset

Tritoniassa autetaan kirjojen etsimisessä ja noutamisessa. Kirjakuljetukset toimipisteiden välillä ovat ilmaisia liikuntarajoitteisille (ei koske lyhytlainoja, joita ei kuljeteta).

Verkon kautta pääset uusimaan lainoja, varaamaan kirjoja ja maksamaan myöhästymismaksuja.

 • Kirjaston lainausautomaatit ja hakukoneet 1. kerroksessa on sijoitettu säädettäville pöydille.
 • Kirjastossa on hissi asiakaskäytössä.
 • Kirjastossa on kaksi säädettävää sähkötyöpöytää 2. kerroksen hiljaisessa lukutilassa.
 • Esteetön wc-tila sijaitsee 1. kerroksessa Tervahovin puoleisessa päädyssä. Ulkosisäänkäynneissä on automaattiovet.

Lue lisää Tritonian saavutettavuudesta ja esteettömistä palveluista

 

Erityisjärjestelyt opintojen eri vaiheissa

Erityisjärjestelyt ennen opintojen alkua:

Sähköisen AMK-valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä löytyy lisätietoja osoitteesta ammattikorkeakouluun.fi

Valintakokeessa:

Valintakokeessa käytettävät erityisjärjestelyt:

 • Lisäajan antaminen koetilanteessa
 • Rauhallisen tilan järjestäminen kokeen ajaksi

Erityisjärjestelyt opintojen alussa:

 • Opiskelijoille tiedotetaan erityisjärjestelyiden mahdollisuudesta
 • Mikäli opiskelija tai opettaja epäilee opiskelijalla lukivaikeuksia, opiskelija ohjataan korkeakoulukuraattorin kautta NMI DigiLukiseulaan
 • Tarvittavat erityisjärjestelyt kirjataan LUKI-korttiin
 • Opiskelija näyttää LUKI-korttia opettajalle erityisjärjestelyjä tarvitessaan

HUOM! Opiskelijan tulee kertoa opettajalle ”lisäaika kokeessa”– erityisjärjestelystä hyvissä ajoin ennen koetta (viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä).

Jos sinulla on jo todettu lukemisen tai kirjoittamisen vaikeus, niin silloin ei tarvitse uudestaan käydä lukiseulassa vaan voit olla suoraan yhteydessä kuraattoriin erityisjärjestelyjen saamiseksi.

Opiskelija ottaa itse puheeksi opettajan kanssa LUKI-ja muut oppimisen vaikeudet, jotta ne voidaan ottaa huomioon opintojen aikana ja voidaan sopia erityisjärjestelyistä.

Erityisjärjestelyt opintojen aikana:

 • Lisäopetus
 • Lisäaika tenteissä ja muissa samantapaisissa tehtävissä (20 min / 45 min oppitunti)
 • Luentomateriaalien saaminen käyttöön ennen luentoa
 • Yksilölliset tehtävät
 • Oikeus käyttää tietokonetta koetilanteessa (suositellaan Exam-tentin hyödyntämistä)
 • Tehtävien suullinen ohjeistus, myös tenteissä
 • Suullinen koe tai kokeen täydentäminen
 • Kirjoitusvirheet eivät vaikuta arviointiin, kun viesti välittyy
 • Mahdollisuuksien mukaan erillisen rauhallisen tilan järjestäminen tenttitilanteissa (esim. Exam-tenttitila)
 • Kirjastossa pidennetty lainausaika

Jos opiskelija tai opettaja epäilee opiskelijalla lukivaikeuksia opintojen aikana, niin opiskelija ohjataan varaamaan ohjausaika korkeakoulukuraattorille tilanteen kartoittamiseksi ja tukimahdollisuuksien selvittämiseksi.

Harjoittelun aikana:

 • Mahdolliset harjoitteluun liittyvät erityisjärjestelyt sovitaan harjoittelunohjaajan kanssa
 • Lukivaikeuksista tiedotetaan harjoittelupaikkaan, mikäli opiskelija haluaa
 • Opiskelijaa rohkaistaan kertomaan vaikeuksista itse

Opinnäytetyötä tehtäessä:

 • Opinnäytetyön kirjalliseen raportointiin annetaan tarvittaessa lisäohjausta
 • Lukilausunto otetaan huomioon kypsyysnäytteen arvioinnissa
Käytännön ohjeita

Tentit ja kypsyysnäyte

Opiskelija, jolla on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus, merkitsee aina tentin ja tehtävän vastauksen mukaan tiedon asiasta esim. LUKI-vaikeus. Näin opettaja voi arvioinnissa ottaa asian huomioon. Kirjoitusvirheet eivät vaikuta arviointiin, kun viesti välittyy.

Lisäaika tenttitilaisuudessa/uusintakuulustelussa

 • Opiskelijan LUKI-kortissa on merkintä lisäajasta 20min/ 45 min.
 • Opiskelija on yhteydessä opettajaan aina ennen tenttiä, jotta opettaja voi siihen varautua
  • heti opintojakson alussa tai viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä
 • Erityisjärjestelyihin oikeutetun opiskelijan tulee ilmoittautua vain yhden kokeen uusintaan samassa uusintatilaisuudessa.
 • Uusintatilaisuudet kestävät 3x 45 min, jolloin lisäaikaa ei tarvita

Tietokoneen käyttö tenttitilaisuudessa/ uusintakuulustelussa

 • Opiskelijan LUKI-korttiin on merkitty tietokoneen käyttöoikeus
 • Opiskelija ilmoittaa opettajalle erityisjärjestelystä etukäteen sähköpostitse (heti opintojakson alussa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä)
 • Opiskelija sopii yhdessä opettajan kanssa erityisjärjestelyn mahdollisuudesta ja käytännön toteutuksesta